Bezpieczeństwo w sieci -

Pracownicy

  • Strona główna /
  • O szkole /
  • Pracownicy /
  • Bezpieczeństwo w sieci

Bezpieczeństwo w sieci

Surfowanie w Internecie może być świetną zabawą oraz towarzyską i inspirującą formą spędzania czasu. Zależy nam na tym, abyście naprawdę cieszyli się czasem, który spędzacie na stronach i korzystając z różnych wiadomości. Z tego powodu, przygotowaliśmy zestaw dziesięciu wskazówek dotyczących bezpieczeństwa w sieci.

To ważne, by mieć na uwadze poniższe punkty, gdy czatujecie, używacie komunikatora internetowego, czy też udzielacie się na forach dyskusyjnych:

1. Bądźcie dyskretni. Informacje, które publikujecie, stają się publiczne i widoczne dla wszystkich. Nie wstawiajcie informacji lub obrazków, których nie chcecie udostępniać całemu światu. Uważajcie – mogą zostać przekazane dalej!

2. Bądźcie anonimowi. Nie dzielcie się prywatnymi lub bardzo osobistymi informacjami. Nigdy nie zamieszczajcie lub wysyłajcie czegokolwiek, co może posłużyć do zlokalizowania was lub innej osoby (na przykład imienia i nazwiska, adresu e-mail, czy też adresu domowego lub numeru telefonu).

3. Zachowajcie dystans. Nie organizujcie spotkań z przypadkowymi osobami poznanymi w sieci. Jeśli już musicie, spotykajcie się wyłącznie w bezpiecznych i publicznych miejscach, powiadomcie kogoś o swoich planach i przyprowadźcie ze sobą znajomego. Jeśli nie jesteście pełnoletni, poproście rodziców lub opiekunów o pozwolenie i weźcie ich ze sobą.

4. Bądźcie szczerzy. Możliwe, że kusi was udawanie kogoś, kim nie jesteście. Pamiętajcie, że inni ludzie również mogą myśleć w ten sam sposób. Potrafią podawać się za kogoś, kim w rzeczywistości nie są.

5. Bądźcie uprzejmi. Nie wdawajcie się w zbędne dyskusje z natrętnymi osobami. Jeśli ktoś was obraża, po prostu odejdźcie od komputera. Powiadomcie dorosłego lub administratora o danej osobie i jej zachowaniu. To ma być przede wszystkim zabawa, czyż nie?

6. Uważajcie na wirusy. Nie otwierajcie, nie odpowiadajcie i nie przesyłajcie dalej e-maili, czy też wiadomości z komunikatora, jeśli nie znacie osoby wysyłającej i nie sprawdziliście zawartości programem antywirusowym. Może ona zawierać niebezpieczne oprogramowanie (takie jak spyware, czy wirusy), lub być obraźliwa.

7. Zachowajcie bezpieczeństwo. Używajcie oprogramowania zabezpieczającego (np. skanerów antywirusowych). Upewnijcie się, że system operacyjny jest zaktualizowany i zabezpieczony na wypadek, gdyby e-mail nieumyślnie zainfekował wasz komputer.

8. Zachowajcie prywatność. Nigdy nie udostępniajcie haseł lub podpowiedzi do nich.

9. Bądźcie kreatywni. Upewnijcie się, że wasza tożsamość internetowa nie ujawnia żadnych osobistych informacji. Bądźcie kreatywni i wyjątkowi!

10. Uważajcie. Jeśli coś brzmi zbyt dobrze, żeby było prawdą, prawdopodobnie nią nie jest! Sprawdzajcie fakty, jeśli czegoś nie jesteście pewni. I pamiętajcie, że wszystko zależy od was. Sami decydujecie, w jakie działalności się zaangażować i jakie informacje udostępnić.

