Rok szkolny 2010/2011

Więcej światła! Różnorodność w przyrodzie. Ziołowa apteka. Nauka moją pasją! To tylko wybrane tematy przewodnie tegorocznego - XII Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach.

      Dnia 23 paździenika 2010 roku uczniowie klas II c, III b, IV d i VI c oraz członkowie Koła Ekologicznego pod opieką pań: Joanny Hawryluk, Wiesławy Kwiek, Iwony Dębskiej oraz Bożeny Paplińskiej, spędzili sobotnie przedpołudnie poznając tajemnice "świetlnych spektakli przyrody".

     Uczniowie z zachwytem obejrzeli wystawę interaktywną,  którą tworzyły pokazy, ćwiczenia, zabawy ze światłem, kolorem, obrazem z takich dziedzin nauki, jak min: fizyka, technika, chemia, biologia i sztuka. Wystawa została przygotowana przez nauczycieli i uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz członków kół naukowych i ich opiekunów  z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

    Tego dnia świat nauki stał się dla wielu z nas bardzo bliskim, a trudne treści (przynajmniej niektóre!!!) przedstawione  w ciekawych doświadczeniach i eksperymentach, nieco bardziej zrozumiałymi i możliwymi do zapamiętania oraz samodzielnego powtórzenia w domu.

Podczas wystawy mogliśmy  obejrzeć: przedstawicieli świata zwierząt oraz zajrzeć do wnętrza ich organizmów (dzięki nowoczesnemu sprzętowi);  poznać teorię i doświadczenie dzięki, któremu  Albert Einstein otrzymał Nagrodę Nobla, a także spotkać jego sobowtóra; posłuchać o ekranach RGB i zasadzie ich działania; "zobaczyć to, co niewidoczne", a także  stworzyć tęczę; mieszać kolory i rozdzielać barwy; poznać substancje chemiczne świecące pod wpływem promieni UV oraz te, o podobnych właściwościach występujące np: w roślinach- dębie, jesionie; poznać tajemnicę wielu związków chemicznych; obejrzeć zabezpieczenia dokumentów i banknotów; nauczyć się,  jak wykorzystać odpady i tworzyć z nich np: kalejdoskop ( świetlny recykling!!!); bawić się złudzeniami optycznymi itd.

Uczestnictwo w warsztatach było dla nas ciekawym przeżyciem  i ogromną skarbnicą wiedzy! Poruszyło naszą wyobraźnią, a jak twierdził słynny, wspomniany wcześniej fizyk:

"Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy...Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe. " A. Einstein

    Następnym punktem naszej wycieczki był spacer po Siedlcach. Tę część przygotowała dla nas pani Wiesława Kwiek, która przybliżyła nam najciekawsze momenty z historii tego pięknego miasta. Pokazała nam także Siedlce dawniej i dziś. Dzięki   specjalnie  na tę okazję wyszukanym fotografiom, mogliśmy cofnąć się o kilkadziesiąt lat i zobaczyć Siedlce widziane oczami naszych poprzedników.

    W wędrówce po Siedlcach towarzyszyły nam:  piękna sceneria "polskiej złotej jesieni", w ostatnich, ciepłych promieniach październikowego słońca oraz dźwięki poloneza Kleofasa Ogińskiego, dochodzące z dawnego ratusza, nazywanego przez Siedlczan "Jackiem".

 

     „Jan Paweł II - Odwaga świętości" - takie hasło przyświecało październikowym obchodom dziesiątego Dnia Papieskiego.

      Tradycyjnie, Dzień Papieski przypada w niedzielę poprzedzającą dzień wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Wszyscy pamiętają, że stało się to 16 października 1978 r.  Jako 264 papież przyjął imię Jan Paweł II.

     W naszej szkole X Dzień Papieski obchodziliśmy 15 października. Odświętnie ubrani, przeszliśmy pod opieką nauczycieli do kościoła, gdzie modliliśmy się na mszy św. o o rychłą beatyfikację papieża Jana Pawła II.

