Samorząd Uczniowski i opiekunowie rok szkolny 2018/19.

Opiekunowie:

Zbigniew Filiks
Bogusław Stolarczuk
Anetta Kiryluk
Marzena Flazińska

Zarząd SU:

Przewodniczący- Bartosz Serewiś
Z-ca przewodniczącego- Mateusz Okorski
Skarbnik- Gabriela Oleszczuk
Sekretarz- Maja SzymańskaCzłonkowie:

Jan Salach
Maria Golatowska

 

SEKCJA ORGANIZACYJNA - BARTOSZ SEREWIŚ, GABRIELA OLESZCZUK, MARIA GOLATOWSKA I PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDÓW KLASOWYCH.

SEKCJA CHARYTATYWNA – MARIA GOLATOWSKA, MAJA SZYMAŃSKA I PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDÓW KLASOWYCH.

SEKCJA PORZĄDKOWA - BARTOSZ SEREWIŚ, GABRIELA OLESZCZUK I PRZEDSTAWICIELE ZESPOŁÓW KLASOWYCH Z KL. VIII.

SEKCJA SPORTOWA - BARTOSZ SEREWIŚ, MATEUSZ OKORSKI, JAN SALACH
I PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDÓW KLASOWYCH