Dla trzecioklasistów

Sprawdzian kompetencji OMNIBUS ma dostarczyć informacji na temat poziomu wiadomości i umiejętności, które uczniowie zdobyli w czasie trzech lat nauki. Został przygotowany przez autorów badania OBUT. Składa się z dwóch testów. Jedna część  dotyczy języka polskiego, a druga matematyki. Czas na wypełnienie każdego z testów to 90 minut z maksymalnie dwiema przerwami, nie wliczanymi do czasu trwania sprawdzianu. Pierwszego dnia uczniowie piszą część polonistyczną, a drugiego matematyczną.

Więcej informacji znajdziecie na stronie: https://www.mac.pl/omnibus

Raport Omnibus 2019- kliknij i pobierz