Koło historyczne

Zajęcia prowadzi pani Urszula Trochimiuk, odbywają się raz w tygodniu. Mają na celu przybliżenie uczniom historycznych faktów, ważnych wydarzeń, kultury na przestrzeni wieków.

Czytaj więcej: Koło historyczne

Koło informatyczne

Uczniowie z klas VII- VIII poznają podstawy i tajniki programowania olraz programów graficznych.

Czytaj więcej: Koło informatyczne

Koła językowe - eTweening

Koło języka niemieckiego w ramach programu eTweening prowadzą panie Marzena Jenerałek i Anna Nowotniak. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i stanowią rozszerzenie wiadomości z zakresu leksyki, gramatyki oraz fonetyki. Więcej informacji w zakładce E-Tweening

S 100 6869 500

Czytaj więcej: Koła językowe - eTweening

Koło muzyczne

m2W spotkaniach koła uczestniczy liczna grupa uczniów z klas IV - VIII. Na zajęciach dzieci uczą się nowych piosenek, gry na instrumentach, doskonalą technikę śpiewu, pracują nad brzmieniem całego zespołu i przygotowują się do występów.

Czytaj więcej: Koło muzyczne

Pogłębiamy wiedzę o zasadach bezpieczeństwa.

Od wielu lat młodzież pod kierunkiem pani Małgorzaty Malinowskiej, przygotowuje się również do konkursu wiedzy pożarniczej i zajmuje czołowe miejsca w powiecie.

Czytaj więcej: Pogłębiamy wiedzę o zasadach bezpieczeństwa.