REGULAMIN BIBLIOTECZNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO -

Pracownicy

  • Strona główna /
  • O szkole /
  • Pracownicy /
  • REGULAMIN BIBLIOTECZNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

REGULAMIN BIBLIOTECZNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

 A książka, miła książka

zawsze będzie z nami”

                                                                      K. Makuszyński

  REGULAMIN BIBLIOTECZNEGO KONKURSU

RECYTATORSKIEGO

dla klas 1- 3

 

1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.

 2. Celem konkursu jest:

o popularyzacja wierszy o książce wśród uczniów naszej szkoły

o kształtowanie postawy sprzyjającej gotowości uczestnictwa w kulturze

o zachęcenie dzieci do przygotowania własnej interpretacji utworów

o rozwijanie zainteresowań czytelniczych

 3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1- 3.

 4. Zadaniem uczestników jest przygotowanie recytacji dowolnego wiersza        o książce, bibliotece, czytaniu, bohaterach literackich.

 5. Wiersze dostępne są w bibliotece szkolnej.

 6.Jury, dokonując oceny prac weźmie pod uwagę:

  1. o dobór wiersza
  2. o interpretację utworu
  3. o kulturę mowy
  4. o ogólny wyraz artystyczny

 7. Konkurs odbędzie się dn. 12.04. 2016 r. o godz. w bibliotece szkolnej.

 8. Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe i wyróżnienia oraz zaprezentują się podczas uroczystych obchodów Dnia Książki w maju 2016 r.

9. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w bibliotece szkolnej.

 

Powrót do aktualności