SP nr 1 w Sokołowie Podlaskim - Obiady

Obiady

  • Strona główna /
  • Rodzice /
  • Obiady

W szkole funkcjonuje stołówka szkolna oferująca ciepłe obiady. Każdy uczeń ma możliwość zapisać się na obiady. Karty zapisu pobiera się z świetlicy szkolnej.

Koszt obiadów w poszczególnych miesiącach:

czerwiec 2024 –

maj 2024 –

kwiecień 2024 –

marzec 2024 –

luty 2024 – 147 zł (21 dni *7 zł)

styczeń 2024- 84 zł (12 dni *7 zł)

grudzień 2023 – 112 zł [16 dni * 7 zł]

listopad 2023 – 133 zł [19 dni x7 zł]

październik 2023 – 154 zł (22 x 7 zł)

wrzesień 2023 – 129 zł [18 dni x 7zł= 126 zł + 3 zł (05.09.22 zupa)=129 zł]

Koszt obiadów w roku szkolnym 2023/2024:

Koszt jednego pełnego obiadu wynosi: 7zł

Koszt jednego obiadu- za zupę: 3 zł

Zasady odpłatności za obiady

  1. Za obiad płaci się z góry do 10 – go dnia każdego miesiąca ( w przypadku przerwy zimowej, wiosennej rozpoczynającej się od pierwszego dnia wznowienia nauki w szkole) w sekretariacie szkoły lub na konto. Kwota należna za obiady w danym miesiącu jest podawana każdorazowo na stronie internetowej szkoły w zakładce aktualności i facebook szkoły.
  2. Jeżeli opłata nie zostanie uiszczona najpóźniej do 15-go dnia każdego miesiąca, każdego kolejnego dnia po 15, uczeń nie będzie mógł skorzystać z oferty stołówki do momentu jej uregulowania.
  3. Każdą nieobecność dziecka należy, niezwłocznie zgłosić do sekretariatu. Nieobecność na obiedzie jest odliczona, jeżeli fakt ten został zgłoszony do sekretariatu telefonicznie (tel. 257872120) lub osobiście najpóźniej w danym dniu do godziny 830. W przypadku dłuższej nieobecności od razu można wypisać dziecko z obiadów na kilka dni. Wszelkie zgłoszone nieobecności są odliczane w kolejnym miesiącu, pomniejszając kwotę do zapłaty.
  4. Rezygnacje z obiadów dziecka składa rodzic (opiekun prawny) pisemnie do sekretariatu szkoły.
  5. Nie złożenie rezygnacji lub nie zgłaszanie nieobecność dziecka skutkuje koniecznością uiszczenia opłaty za obiady.
  6. Informacje o jadłospisie znajdują się na tablicy przy stołówce szkolnej oraz w szatni szkolnej

Dane do dokonywania płatności przelew za obiady:

Odbiorca: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego

Numer konta: 21 1240 2715 1111 0000 3272 5531

Tytułem: Wpłata za obiady – imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc