Zapraszamy do udziału w konkursie NASZA JEDYNKA -

Pracownicy

  • Strona główna /
  • O szkole /
  • Pracownicy /
  • Zapraszamy do udziału w konkursie NASZA JEDYNKA

Zapraszamy do udziału w konkursie NASZA JEDYNKA

Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna i zespół RP ds. promocji szkoły.

2. Celem konkursu jest zaprezentowanie szkoły widzianej  oczami uczniów,  wzmacnianie więzi uczniów ze szkołą  oraz kształtowanie ich  twórczej postawy.

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – VIII.

4 . Zadaniem  uczestników  konkursu  jest :

wykonanie  pracy plastycznej na temat naszej szkoły  w dowolnej  technice i formacie  ( nie większym niż A1)

lub                                                                                                                                                 – napisanie  opowiadania, wiersza lub artykułu prasowego na temat naszej szkoły

lub                                                                                                                                                        – nagranie filmu prezentującego „Jedynkę” : czas trwania filmu: 2-5 min. Film należy dostarczyć do biblioteki szkolnej w formie elektronicznej (zapisać na pendrivie w formacie mp4, mpeg, mpg, wmv w rozdzielczości ci najmniej 720×576 pikseli lub wysłać e-mailem na adres: bibliotekasp1@wp.pl  wpisując temat „Nasza Jedynka”)                 

5. Pracę należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 5 lutego 2021 roku.

6. Pracę należy wykonać zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony praw autorskich.

7.  Przy ocenie jury weźmie pod uwagę  zgodność prac z tematyką konkursu,  oryginalność i jakość wykonania, poprawność językową. 

8. Nagrody zostaną przydzielone w dwóch kategoriach  wiekowych

– uczniowie klas I – III

– uczniowie klas IV- VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

9. Ogłoszenie wyników konkursu oraz  wręczenie nagród laureatom nastąpi                   w lutym 2021 r. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie, opublikowane na stronie internetowej i facebooku szkoły

10. Dodatkowe  informacje  o konkursie uzyskać można w bibliotece szkolnej.                                                     

Powrót do aktualności