-

Pracownicy

  • Strona główna /
  • O szkole /
  • Pracownicy /

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego, zaprasza do udziału w konkursie uczniów i rodziców naszej szkoły, na aranżacje wspólnie użytkowanego .

Szczegóły przedstawia poniższy regulamin.

Regulamin konkursu na aranżacje przestrzeni szkolnych – „Szkoła i my”

1. Cele.

-Włączenie uczniów i rodziców do wspólnego myślenia nad aranżacją przestrzeni szkolnych.

-Wspieranie i rozwijanie talentów uczniowskich.

-Uczenie współpracy i odpowiedzialności za nasze miejsce nauki.

2. Organizator i termin.

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim. Konkurs trwa od 25 marca 2022 do  15 maja 2022.

3. Uczestnicy:

 Uczniowie i rodzice naszej szkoły. Pracują w zespołach 5-6 osobowych. 4- 5 osób to uczniowie, 2-1 osoby to rodzic któregokolwiek z uczestników zespołu.

Uczniowie i rodzice  mogą być z różnych klas.

4. Sposób wykonania projektu.

Zadaniem zespołu, jest opracowanie pomysłu na aranżację  wspólnie użytkowanego miejsca w szkole  ( korytarze, klatki schodowe, biblioteka, stołówka, świetlica, ogród możliwości, dziedziniec, itp.).

Opis pomysłu przedstawiany jest na karcie, która zawiera:

1.Tytuł;

2. Potrzeby.

3. Rozwiązanie w formie wizualizacji.

4. Główna zaleta pomysłu.

5.  Korzyści dla  autora, innych uczniów, szkoły.

6. Na odwrocie kart znajdują się imiona i nazwiska autorów, w przypadku uczniów klasa , do której uczęszczają.

7. Wypełnione karty pomysłu składa się w kopertach w sekretariacie szkoły do 30 kwietnia 2022.

5. Ocena i nagrody.

Karty pomysłów oceniane będą przez komisja powołaną przez dyrektora szkoły. W jej skład wejdą przedstawiciele uczniów, rodziców i nauczycieli. Komisja do 15 maja 2022 wyłoni trzech finalistów   i przyzna wyróżnienia.

Do 25 maja 2022 odbędzie się głosowania szkolne nad wyborem jednego laureata. Ogłoszenie wyników nastąpi w Dniu Rodziny.

Projekt,  który wygra, otrzyma na realizacje swojej wizji kwotę 500 zł lub jej równowartość w materiałach i będzie mógł być wdrożony w życie do 24 czerwca 2022.

6. Kryteria oceny.

Przy ocenie będzie brana pod uwagę realizacja celów projektu. Zaspokojenie potrzeb i korzyści dla większej grupy uczniów. Komisja  ocenia karty pomysłów biorąc pod uwagę estetykę wykonania, kreatywność i pomysłowość autora. Możliwość realizacji w określonym terminie.

7. Postanowienia końcowe.

 Uczestnictwo w konkursie świadczy o akceptacji regulaminu.

Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

Tylko prawidłowo opisane karty wezmą udział w konkursie.

Każdy uczeń/ rodzic  uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom .

Laureaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczania nagrody.

Autorzy przenoszą prawo własności intelektualnej na organizatora oraz wyrażają zgodę na udostępnianie danych na potrzeby konkursu i publikacji jego wyników w sposób przyjęty w szkole.

Organizator zobowiązuje się do  ochrony i przestrzegania zasad RODO w ogólnie przyjęty sposób.

8. Załącznik. – Wzór kart opisu pomysłu.

Powrót do aktualności