Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023 -

Pracownicy

  • Strona główna /
  • O szkole /
  • Pracownicy /
  • Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023

Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych uczniów na rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023.

Rozpoczęcie przebiegnie w dwóch etapach.

Pierwszy etap. Wspólne spotkanie na dziedzińcu szkoły lub w przypadku brzydkiej pogody na sali gimnastycznej. Rozpoczęcie 9:30 1 września 2022. Wszyscy uczniowie poszukują swoich klas i stają wraz z wychowawcami.

Uczniom klas I i ich rodzicom, zostanie wskazane miejsce, gdzie mają się ustawić.

Klasy do jakich zostali przyjęci uczniowie klas I oraz inni nowo przybyli uczniowie z klas starszych, można znaleźć na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły oraz w sekretariacie szkoły.

Drugi etap. Spotkania z wychowawcami w klasach. Po pierwszym etapie, wychowawcy udają się ze swoimi klasami do przypisanych do danej klasy sali lekcyjnej i odbywają pierwsze po wakacjach lekcje z wychowawcą.

W klasach I, II, III planowane jest godzinne spotkanie od ok. 10:15 do ok. 11:15.

Rodziców klas I, po zaprowadzeniu dzieci do poszczególnych i pierwszej rozmowie z wychowawcami, zapraszamy na salę dyskotekową celem przedstawienia spraw organizacyjnych – funkcjonowanie stołówki, świetlicy i jej oferty, dziennika Librus, Office 365, pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W klasach IV, V, VI, VII, VIII planowane jest spotkanie na półtorej godziny od ok. 10:15 do ok. 11:45.

Oddział 0 – grupa przedszkolna, pracuje zgodnie ze swoim planem.

Powrót do aktualności