Kwiecień 2022 -

Pracownicy

  • Strona główna /
  • O szkole /
  • Pracownicy /
  • Kwiecień 2022

Kwiecień 2022

Opłata za obiady w miesiącu kwietniu: 85 zł

Obliczona wg wzoru: liczba dni (17) x 5 zł = 85 zł

Termin opłaty za obiady: do 10 kwietnia 2022 r. Opłaty można dokonać w sekretariacie szkoły lub na konto podane na Facebook Szkoły.

Brak opłaty do w/w terminu uniemożliwia uczniom korzystanie z obiadów.

Powrót do aktualności