Świetlica

Świetlica jest czynna codziennie od godz. 7:30 do 16:30,jeżeli będzie taka potrzeba czas pracy świetlicy zostanie odpowiednio wydłużony.


Plan pracy świetlicy-zajęcia oferta 2019/20.

Kierownik  świetlicy:

mgr Katarzyna Bindas - nauczyciel mianowany

 

Pozostali nauczyciele:

mgr Bożena Głażewska - nauczyciel dyplomowany

        mgr Katarzyna Adamczuk - nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Marchel - nauczyciel mianowany
      
       mgr Żaneta Czapska- nauczyciel mianowany

mgr Anetta Kiryluk- nauczyciel dyplomowany


Telefon: 25 787 21 20 wew. 205

 

 

 

Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów przebywających w szkole ze względu na czas pracy rodziców.

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki i rekreacji. W świetlicy realizowane są konkretne treści i formy pracy z dziećmi. Plan roczny,
a także plany miesięczne i tygodniowe uwzględniają kalendarz roczny, święta narodowe, szkolne i religijne.

W trakcie przebywania w świetlicy dzieci mają czas na zajęcia plastyczne, praktyczne, czytelnicze, gry i zabawy dydaktyczne,
a także czas na odrabianie lekcji. Do świetlicy uczniowie zapisywani są przez rodziców (opiekunów) wraz z początkiem roku szkolnego. Rodzice po zapoznaniu się z regulaminem wypełniają kartę zapisu dziecka do świetlicy szkolnej. 

 

ZAŁOŻENIA ŚWIETLICY:

- właściwa organizacja czasu wolnego przed i po lekcjach,

- kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie,

- rozwijanie zainteresowań,

- utrwalanie wiadomości zdobytych w szkole, pomoc w organizacji nauki własnej,

- organizacja właściwego wypoczynku i kulturalnej rozrywki,

- współpraca i współdziałanie ze szkołą i domem - dożywianie.

 

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W ŚWIETLICY:

- nie wolno biegać i hałasować,

- jesteśmy dla siebie mili (nie wolno nikogo bić, przezywać, brzydko się wyrażać),

- sprzątamy po sobie gry, zabawki, przybory po wykonaniu pracy,

- szanujemy rzeczy i przedmioty znajdujące się w świetlicy,

- zawsze pytamy, czy możemy wyjść do toalety,

- nie bierzemy cudzych rzeczy bez pytania,

- nie przeszkadzamy koleżankom, kolegom i nauczycielom podczas prowadzonych zajęć i w czasie odrabiania lekcji.

 

REGULAMIN UCZESTNIKA STOŁÓWKI

1. Za obiady płacimy z góry do 10 - tego każdego miesiąca.

2. Odliczenia za obiady są dokonywane w następnym miesiącu, jeżeli nieobecność na obiedzie została zgłoszona do świetlicy  ( tel. 787- 21- 20 wew.205) przynajmniej do godz. 8.30 w danym dniu.

3. Uczniowie, którym obiady finansuje CPS i GOPS zobowiązani są również do zgłaszania nieobecności na obiedzie
( jak w punkcie 2).

4. Rezygnacja z obiadów musi być zgłoszona do świetlicy. Wymaga się pisemnego potwierdzenia od rodziców.

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

1. Ze stołówki korzystają zapisani na żywienie uczniowie i osoby dorosłe.

2. Obiady wydawane są w godzinach od 11.20 do 14.00.

3. Uczniowie korzystający z żywienia wchodzą do stołówki według ustalonych na początku roku szkolnego zmian obiadowych.

4. Uczniowie z późniejszych zmian, którzy skończyli lekcje wcześniej, czekają przez czas przerwy i wchodzą do stołówki
po dzwonku na lekcje.

5. Korzystanie ze stołówki odbywa się na zasadzie samoobsługi.

6. Posiłki należy spożywać kulturalnie.

7. Zabrania się: - biegania, - zmiany stolika w czasie spożywania posiłku, - niszczenia wyposażenia stołówki, - wchodzenia
z plecakami

8. Kary stosowane w stołówce: - upomnienie nauczyciela pełniącego dyżur w stołówce, - upomnienie lub nagana kierownika świetlicy, - zawieszenie w korzystaniu z obiadów szkolnych.