Regulamin KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO -

Pracownicy

  • Strona główna /
  • O szkole /
  • Pracownicy /
  • Regulamin KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Regulamin KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

KONKURS FOTOGRAFICZNY

NA PIERWSZYM PLANIE – KSIĄŻKI I CZYTANIE

Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.

2. Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa oraz kształtowanie twórczej postawy uczniów.

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1 – 6.

4 . Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie za pomocą dowolnego urządzenia (telefon komórkowy,  aparat cyfrowy itp.) fotografii przedstawiającej w atrakcyjny sposób książki i czytelników.

5. Fotografię należy dostarczyć do biblioteki szkolnej w formie elektronicznej (zapisać na pendrivie w formacie jpg   lub wysłać e-mailem na adres: bibliotekasp1@wp.pl   wpisując temat „konkurs fotograficzny”)   do dnia 8 kwietnia 2016 roku.

6. Pracę należy wykonać zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony praw autorskich i prawa do ochrony wizerunku, a do pracy dołączyć podpisaną zgodę na publikację wizerunku osób ujętych na fotografii. Formularz zgody dostępny jest w bibliotece szkolnej.

7. Przy ocenie fotografii jury weźmie pod uwagę zgodność z tematyką konkursu, pomysłowość autora, oryginalność i wyraz artystyczny fototografii.                                                                                             

8. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród laureatom nastąpi w maju 2016 r., podczas obchodów Dnia Książki. Najlepsze zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

9. Dodatkowe informacje o konkursie uzyskać można w bibliotece szkolnej.  

Powrót do aktualności