SP nr 1 w Sokołowie Podlaskim - Komunikaty

Komunikaty

  • Strona główna /
  • Rodzice /
  • Komunikaty

Dyrekcja szkoły przypomina pracownikom i rodzicom o zakazie zatrzymywania się i postoju w bramie wjazdowej do szkoły, na całej długości ulicy Polnej oraz łukach dróg. Wspólne zaangażowanie nas wszystkich pozwoli na zachowanie zasad bezpieczeństwa, jak również drożność dróg ewakuacyjnych.

Prosimy, żeby dzieci nie przynosiły do szkoły rzeczy wartościowych, których zniszczenie lub zagubienie będzie dużą stratą zarówno materialną, jak i emocjonalną. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju rzeczy. Zgubionych mundurków należy szukać na korytarzu przy szatni. Podpisanie mundurka znacznie upraszcza powrót zaginionej rzeczy do właścicieli.

W szkole obowiązuje zakaz używania telefonów komórkwych podczas zajęć oraz przerw śródlekcyjnych.

Prosimy, żeby na bieżąco sprawdzali Państwo i dbali o higienę dzieci, czyli czystość głowy, paznokci, ciała i ubrań dzieci. Jest to dla nas wszystkich bardzo ważne.

Usprawiedliwienie tygodniowej nieobecności w szkole wymaga przedstawienia, wychowawcy klasy, zwolnienia lekarskiego. Nieobecność krótsza niż pięć dni może być usprawiedliwiona przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka, również poprzez wiadomość do wychowawcy w dzienniku elektronicznym Librus.

Do pobrania w zakładce Dla rodziców/formularze

Rodo i monitoring wizyjny.

  • Polityka i Standardy ochrony małoletnich.