Regulamin Game Corner

 1. 1. Z kącika gier może korzystać każdy uczeń.
 2. 2.Tornistry i plecaki należy zostawić pod klasami,
  w których uczniowie mają lekcje, aby nie przeszkadzały innym użytkownikom Game Corner.
 3. 3. W kąciku gier można korzystać ze wszystkich zgromadzonych gier.
 4. 4. W kąciku gier nie jemy i nie pijemy. 
 5. 5. Pod koniec przerwy śródlekcyjnej kompletne
  i niezniszczone gry odnosi się na ustalone miejsce, pozostawiając po sobie porządek.
 6. 6. Podczas pracy w kąciku gier należy zachować porządek
  i nie przeszkadzać innym jego użytkownikom.
 7. 7. W razie zniszczenia gry lub zgubienia elementów, uczniowie z niej korzystający zobowiązania są
  do odkupienia lub przyniesienia zgubionych elementów lub przyniesienia innej gry w zamian.
 8. 8. Porządku w Game Corner pilnują członkowie wyznaczonych przez opiekunów klasowych SU.
 9. 9. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do przestrzegania wyżej wymienionych punktów regulaminu. W przypadku ich złamania, uczeń nie będzie mógł korzystać z tego miejsca do odwołania- czas zostanie ustalony z wychowawcą oraz opiekunami Samorządu Uczniowskiego.
 10. 10. Korzystając z gier dywanowych zdejmujemy obuwie. Gry i meble należy szanować, by mogły służyć NAM wszystkim przez wiele lat!!!

 100 7769

Z kącika gier korzystamy
w następujących godzinach-
w trakcie przerw śródlekcyjnych.

Klasy

Godziny

I

8:45- 8:55

II

9:40- 9:50

III

10:35-10:50

IV

11:35- 11:45

V

12:30- 12:45

VI

13:30- 13:45


Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.

.

 


Zachęcamy wszystkich uczniów do włączenia się
w akcję
„Podziel się GRĄ”.

Jeżeli posiadasz w domu kompletną i niezniszczoną grę planszową, logiczną bądź karcianą lub quizy - zagadki, którymi się już nie bawisz, to przynieś je i połóż na jednej z półek! Inni chętnie z nich skorzystają!
Dziękujemy!