Projekt Fundacji Santander ToDziałaMy -

Pracownicy

  • Strona główna /
  • O szkole /
  • Pracownicy /
  • Projekt Fundacji Santander ToDziałaMy

Projekt Fundacji Santander ToDziałaMy

Projekt Fundacji Santander ToDziałaMy był realizowany w bieżącym roku w naszej szkole

Projekt edukacyjno-społeczny „TO(działa)MY!” skierowano do wszystkich nauczycieli pracujących z uczniami. Jego celem było zainspirowanie dzieci i młodzieży do działania wykraczającego poza ramy tradycyjnej edukacji. To szansa dla uczniów na rozwijanie umiejętności i kompetencji niezbędnych we współczesnym świecie. Tworzy dla młodych ludzi przestrzeń do działania w obszarach, które są dla nich ważne i interesujące. Umożliwia realizację podjętych działań dzięki otrzymanej dotacji, którą udało się pozyskać pani Agnieszce Rejowskiej.

Charakter projektu –  Z Jedynką ku lepszej przyszłości


W  2017 roku w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Polnej w Sokołowie Podlaskim wprowadzone zostały klasy dwujęzyczne.  Siódmo i ósmoklasiści uczą się dwóch przedmiotów ogólnokształcących z rozszerzonym zakresem nauczania języka o dwie dodatkowe godziny. Tak więc uczniowie klas dwujęzycznych mają aż pięć godzin języka angielskiego w tygodniu, także w formie zajęć praktycznych poprzez współpracę z zagranicznymi szkołami w ramach eTweening czy EuroWeek – wyjazdów umożliwiających poznawanie innych kultur i narodowości, a zwłaszcza doskonalenie umiejętności lingwistycznych. Wszystko to generuje bardzo wysokie wyniki na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego. Z kolei w klasach młodszych dodatkowa godzina języka obcego realizowana jest w formie zabaw i gier językowych. W ofercie edukacyjnej skierowanej do najmłodszych jest także klasa usportowiona, dzięki czemu promuje się zdrowy i aktywny styl życia wśród dzieci i młodzieży.

Zatem od dawna działania podejmowane w szkole mają na celu zwrócenie uwagi na dominującą rolę języka angielskiego w kulturze, sztuce i rozrywce, a także wskazanie korzyści wynikających z aktywności fizycznej. Projekt Fundacji Santander uporządkował szereg działań, które są podejmowane w szkole od lat. Uczniowie klas dwujęzycznych pod opieką nauczycieli języka angielskiego zaangażowali się w organizację konkursu „That seems easy” dla uczniów z klas szóstych z miasta, a także w inne przedsięwzięcia, jak „Kuchnię praktycznego działania”, tworzenie miejsca pamięci czy organizację Pancake Day podczas Pikniku Rodzinnego Dorośli-Dzieciom.

W maju odbył się konkurs That seems easy”, który poza sprawdzeniem wiedzy językowej służył popularyzacji języka angielskiego oraz kultury krajów anglojęzycznych, kształtowanie postawy tolerancji wobec innych narodów oraz motywowanie uczniów do rozwijania pasji.  To spotkanie było również doskonałą okazją do integracji z rówieśnikami poprzez udział w wesołych zabawach językowych. Wszyscy uczestnicy reprezentowali imponujący poziom wiedzy, a rywalizacja była bardzo wyrównana.

Z kolei  4 czerwca na terenie szkoły odbył się otwarty piknik Dorośli – Dzieciom. Wśród zaproszonych gości znaleźli się nie tylko uczniowie i ich rodziny, ale także wszyscy mieszkańcy miasta. Podczas święta rodziny uczniowie w towarzystwie rodziców, przyjaciół i znajomych mieli możliwość zabawy na dmuchańcach, grania w gry stolikowe, wykonania własnoręcznie biżuterii czy tatuażu. Poza funkcją integracyjną uroczystość realizowała szereg zadań edukacyjnych, wśród których jest „Kuchnia praktycznego działania”, a więc serwowanie naleśników, komunikując się wyłącznie w języku angielskim. Dodatkowo wszyscy mieli okazję zaprezentowania swoich talentów podczas krótkich występów na scenie i umiejętności sportowo-rowerowych na torach przeszkód. Można było zatem podziwiać śpiewającą, tańczącą czy recytującą młodzież i dzieci.

Dziękujemy Fundacji Santander za możliwość zrealizowania projektu w naszej szkole.

Powrót do aktualności