Zarząd SU na rok szkolny 2016/17

Zarząd Samorządu Szkolnego w roku 2016/2017

rg

Gabriela Robak kl. V c
przewodnicząca SU

jg

 Jan Gajowniczek kl. V c
           z-ca przewodniczącej SU

Natalia Kosieradzka kl. V a- sekretarz

nk

                                                        Natalia Pietrzak kl. V a- rzecznik

np

Martyna Antoniak kl. VI a- skarbnik