Dla trzecioklasistów

Ogólnopolskie badanie umiejętności trzecioklasistów tzw. OBUT ma dostarczyć informacji na temat poziomu wiadomości i umiejętności, które uczniowie zdobyli w czasie trzech lat nauki. OBUT, czyli Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów składa się z dwóch testów. Jeden dotyczy języka polskiego, a drugi matematyki. Czas na wypełnienie każdego z testów to 45 minut. Pomiędzy sprawdzianami przewidziane jest 15 minut przerwy.


       word - Przykładowy sprawdzian 1

word - Przykładowy sprawdzian 2

word - Przykładowy sprawdzian 3

word - Przykładowy sprawdzian 4

word - Przykładowy sprawdzian 5

Testy trzecioklasisty on-line:

http://testwiedzy.pl/test/41958/test-trzecioklasisty.html

http://www.obut.edu.pl/