Biblioteka

Biblioteka szkolna jest czynna codziennie w godzinach od 8. 00 do 15. 30 

Centrum multimedialne jest czynne codziennie w godz. od 8. 15 do 15. 00.

 

 

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.

Wisława Szymborska

Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej uczniów i nauczycieli. Jej głównym zadaniem jest gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów. Ponadto aktywnie uczestniczy w codziennej pracy dydaktyczno - wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, dokształcając ich oraz zachęcajac do podejmowania działań twórczych.

Czytaj więcej: Biblioteka

Szkolne eliminacje X Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. K. I. Gałczyńskiego

Szkolne eliminacje X Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. K. I. Gałczyńskiego odbyły się 25 października w bibliotece szkolnej. W konkursie uczestniczyło 29 recytatorów:  17 uczniów z klas I – III oraz 12 uczniów z klas IV- VI.  Uczniowie przygotowali interpretację wybranego utworu K. I. Gałczyńskiego.
Fotogaleria

Czytaj więcej: Szkolne eliminacje X Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. K. I. Gałczyńskiego

Regulamin wypożyczania podręczników

Regulamin wypożyczania podręczników w bibliotece                                                     
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim
1. Podręczniki są własnością szkoły, stanowiącą część zbiorów biblioteki szkolnej.                                
2. Podręczniki dla uczniów otrzymuje wychowawca klasy lub nauczyciel przedmiotu, rozdaje je uczniom wg otrzymanej od bibliotekarza listy z numerami podręczników i nazwiskami uczniów.

Czytaj więcej: Regulamin wypożyczania podręczników

REGULAMIN BIBLIOTECZNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

 A książka, miła książka

zawsze będzie z nami”

                                                                      K. Makuszyński

  REGULAMIN BIBLIOTECZNEGO KONKURSU

RECYTATORSKIEGO

dla klas 1- 3

Czytaj więcej: REGULAMIN BIBLIOTECZNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

Regulamin KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

KONKURS FOTOGRAFICZNY

NA PIERWSZYM PLANIE - KSIĄŻKI I CZYTANIE

Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.

Czytaj więcej: Regulamin KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO