Szkoła z klasą

W maju 2002 roku Gazeta Wyborcza ogłosiła akcję edukacyjną “Szkoła z klasą”, prowadzoną wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i portalem Gazeta.pl, pod honorowym patronatem prezydenta RP.

Celem akcji było doskonalenie pracy szkół, by uczniowie byli dobrze przygotowani do dalszej nauki i życia.

Organizatorzy opracowali sześć zasad, w myśl których “Szkoła z klasą” to taka, która:

 1. dobrze uczy każdego ucznia
 2. sprawiedliwie ocenia
 3. uczy myśleć i rozumieć świat
 4. rozwija społecznie, uczy wrażliwości
 5. pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobrą atmosferę
 6. przygotowuje do przyszłości

Szkoły uczestniczące w akcji realizowały te zasady, wykonując sześć zadań spośród trzydziestu zaproponowanych – po jednym do każdej zasady. Po przeprowadzeniu wśród uczniów, nauczycieli i rodziców ankiety “Jaka jest nasza szkoła” i analizie jej wyników, postanowiliśmy wybrać do realizacji następujące zadania:

 1. Lepiej przygotować do egzaminów
 2. Informujmy, jak oceniamy
 3. Dobry program, dobry podręcznik
 4. Praca dla innych
 5. Szkoła bez nałogów
 6. Uczniowie wchodzą do Europy

Zadania te realizowaliśmy w ciągu całego roku szkolnego 2002/2003, pracując w zespołach Rady Pedagogicznej. Po wykonaniu zadań przekazaliśmy organizatorom sprawozdania/dostępne na stronie internetowej: szkolazklasa.gazeta.pl /. Zostały one ocenione i na ich podstawie otrzymaliśmy tytuł ” Szkoła z klasą”. W pierwszej edycji akcji wzięło udział ponad 4,3 tys. szkół, z których 3118 zrealizowało wszystkie zadania i uzyskało tytuł “Szkoły z klasą”.

Jesteśmy szkołą z klasą