Przyjemne z pożytecznym...

 W naszej szkole prężnie działają koła zainteresowań, które pozwalają uczniom rozwijać  pasje i zdolności, nie tylko podczas lekcji. Ich opiekunami są nauczyciele, którzy zawsze służą pomocą i dokładają wszelkich starań, by zajęcia te były ciekawe oraz inspirujące.

Ponadto proponujemy dla dzieci z klas I-III: zajęcia wspierajace rozwój, reedukację, logopedię, gimnastykę korekcyjną i terapię pedagogiczną, zajęcia wspomagające, zajęcia rozwijające kretaywność oraz kompetencje emocjonalno-społeczne, a dla starszych uczniów: zajęcia wspierające z języka polskiego, matematyki, chemii, fizyki, języków obcych, geografii  oraz "Tajniki Matematyki" oraz reedukację i terapię pedagogiczną, zajęcia wspierające i rozwijajace kompetencje emocjonalno-społeczne. Od przeszło kilku lat wyznaczeni nauczyciele pomagają też w odrabianiu lekcji z różnych przedmiotów.

Zajęcia dodatkowe-pełen wykaz kliknij, z których oferty mogą korzystać uczniowie, to:

- dziecięce i młodzieżowe koło plastyczne dla uczniów klas I-III oraz IV- VIII;

- warsztaty przyrodnicze, koło biologiczne, koło ekologiczne;

- koło i warsztaty muzyczne;

- koła  recytatorskie i teatralne min:  "Jutrzenka" i Teatr lalek" Raz-Dwa- Trzyk";

- koło historyczne;

- koło misyjne, szkolne koło Caritas ora Wolontariatu;

- zajęcia wychowania patriotycznego i obywatelskiego- "Opowiem Ci o wolnej Polsce";

- sekcje sportowe;

- zajęcia sportowe dla uczniów klas I- VI;

- koło informatyczne;

- zajęcia w ramach programu E-tweening;

- zajęcia w ICIM, ciche czytanie;

- szachy;

- Lego Math;

- Szkoła Demokracji;

- e-Tweening;

- rozmówki w języku angielskim.

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału we wszystkich proponowanych formach edukacji, które pozwolą Wam poradzić sobie z trudnościami i poszerzyć wiedzę w wielu dziedzinach! Inforrmacje o tym kiedy się odbywają, znajdziecie w planie lekcji.