Przyjemne z pożytecznym... -

Pracownicy

  • Strona główna /
  • O szkole /
  • Pracownicy /
  • Przyjemne z pożytecznym…

Przyjemne z pożytecznym…

 W naszej szkole prężnie działają koła zainteresowań, które pozwalają uczniom rozwijać  pasje i zdolności, nie tylko podczas lekcji. Ich opiekunami są nauczyciele, którzy zawsze służą pomocą i dokładają wszelkich starań, by zajęcia te były ciekawe oraz inspirujące.

Ponadto proponujemy dla dzieci z klas I-III: zajęcia wspierajace rozwój, reedukację, logopedię, gimnastykę korekcyjną i terapię pedagogiczną, zajęcia wspomagające, zajęcia rozwijające kretaywność oraz kompetencje emocjonalno-społeczne, a dla starszych uczniów: zajęcia wspierające z języka polskiego, matematyki, chemii, fizyki, języków obcych, geografii  oraz „Tajniki Matematyki” oraz reedukację i terapię pedagogiczną, zajęcia wspierające i rozwijajace kompetencje emocjonalno-społeczne. Od przeszło kilku lat wyznaczeni nauczyciele pomagają też w odrabianiu lekcji z różnych przedmiotów.

Zajęcia dodatkowe-pełen wykaz kliknij, z których oferty mogą korzystać uczniowie, to:

– dziecięce i młodzieżowe koło plastyczne dla uczniów klas I-III oraz IV- VIII;

– warsztaty przyrodnicze, koło biologiczne, koło ekologiczne;

– koło i warsztaty muzyczne;

– koła  recytatorskie i teatralne min:  „Jutrzenka” i Teatr lalek” Raz-Dwa- Trzyk”;

– koło historyczne;

– koło misyjne, szkolne koło Caritas ora Wolontariatu;

– zajęcia wychowania patriotycznego i obywatelskiego- „Opowiem Ci o wolnej Polsce”;

– sekcje sportowe;

– zajęcia sportowe dla uczniów klas I- VI;

– koło informatyczne;

– zajęcia w ramach programu E-tweening;

– zajęcia w ICIM, ciche czytanie;

– szachy;

– Lego Math;

– Szkoła Demokracji;

– e-Tweening;

– rozmówki w języku angielskim.

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału we wszystkich proponowanych formach edukacji, które pozwolą Wam poradzić sobie z trudnościami i poszerzyć wiedzę w wielu dziedzinach! Inforrmacje o tym kiedy się odbywają, znajdziecie w planie lekcji.

 

Powrót do aktualności