Dyrekcja -

Pracownicy

  • Strona główna /
  • O szkole /
  • Pracownicy /
  • Dyrekcja

Dyrekcja

Funkcję dyrektora szkoły od 17 lat pełni Zofia Steć. Zastępcą dyrektora jest Joanna Hawryluk. Dyrekcja czuwa nad jakością pracy szkoły, czego świadectwem są zdobyte w ostatnich latach tytuły: „Szkoły z klasą”, „Szkoły uczącej się”, „Liderów SUS„, wdrożenie elementów i strategii Oceniania Kształtującego, nauka poprzez kodowanie, Lego Math, szachy.

W tym celu w szkole realizowane są programy oraz projekty, w których biorą udział zarówno nauczyciele i uczniowie, min: E-belfer, Wirtualna Społeczność Szkolna, „Indywidualizacja procesów nauczania”,„Kampania na rzecz matematyki” ,„WF z klasą”, „Uczymy (się) razem dla świata”, „Kid Speak”, „International Education”, „Mały Mistrz”, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, „Szachy w mazowieckiej szkole”, „Cyfrowo bezpieczni” i „Aktywna tablica”.

Pierwszym dyrektorem szkoły był Romuald Stroiński, a po jego odejściu od roku 1950 do 1959 (tj. do chwili śmierci) szkołą kierował Franciszek Wolski.

A oto nazwiska kolejnych dyrektorów – Henryk Sawicki, Antonina Krakowska, Józef Gregorczyk, Henryk Kalinowski, Kazimierz Wilczyński, Jan Cichowski, Antoni Czarnocki.

Największe zmiany w wyglądzie placówki nastąpiły w czasie, kiedy jej dyrektorem był Antoni Czarnocki. Wtedy min. zmieniono w szkole ogrzewanie piecowe na centralne, dobudowano salę gimnastyczną i nowe skrzydło.

 

Powrót do aktualności