Czerwiec 2022 -

Pracownicy

  • Strona główna /
  • O szkole /
  • Pracownicy /
  • Czerwiec 2022

Czerwiec 2022

Opłata za obiady w miesiącu czerwcu: 55 zł

Obliczona wg wzoru: liczba dni(14) x 5zł= 70 zł – 15 zł (3 dni – odliczenie za egzamin ósmoklasisty) = 55 zł

Termin opłaty za obiady: do 10 czerwca 2022 r. Opłaty można dokonać w sekretariacie szkoły lub na konto podane na Facebook Szkoły.

Brak opłaty do w/w terminu uniemożliwia uczniom korzystanie z obiadów.

Powrót do aktualności