Przyjemne z pożytecznym...

 W naszej szkole prężnie działają koła zainteresowań, które pozwalają uczniom rozwijać  pasje i zdolności, nie tylko podczas lekcji. Ich opiekunami są nauczyciele, którzy zawsze służą pomocą i dokładają wszelkich starań, by zajęcia te były ciekawe oraz inspirujące.

Ponadto proponujemy dla dzieci z klas I-III: zajęcia wyrównawcze, reedukację, logopedię, gimnastykę korekcyjną i terapię pedagogiczną, zajęcia wspomagające rozwój, zajęcia rozwijające kretaywność, a dla starszych uczniów: zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, matematyki  oraz "Tajniki Matematyki- kl. IV- VI", języka angielskiego, chemii, fizyki oraz reedukację i terapię pedagogiczną. Od przeszło kilku lat wyznaczeni nauczyciele pomagają też w odrabianiu lekcji z różnych przedmiotów.

Zajęcia dodatkowe, z których oferty mogą korzystać uczniowie, to:

- koło plastyczne dla uczniów klas I-III oraz IV- VIII;

- koło przyrodnicze "Mały przyrodnik", koło biologiczne;

- koło muzyczne;

- koła  recytatorskie i teatralne min:  "Jutrzenka" i Teatr lalek" Raz-Dwa- Trzyk";

- koło historyczne;

- koło misyjne, szkolne koło Caritas;

- zajęcia wychowania patriotycznego i obywatelskiego- "Opowiem Ci o wolnej Polsce";

- sekcje sportowe;

- zajęcia sportowe dla uczniów klas I- IV;

- koło informatyczne;

- zajęcia w ramach programu E-tweening;

- zajęcia w ICIM, ciche czytanie;

- szachy.

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału we wszystkich proponowanych formach edukacji, które pozwolą Wam poradzić sobie z trudnościami i poszerzyć wiedzę w wielu dziedzinach! Inforrmacje o tym kiedy się odbywają, znajdziecie w planie lekcji.