Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019 -

Pracownicy

  • Strona główna /
  • O szkole /
  • Pracownicy /
  • Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019
Dzień wios 10

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019

      Dzień wios 10  

Rok szkolny 2018/19 upłynął pod hasłem wielu inicjatyw o charakterze charytatywnym. Już w październiku włączyliśmy się w akcję zbiórki pieniędzy na rzecz Weroniki – chorej dziewczynki z naszego regionu. Udało nam się zebrać 1214,88 złotych. W grudniu zorganizowaliśmy Jarmark Bożonarodzeniowy. Kwota jaką udało nam się pozyskać wynosi 895 złotych. Zebrane pieniądze przeznaczyliśmy na paczki świąteczne dla ośmiu potrzebujących rodzin z naszej szkoły. Przed świętami wielkanocnymi rozpoczęliśmy zbiórkę pieniędzy potrzebnych na rehabilitację dla Łukasza, udało się zebrać 1030 złotych. Zebraliśmy także 2500 złotych na leczenie dla czteroletniej Oli.

          W trakcie naszej aktywności staraliśmy się działać dla uczniów, spełniając ich wyobrażenia o szkole, jako miejscu nauki, ale też zabawy. Dlatego wprowadziliśmy raz w tygodniu, na długiej przerwie „Sportowy czwartek,” w listopadzie zorganizowaliśmy wróżby, dyskotekę andrzejkową i Dzień życzliwości. W strojach uczniów i nauczycieli dominował kolor żółty, a na ubraniach pojawiły się uśmiechnięte buźki:). Przy pokoju nauczycielskim była wystawiona tablica, na której pisaliśmy miłe słowa i sentencje do kolegów, koleżanek, nauczycieli oraz pracowników szkoły.

          Staraliśmy się również kultywować ważne tradycje i zwyczaje, wykonywaliśmy ozdoby bożonarodzeniowe i wielkanocne na jarmarki świąteczne, przygotowaliśmy plakat z życzeniami świątecznymi dla całej społeczności szkolnej. W dniach 27 listopada – 5 grudnia w naszej szkole działała Poczta Świętego Mikołaja. Upominki, słodkości i listy zostały przekazane do adresatów w Mikołajki 6 grudnia. W tym dniu odbyła się także zorganizowana przez SU akcja „SZKOŁA PEŁNA MIKOŁAJÓW”. Było bardzo czerwono. Kolor ten dominował w ubiorze oraz czapkach i innych gadżetach mikołajowych przyniesionych przez uczniów i nauczycieli. 15 stycznia uroczyście przywitaliśmy przedszkolaki, oprowadzając i opowiadając im o szkole. W lutym zorganizowaliśmy pocztę walentynkową. Włączyliśmy się w organizację Dnia Wiosny – starsze i młodsze zespoły klasowe integrowały się ze sobą, uczniowie prowadzili lekcje, gry, zabawy dla młodszych i starszych kolegów i koleżanek, przywitaliśmy wiosnę kolorowo i wesoło. W maju, w czasie Dnia Otwartego oprowadzaliśmy przyszłe pierwszaki po naszej szkole, zorganizowaliśmy „Niepowtarzalną wystawę prac plastycznych” z możliwością zakupu. Włączyliśmy się w obchody Dnia Dziecka, organizując gry terenowe „Moje miasto Sokołów Podlaski” i „Powrót  do dzieciństwa”. W lutym przeprowadziliśmy diagnozę „Moje ulubione miejsce w szkole”. Przez cały rok kontynuowaliśmy losowanie szczęśliwego numerka, kolorowe dni, dbaliśmy o wystrój i porządek w Kąciku gier i zabaw. Pilnowaliśmy, by respektowano przywileje naszych uczniów, jak: długi weekend bez pracy domowej.

Uczyliśmy się też przedsiębiorczości. Zarabialiśmy  pieniądze sprzedając bilety i ciasta na dyskotece andrzejkowej, ozdoby wielkanocne na jarmarku oraz prace plastyczne uczniów klas I oraz IV – VII w czasie Dnia Otwartego w maju. W tym roku szkolnym 21 uczniów z klas VI, VII i VIII pracowało także w sklepiku szkolnym. Utarg w tym okresie wyniósł 2.137 zł. Z tego Samorząd Uczniowski otrzymał 854 zł, 80 gr. Za swoją pracę uczniowie otrzymali podziękowanie na kręgielni i przy pizzy. Samorząd Uczniowski w tym roku szkolnym zarobił 2635 złotych, 80 groszy. Uczniowie w referendum zdecydowali, że chcą przeznaczyć te pieniądze na Kącik Wypoczynkowy. Na przełomie maja i czerwca zorganizowaliśmy wybory  „Najpopularniejszego nauczyciela”. Największą sympatią uczniów cieszą się następujący nauczyciele: pani Iwona Karczmarczyk, pani Agnieszka Rejowska, pani Anna Adynowska, pan Zbigniew Filiks oraz pani Katarzyna Ksionek. Są to jednocześnie kandydaci na nowych opiekunów SU w roku szkolnym 2019/20.

 

Powrót do aktualności