Zakończenie roku szkolnego 2020/21. - SPZ ZS NA TABLICACH

Pracownicy

  • Strona główna /
  • O szkole /
  • Pracownicy /
  • Zakończenie roku szkolnego 2020/21.

Zakończenie roku szkolnego 2020/21.


W tym roku szkolnym ze względu na sytuacje pandemiczną zakończenie roku zorganizowane było w grupach o wyznaczonych godzinach.

O godz. 9:00 wybrzmiał ostatni dzwonek w tym roku szkolnym dla kl. I,II, III, IV- w sali gimnastycznej odbyła się uroczystość zakończenia I etapu nauki dla klas III.

Nasi wspaniali trzecioklasiści otrzymali książki, świadectwa i nagrody specjalne- Januszka, w dwóch kategoriach:

Wybitny sportowiec- Marcin    Leśko

Twórcze pasje- Maja    Kazimierczuk

W klasach I – III zapisanych jest 108 uczniów- 35 uczniów oceniono jako najlepszych. Liczba uczniów z oceną celującą – to 73 osoby.
O godz. 10 ostatni dzwonek i słowa pożegnania usłyszały kl. VIII, które zakończyły edukację w naszej szkole. W trakcie uroczystości ósmoklasistów pożegnali: pani Dyrektor Zofia Steć, pan wiceburmistrz- K. Dąbrowski, przewodniczący Rady Rodziców- pan T. Maliszewski oraz delegacje Samorządu Uczniowskiego z kl. VII- z przewodniczącą SU – J. Salach.

W trakcie uroczystości nastąpiło przekazanie Sztandaru. Była to chwila bardzo podniosła i pełna wzruszeń.

Ósmoklasiści otrzymali nagrody ufundowane przez RR oraz wyróżnienia za udział w wielu konkursach, za reprezentowanie szkoły w różnorodnych dziedzinach nauki i sportu, ale przede wszystkim za naukę. Odebrali także świadectwa ukończenia szkoły.

Pięcioro z nich otrzymało nagrodę specjalną przyznawaną w naszej szkole- Januszka, w następujących kategoriach:

Najlepszy wśród olimpijczyków- Anna   Zawadzka z kl. VIII b- finalista Konkursu Języka Angielskiego MKO

Twórcze pasje- Oliwia   Szymaniak z kl. VIII c

Człowiek dla człowieka- Maja   Denkiewicz z kl. VIII d

Nagroda specjalna- Amelia   Borkowska z kl. VIII c

Honorowy Januszek- Maja   Hardej z kl. VIII a

Stypendia Dyrektora Szkoły otrzymały uczennice klas VIII:

Naukowe: Maja Denkiewicz-8d, Amelia Borkowska-8c i Maja Hardej-8a

Sportowe: Natalia Trzcińska-8d i Aleksandra Adamczuk-8b

Z klas VII- IV naukowe: Salach Julia- 7b, Gołoś Maria- 6a, Skibniewski Tomasz-5b, Badowska -Małyszka Kaja- 4a,

Sportowe: Błoński Paweł- 7b

Mateusz Pietrzak odebrał Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie- Kangur Matematyczny.

Czas na małe podsumowanie:

W klasach IV – VIII zapisanych jest  uczniów 330 .Wszyscy uczniowie są klasyfikowani i promowani. Uczniów ze średnią powyżej 4,75  jest -132. Liczba uczniów, którzy otrzymali oceny celujące to162 osób. W sumie wystawiono 298 takie ocen. Podobnie jak w roku ubiegłym nie ma uczniów z ocenami niedostatecznymi.

Średnia ocen klas IV – VII wynosi: 4,31 .

Najwyższą średnią uzyskały klasy:

W grupie klas IV: IV B – 4,67,

W grupie klas V: V B – 4,40

W grupie klas VI:  VI B – 4,56

W grupie klas VII:  VII E – 4,76, VII D -4,75 

W grupie klas VIII: roczna- VIII C4,36,  końcowa – VIII C4,41

Nie było średnich ocen poniżej 3,0 na poziomie klas IV- VIII. 


Najwyższą średnią w poszczególnych klasach uzyskali uczniowie:

Hardej Maja  VIII A; Magdalena Rogozińska- VIII B ; Borkowska Amelia VIIIC , Denkiewicz Maja, Czerkas Aleksandra, Bujalski Kacper VIII D

Stańczuk Julia, Stańczuk Natalia, Salach Julia VII B; Dyńka Dawid i Wojtkowski Jakub VII D; Czarnocka Zuzanna – VIIC;  Jurczak Kacper i Robak Emilia VII E

Gołoś Maria VI A; Wiktorowska Wiktoria VI B; Bujalska Magdalena VIC; Sawicki Wiktor VID

Pytel Filip i Zając Wiktor VA;  Skibniewski Tomasz, kl. VB

Badowska -Małyszka Hanna i Małkus Antoni IV A, Dmowska Alicja, Krejckant Karol, Ładziak Patrycja, Sosnowska Nela i Żółkowski Kamil IV B

Gratulujemy wszystkim Uczniom wspaniałych wyników!

O godz. 11:00 rok szkolny zakończyły kl. V, VI, VII, a o godz. 15 – odbyło się uroczyste zakończenie w Oddziale przedszkolnym.

Korzystając z okazji Pani Dyrektor Zofia Steć- życzyła Uczniom miłych i bezpiecznych wakacji, Rodzicom i Nauczycielom zaś spokojnego wypoczynku.

Wszystkim uczniom gratulujemy ukończenia nauki w tym jakże trudnym i odmiennym roku szkolnym. Odpoczywajcie i do zobaczenia po wakacjach.

Dekorację na zakończenie roku przygotowali nauczyciele plastyki pod kierunkiem pani A. Kiryluk, oprawę muzyczną klasy III a i III b z paniami J. Lisiecką i K. Ksionek oraz Zespół Instrumentalno – Wokalny pod kierunkiem pana Z. Filiksa.

Obszerną fotorelację z poszczególnych części uroczystości znajdziecie na naszym szkolnym profilu Facebook

Powrót do aktualności