Laboratoria Przyszłości -

Pracownicy

  • Strona główna /
  • O szkole /
  • Pracownicy /
  • Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe.

Laboratoria Przyszłości mają pomóc młodemu człowiekowi w rozwijaniu jego kreatywności. Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Laboratoria Przyszłości to krok ku wzmocnieniu i uatrakcyjnieniu dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności.

W ramach wsparcia w naszej szkole zostały zakupione:

Roboty edukacyjne: Microbric Edison V2.0, Skribot, SkriKit, Bee- bot wraz z pakietem materiałów i scenariuszy zajęć oraz Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami – mistrz arduino.

Klocki: LEGO® Education SPIKETM Essential;

Gogle Wirtalnej Rzeczywistości;

Drukarka 3D – Creo Cube; Pen 3D z akcesoriami oraz zestaw Filamentów  , urządzenie do sterowania pracownią 3D; Lutownice z gorącym powietrzem

Sprzęt audio-wideo: Słuchawki Studyjne; Mikrofon dynamiczny, nagłowny, kierunkowy; Mikroporyt z akcesoriami; Dyktafon; Nagłośnienie i mikser; Greenscreen; Gimbal; oświetlenie do realizacji nagrań; Aparat fotograficzny; Kamerę cyfrową wraz ze statywem.

Wszystkie powyższe produkty umożliwiają naszej szkole rozbudowę oferty uatrakcyjniając poszczególne lekcje oraz zajęcia dodatkowe.

Powyższego sprzętu używamy:

–  w ramach lekcji w edukacji wczesnoszkolnej, muzyki, techniki, matematyki. Jednocześnie inni nauczyciele przedmiotu aktywnie szkolą podnoszą swoje kompetencje.

 – w ramach zajęć dodatkowych: teatralnych, medialnych, wokalno-muzycznych, artystycznych, kulinarnych, lego matematyki, robotyki, kół zainteresowań.

Powrót do aktualności