Koło informatyczne

Uczniowie z klas V poznają podstawy programu graficznego CorelDraw X3: jego możliwości i zastosowania. Każde poznane narzędzie z tego programu ilustrowane jest pracą, która wykorzystuje jego możliwości.

Czytaj więcej: Koło informatyczne

Koła językowe

Koło języka niemieckiego w ramach programu eTweening prowadzą panie Marzena Jenerałek i Anna Nowotniak. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i stanowią rozszerzenie wiadomości z zakresu leksyki, gramatyki oraz fonetyki.

S 100 6869 500

Czytaj więcej: Koła językowe

Koło muzyczne

m2W spotkaniach koła uczestniczy liczna, bo aż 40 - osobowa grupa uczniów z klas IV - VI. Na zajęciach dzieci uczą się nowych piosenek, doskonalą technikę śpiewu, pracują nad brzmieniem całego zespołu i przygotowują się do występów.

Czytaj więcej: Koło muzyczne

Koło misyjne

Do Koła Misyjnego działającego przy naszej szkole należały dziewięcioro dzieci, a prowadzi je panie Iwona Mergo - Golatowska, Lidia Rosocha i siostra .

Czytaj więcej: Koło misyjne

Koło taneczne/ chearliders

Zajęcia koła tanecznego i grupę chearliders dwa razy w tygodniu prowadzą panie Iwona Romanowska oraz Anna Dróżdż.

Czytaj więcej: Koło taneczne/ chearliders