Dyrekcja

Funkcję dyrektora szkoły od 15 lat pełni Zofia Steć. Zastępcą dyrektora od roku szkolnego 2017/18 jest Joanna Hawryluk. Dyrekcja czuwa nad jakością pracy szkoły, czego świadectwem są zdobyte w ostatnich latach tytuły: "Szkoły z klasą", "Szkoły uczącej się", "Liderów SUS" i wdrożenie elementów Oceniania Kształtującego.

Pierwszym dyrektorem szkoły był Romuald Stroiński, a po jego odejściu od roku 1950 do 1959 (tj. do chwili śmierci) szkołą kierował Franciszek Wolski.

A oto nazwiska kolejnych dyrektorów – Henryk Sawicki, Antonina Krakowska, Józef Gregorczyk, Henryk Kalinowski, Kazimierz Wilczyński, Jan Cichowski, Antoni Czarnocki.

Największe zmiany w wyglądzie placówki nastąpiły w czasie, kiedy jej dyrektorem był Antoni Czarnocki. Wtedy min. zmieniono w szkole ogrzewanie piecowe na centralne, dobudowano salę gimnastyczną i nowe skrzydło.