SP nr 1 w Sokołowie Podlaskim - Obiady

Obiady

  • Strona główna /
  • Rodzice /
  • Obiady

W szkole funkcjonuje stołówka szkolna oferująca ciepłe obiady. Każdy uczeń ma możliwość zapisać się na obiady. Karty zapisu pobiera się z świetlicy szkolnej.

Koszt obiadów w poszczególnych miesiącach:

listopad 2022 – 108 zł [19 dni x 6 zł – 6zł ( odliczone za 31.10.22) = 108 zł]

październik 2022 – 126 zł [ 21 dni x 6 zł = 126 zł)

wrzesień 2022 – 122,6 zł [20 dni x 6 zł= 120 zł +2, 6 zł (02.09.22 zupa)=122,6 zł]

Koszt obiadów w roku szkolnym 2022/2023:

Koszt jednego pełnego obiadu wynosi: 6zł

Koszt jednego pełnego obiadu za zupę: 2,6 zł

Zasady odpłatności za obiady

  1. Za obiad płaci się z góry do 10 – go dnia każdego miesiąca ( w przypadku przerwy zimowej, wiosennej rozpoczynającej się od pierwszego dnia wznowienia nauki w szkole) w sekretariacie szkoły lub na konto. Kwota należna za obiady w danym miesiącu jest podawana każdorazowo na stronie internetowej szkoły w zakładce aktualności i facebook szkoły.
  2. Jeżeli opłata nie zostanie uiszczona najpóźniej do 15-go dnia każdego miesiąca, każdego kolejnego dnia po 15, uczeń nie będzie mógł skorzystać z oferty stołówki do momentu jej uregulowania.
  3. Każdą nieobecność dziecka należy, niezwłocznie zgłosić do sekretariatu. Nieobecność na obiedzie jest odliczona, jeżeli fakt ten został zgłoszony do sekretariatu telefonicznie (tel. 257872120) lub osobiście najpóźniej w danym dniu do godziny 830. W przypadku dłuższej nieobecności od razu można wypisać dziecko z obiadów na kilka dni. Wszelkie zgłoszone nieobecności są odliczane w kolejnym miesiącu, pomniejszając kwotę do zapłaty.
  4. Rezygnacje z obiadów dziecka składa rodzic (opiekun prawny) pisemnie do sekretariatu szkoły.
  5. Nie złożenie rezygnacji lub nie zgłaszanie nieobecność dziecka skutkuje koniecznością uiszczenia opłaty za obiady.
  6. Informacje o jadłospisie znajdują się na tablicy przy stołówce szkolnej oraz w szatni szkolnej

Dane do dokonywania płatności przelew za obiady:

Odbiorca: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego

Numer konta: 21 1240 2715 1111 0000 3272 5531

Tytułem: Wpłata za obiady – imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc