SP nr 1 w Sokołowie Podlaskim - Świetlica

Świetlica

  • Strona główna /
  • O szkole /
  • Świetlica

Świetlica jest czynna codziennie od godz. 7:00 d5 16:45, jeżeli będzie taka potrzeba czas pracy świetlicy zostanie odpowiednio wydłużony.

Pracownicy świetlicy:

Kierownik świetlicy:

mgr Katarzyna Bindas

Pozostali nauczyciele:

mgr Monika Pajka

mgr Elżbieta Ryś

mgr Zbigniew Filiks

mgr Anetta Kiryluk

mgr Agnieszka Rejowska

mgr Bogusław Stolarczuk

    Zajęcia w świetlicy prowadzone są zgodnie z rocznym planem pracy świetlicy i planami miesięcznymi.
 Poprzez realizację tego planu kształtujemy u wychowanków umiejętność spostrzegania, kształcimy pamięć, wyobraźnię przestrzenną, pomysłowość, wdrażamy zasady estetyki życia codziennego. Poprzez dobór odpowiednich form pracy i metod aktywizujących, rozwijamy zdolności do twórczego wysiłku. Zajęcia organizujemy tak, aby spełniać i rozwijać zainteresowania uczniów. 
Praca z dziećmi to wielka przyjemność .