Sprawozdanie z działalności SU w roku szkolnym 2017/18. -

Pracownicy

  • Strona główna /
  • O szkole /
  • Pracownicy /
  • Sprawozdanie z działalności SU w roku szkolnym 2017/18.

Sprawozdanie z działalności SU w roku szkolnym 2017/18.

Rok szkolny 2017/18 upłynął pod hasłem wielu inicjatyw o charakterze charytatywnym. Już w październiku nowo wybrany skład prezydium (Julia Serewiś z kl. 7c, Maja Rejowska i Gabriela Robak z kl. 6c, Aleksandra Czerkas, Mateusz Pietrzak i Bartosz Żółkowski z kl. 5d) zdecydował o włączeniu się w akcję zbiórki pieniędzy na rzecz Michała – sparaliżowanego wskutek nieszczęśliwego wypadku harcerza z naszego miasteczka. Zebrana kwota zapewniła mu opłatę trzech tygodni rehabilitacji. W listopadzie zebraliśmy ponad 300 książek, które zasiliły księgozbiór biblioteki szkolnej. W styczniu i w czerwcu zgromadziliśmy wiele kilogramów karmy dla psów oraz współfinansowaliśmy zakup budy dla psów z sokołowskiego schroniska, którą opatrzyliśmy drewnianą tabliczką z nazwą szkoły.

   W trakcie naszej aktywności staraliśmy się działać dla uczniów, spełniając ich wyobrażenia o szkole, jako miejscu nauki, ale też zabawy. Dlatego dwukrotnie zorganizowaliśmy dyskotekę. Pierwsza odbyła się jesienią, a druga – zimą. Podczas zabawy uczniowie mogli, za drobną opłatą, skosztować wypieków domowej roboty tak chętnie przygotowywanych przez rodziców i dziadków. Poznali też funkcję kramiku. Staraliśmy się również kultywować ważne tradycje i zwyczaje, dlatego z okazji Andrzejek urządziliśmy wieczór wróżb i zaprosiliśmy magika, który po prostu nas zaczarował, w grudniu zorganizowaliśmy Mikołajki dla klas młodszych i „Cukierek z dobrym życzeniem” dla klas starszych, z okazji Świąt Wielkanocnych odbyło się poszukiwanie czekoladowych jajek według map w języku angielskim, a na Walentynki rozdawaliśmy serduszkowe lizaki oraz uaktywniliśmy pocztę walentynkową. Co prawda wiosna przywitała nas chłodem, a więc nie udało się stworzyć barwnego korowodu, za to nauczyciele przebrali się za uczniów, zaś w strojach naszych uczniów dominowała dowolność. Starając się zrekompensować pewne niedostatki, uroczyście przywitaliśmy przedszkolaki, oprowadzając i opowiadając im o szkole, ponadto poprosiliśmy rodziców o słodkie wypieki na Dzień Rodziny w SOK-u. Włączyliśmy się w obchody Dnia Talentów i Dnia Dziecka, organizując min. międzyklasowe rozgrywki w piłce nożnej wyłaniające najlepsze zespoły klasowe. Przez cały rok kontynuowaliśmy losowanie szczęśliwego numerka, dbaliśmy o wystrój i porządek w Kąciku gier i zabaw, pilnując, by najstarsze klasy pełniły tam dyżury i uczyły poszanowania dla naszej wspólnej własności. Pilnowaliśmy, by respektowano przywileje naszych uczniów, jak: weekend bez pracy domowej czy dzień z telefonem.

   Dwukrotnie przeprowadziliśmy wybory do Samorządu Uczniowskiego oraz wybory na opiekunów w roku szkolnym 2018/19. Zaproponowaliśmy zmianę mundurków dla VI i VII klas. Starsze klasy zaangażowały się w ich projektowanie, powstało ponad 80 szkiców.

  Uczyliśmy się też przedsiębiorczości. Zarobione na sprzedaży biletów i ciast na dyskotekach pieniądze, przekazaliśmy rehabilitację młodego harcerza, na zakup gier planszowych, naprawę piłkarzyków, słodyczy dla uczniów z okazji Walentynek i Mikołajek i na zakup budy dla psów. Dwukrotnie opłaciliśmy didżeja na dyskotekach SU. Ze składki na Andrzejki sfinansowaliśmy zakup ciastek z wróżbą i opłacenie magika. Zakupiono cymbergaja, przekazaliśmy darowiznę w wysokości na zakup pomnika dla zmarłej uczennicy. Na nowych opiekunów SU w roku szkolnym 2018/19 wybrano: Z. Filiksa, M. Flazińską, W. Kwiek, B. Stolarczuka.

 

 

Powrót do aktualności