 

PROCEDURA REAGOWANIA W SYTUACJI UJAWNIENIA PRZYPADKU CYBERPRZEMOCY W SZKOLE

W przypadku ujawnienia przypadku cyberprzemocy należy:

1. Ustalić okoliczności zdarzenia ( rodzaj materiału, sposób rozpowszechniania, ustalenie sprawcy, świadków zdarzenia):

a) jeśli wiedzę o zajściu zdarzenia posiada nauczyciel nie będący wychowawcą, powinien przekazać informację wychowawcy klasy,

b) wychowawca informuje o zdarzeniu pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły,

c) analiza zdarzenia przy współudziale dyrektora, wychowawcy i pedagoga – ustalenie okoliczności zdarzenia ( ewentualnych świadków, sprawcy, rodzaju materiału, sposobu rozpowszechniania)

2. Zabezpieczyć dowody:

a) zanotować datę i czas otrzymania materiału, treść wiadomości oraz jeśli jest to możliwe: dane nadawcy lub adres strony www, na której pojawiły się szkodliwe treści czy profil,

b) identyfikacja sprawcy W etapie zabezpieczania dowodów i identyfikacji sprawcy bierze udział nauczyciel informatyki. Gdy ustalenie sprawcy nie jest możliwe należy skontaktować się z dostawcą usługi w celu usunięcia z sieci kompromitujących lub krzywdzących materiałów. Pomoc można uzyskać w Helpline.org.pl W przypadku, gdy zostało złamane prawo a tożsamości sprawcy nie udało się ustalić należy bezwzględnie skontaktować się z policją.

 

GDY SPRAWCĄ JEST UCZEŃ SZKOŁY

Należy podjąć działania wymienione w punkcie 1 i 2 oraz następujące działania:

1.Rozmowa pedagoga z uczniem – sprawcą przemocy o jego zachowaniu, zobowiązanie ucznia do zaprzestania takiego postępowania i usunięcia materiałów z sieci,

2.Powiadomienie rodziców sprawcy i omówienie z nimi zachowania się dziecka:

– rodzice sprawcy powinni zostać poinformowani o przebiegu zdarzenia i zapoznani z materiałem dowodowym, a także decyzją w sprawie dalszego postępowania i podjętych przez szkołę środkach dyscyplinarnych wobec dziecka,

– podpisanie przez sprawcę cyberprzemocy kontraktu( zobowiązanie ucznia, rodziców oraz konsekwencje nieprzestrzegania przyjętych wymagań i terminy realizacji zadań),

– objęcie sprawcy opieką psychologiczno- pedagogiczną.

3. Zastosowanie środków dyscyplinarnych wobec sprawcy cyberprzemocy,

– zastosowanie konsekwencji regulaminowych przewidzianych dla sytuacji przemocy w szkole rozszerzonych o: czasowy zakaz korzystania ze szkolnych pracowni komputerowych w czasie wolnym i przynoszenia do szkoły akcesoriów elektronicznych (np. mp3, telefon komórkowy, PSP).

Przy ustalaniu kary szkoła bierze pod uwagę: – rozmiar i rangę szkody, – czas prześladowania, – świadomość popełnianego czynu, – motywację sprawcy, – rodzaj rozpowszechnianego materiału.

4. Jeśli rodzice sprawcy odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a uczeń nie zaniechał dotychczasowego postępowania, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny. Pedagog szkolny zobowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej z rozmów ze sprawcą, poszkodowanym, ich rodzicami oraz świadkami zdarzenia.

 

GDY SPRAWCA JEST NIEZNANY

1.Powiadomienie policji

2.Przerwanie aktu cyberprzemocy – zawiadomienie administratora serwisu w celu usunięcia materiału; pomoc można uzyskać w Helpline.org.pl

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC OFIARY CYBERPRZEMOCY

1. Ujawnienie przypadku cyberprzemocy.

2. Rozmowa z ofiarą cyberprzemocy (wsparcie, porada).

3. Ujawnienie okoliczności zdarzenia (rodzaj materiału, sposób rozpowszechniania, ustalenie sprawców, świadków zdarzenia).

4. Zabezpieczenie dowodów.

5. Analiza zdarzenia.

6. Poinformowanie rodziców poszkodowanego ucznia o zdarzeniu, o działaniach szkoły

7. Zapewnienie pomocy psychologiczno- pedagogicznej poszkodowanemu uczniowi. Monitorowanie sytuacji ucznia.

 

Polecamy strony:

http://www.cyberprzemoc.pl/

http://www.szkolabezpiecznegointernetu.pl/

https://www.cyfrowobezpieczni.pl/

http://www.dzieckowsieci.pl/

https://sieciaki.pl/warto-wiedziec/zasady-bezpieczenstwa

http://www.bezpieczneinterneciaki.pl/bezpieczenstwo-dzieci-w-internecie/

http://rodzice.net/news/bezpieczenstwo-dzieci-w-internecie/

 

Powrót do aktualności