RYMOWANKI WUJKA JACKA

05.05.2016r. odbył się w świetlicy Konkurs pięknego czytania pt. „ Rymowanki Wujka Jacka". Konkurs był zakończeniem cyklu zajęć czytelniczych propagujące piękne wiersze Jacka Daniluka.
Nagrody (książki z wierszami o tym samym tytule) wręczone zostały 11.05.2016r. podczas Dnia Książki i Teatru dla klas I – III uczniom:
1. Antoniak Aleksandra kl. I a
2. Gołoś Maria kl. I a
3. Wantusiak Gabriela kl. I a
4. Golatowski Stanisław kl. II d
5. Misiak Gabriela kl. II d