SP nr 1 w Sokołowie Podlaskim - Nasza szkoła jest OK!

Nasza szkoła jest OK!

  • Strona główna /
  • /
  • Nasza szkoła jest OK!

Nasza szkoła jest OK!

Od października 2008 roku w naszej szkole wprowadzaliśmy innowację pedagogiczną. Wybrani nauczyciele, po odpowiednim przygotowaniu, wprowadzali na swoich lekcjach elementy oceniania kształtującego.

Celem eksperymentu było przede wszystkim przekazanie dziecku odpowiedzialności za proces uczenia się, świadome uczenie się, poprzez wyznaczenie kryteriów oceniania i zmianę stosunku do ucznia, traktowanie go jako partnera, podniesienie poziomu nauczania. Naszą pracę rozpoczęliśmy od utworzenia komisji d.s. Oceniania Kształtującego, która spotykała się we wtorki po zajęciach lekcyjnych. Spotkania służyły omówieniu i doskonaleniu wprowadzanych elementów O.K popartych dyskusją oraz wymianie doświadczeń.

Nauczyciele wprowadzający O.K. zaczęli podawać uczniom cel lekcji w języku zrozumiałym dla ucznia, często w formie pisemnej. Kolejnym elementem było podawanie NaCoBeZu, czyli: Na co będę zwracać uwagę. Są to dokładnie sprecyzowane kryteria oceniania. Uczeń po każdej lekcji jest świadom stawianych mu wymagań, zna dokładnie zakres materiału. Następnym krokiem było zaangażowanie i zdobycie poparcia wśród rodziców, którzy w większości poparli naszą inicjatywę. Staraliśmy się stosować mniej ocen sumujących, więcej natomiast kształtujących. Uczyliśmy się również pisać uczniowi informację zwrotną o jego pracy, wskazując, co było wykonane dobrze, a nad czym jeszcze należy popracować. Eksperymentalnie zmieniliśmy także technikę zadawania pytań, wydłużając uczniom czas na zastanowienie i udzielenie odpowiedzi, zmniejszając poziom stresu, a także zadając więcej pytań otwartych. Wprowadziliśmy samoocenę i ocenę koleżeńską, gdyż uczeń oceniając innych, tłumacząc zagadnienia, sam uczy się w trakcie. W samoocenie zastosowaliśmy sygnalizację świetlną. Trzy kolory światełek informują nauczyciela o stopniu zrozumienia zagadnienia. Zwiększaliśmy także aktywność uczniów na lekcji poprzez patyczki z imionami uczniów. W ten sposób mieliśmy pewność, że każda osoba w ciągu dnia udzieliła przynajmniej raz odpowiedzi.

Uczniom przypadła szczególnie do gustu technika zdań podsumowujących, stosowana na końcu lekcji, co dla nauczyciela jest doskonałą informacją zwrotną, o tym, co uczeń zapamiętał z lekcji, co mu się podobało i z czym miał trudności.

Uczniowie znają cel i kryteria oceniania

Światełka to świetna informacja zwrotna

Zespół ds. Oceniania Kształtującego


  Ocenianie Kształtujące zyskuje nowych zwolenników Nasz zespół do spraw Oceniania Kształtującego od początku roku szkolnego 2009/2010 zyskał kliku nowych członków. Dołączyli do nas nauczyciele klas drugich, przyrody oraz katecheci. Przewodniczącą zespołu została pani Katarzyna Ksionek, która wspólnie z p. Iwoną Golatowską prowadzą cykliczne spotkania warsztatowe. Zapoznają nas z teorią i sposobami wprowadzania wszystkich elementów OK. Jest to także doskonały moment na wymianę doświadczeń i poglądów na temat OK. W roku 2013/14 wyodrębniły się dwa mniejsze zespoły dla nauczycieli klas I-III oraz IV- VI. Spotkania dla drugiego zespołu prowadziły p. Joanna Hawryluk oraz p. Marzena Flazińska.
Od roku 2014 w szkole działają dwa zespoły nauczycieli oceniania kształtującego. Pierwszy skupia osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z OK-jem, drugi zaś grupę nauczycieli poznających i wdrażających strategie oceniania kształtującego oraz ocenę rozwojową. Obie grupy wspierają się wzajemnie, oglądając  lekcje prowadzone przez współpracujących w zespołach nauczycieli oraz dzieląc się wypracowanymi materiałami. Ponadto nauczyciele stosujący metodykę oceniania kształtującego dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami z innych szkół, podczas konferencji ogólnopolskich oraz lekcji otwartych, na których chętnie prezentują, jak stosować w praktyce elementy oceniania kształtującego.