Dyrekcja

Funkcję dyrektora szkoły od 16 lat pełni Zofia Steć. Zastępcą dyrektora od roku szkolnego 2017/18 jest Joanna Hawryluk. Dyrekcja czuwa nad jakością pracy szkoły, czego świadectwem są zdobyte w ostatnich latach tytuły: "Szkoły z klasą", "Szkoły uczącej się", "Liderów SUS", wdrożenie elementów i strategii Oceniania Kształtującego.

Czytaj więcej: Dyrekcja

Opieka medyczna

Pielęgniarka (od poniedziałku do czwartku): Halina Chybowska

Godz. przyjęć:
poniedziałek- 13:00- 15:35
wtorek-8:00- 13:00
środa- 8:00- 15:35
czwartek- 8:00- 15:35

Lekarz stomatolog: Magdalena Osińska - Ojdana
Godz. przyjęć:

poniedziałek: 8.00-13.00
wtorek: 13.00–18.00
piątek: 8.00–13.00

Psycholog szkolny

Godziny pracy psychologa szkolnego, doradcy zawodowego, socjoterapeuty – Łukasza Wróblewskiego

Wtorek

Środa

Czwartek

11.00-14.30

7.30-11.30

7.30 – 8.00 Konsultacje dla rodziców/ możliwość ustalenia dogodnego godziny

11.00 – 14.30

Czytaj więcej: Psycholog szkolny

Pedagog szkolny

Zapraszamy rodziców, uczniów i nauczycieli do korzystania z informacji i porad przygotowanych przez panią Annę Pijorek - pedagoga szkolnego.

Gabinet pedagoga otwarty jest  w godzinach

- poniedziałek- 9:00- 14:00

- wtorek- 10:00- 15:30

- środa- 9:00- 13:00

- czwartek-11:00- 16:00

- piątek- 7:30- 11:30

Czytaj więcej: Pedagog szkolny

Grono pedagogiczne

 Kadra pedagogiczna jest kretywna i dobrze wykształcona. Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje, podejmując studia podyplomowe i uczestnicząc w różnego rodzaju kursach doskonalących. Wielu z nich posiada stopień nauczyciela dyplomowanego.

Czytaj więcej: Grono pedagogiczne

Więcej artykułów…

  1. Administracja
  2. Obsługa