     To doskonały moment na przypomnienie sobie życiorysu Karola Wojtyły, jego dokonań. Po mszy św. uczniowie klas IV i V zaprezentowali krótką część artystyczną. Jej uzupełnieniem była prezentacja multimedialna, zawierająca zdjęcia z życia i działalności papieża. Wspólnie zaśpiewaliśmy „Barkę", „Abba Ojcze" i wiele innych pieśni. O oprawę muzyczną zadbał chór kościelny, składający się z uczniów naszej szkoły.

     Mszę św. w kościele św. Jana Bosco odprawił ks. Mariusz Rudzki. Uroczystość przygotowali katecheci: siostra Danuta Jurasik i panie katechetki: Lidia Rosocha, Iwona Mergo- Golatowska.

 

Dobry nauczyciel jest jak świeca - zużywa się, aby oświetlić drogę dla innych.

 

     Dnia 13 października świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej potocznie nazywany Dniem Nauczyciela. To polskie święto państwowe wszystkich pracowników oświaty i sposobność do wyrażenia wdzięczności za trud pracy nauczycielskiej. Ustanowiono je 27 kwietnia 1972 r. na mocy ustawy - Karta praw i obowiązków nauczyciela.

     Na czwartej godzinie lekcyjnej odbyła się uroczysta akademia. Pani dyrektor Zofia Steć serdecznie powitała grono pedagogiczne, rodziców, uczniów oraz odczytała list z Kuratorium Oświaty.

     Tym razem nauczyciele mogli spojrzeć na swoją pracę z innej perspektywy, oglądając inscenizację w wykonaniu uczniów. W rolę nauczycielki wcieliła się Iza Adynowska, uczennic: Kasia Miller- Lizus, Daria Sadło-Beksa, Zosia Marciniak - Łobuz, Ula Częścik, Spóźnialska - Marta Pasik. W roli konferansjera wystąpiła Zosia Marciniak, Ala Nowotniak natomiast zagrała matkę, która przyjechała z USA, a jej syna - Karol Prętczyński.

     Akademię uświetnili, wspaniały perkusista - Karol Prętczyński oraz skrzypek Piotr Wicenciak, który zaprezentował utwór Fryderyka Chopina pt. „Życzenie". Akademię przygotowali: pani Agnieszka Rejowska - inscenizacja, oprawa muzyczna- pan Zbyszek Filiks z zespołem wokalno - instrumentalnym, dekoracje- pani Anetta Karpińska.

     Na zakończenie uczniowie podziękowali nauczycielom, wychowawcom za ich pracę, kreatywność, wyrozumiałość, stanowczość, a czasami poczucie humoru, życzeniami, kwiatkiem.

 

Szanowne nasze Grono Pedagogiczne
W Dniu Waszego wspaniałego święta
Prosimy, by każdy zapamiętał,
że za trudną pracę z nami i okazane serce
Chylimy głowy w ogromnej podzięce.
Korzystając z tej uroczystej chwili
Pozwólcie, byśmy każdego z Was
                                 Piosenką lub wierszem uczcili.     
(recytowali uczniowie)

 

 

 

     Rok szkolny 2009/2010 to Rok Historii Najnowszej, 30  rocznica stanu wojennego, 20 lat wyborów samorządowych, 6 lat członkostwa w UE. Nasza szkoła przez kilka miesięcy ciężko pracowała, by przybliżyć uczniom w ciekawej formie historię naszej placówki na tle najnowszych wydarzeń, na przestrzeni ostatniego trzydziestolecia. W czerwcu 2010 szkoła świętowała 15- lecie nadania imienia Janusza Kusocińskiego.
     8 października odbyło się uroczyste podsumowanie prowadzonych działań pod nazwą Biesiada Jesienna. "Udało nam się" - mówili wszyscy uczestnicy uśmiechając się do siebie.
     Biesiada to przede wszystkim impreza integrująca całą społeczność lokalną, rodziców, uczniów, nauczycieli absolwentów i zaproszonych gości. Przygotowywaliśmy się do niej dosyć długo, realizując szereg zaplanowanych działań przez zespół nauczycieli, koordynowany początkowo przez p. Iwonę Mergo- Golatowską, a następnie p. Aldonę Sobieską i p. Katarzynę Pietrzak.

    Uczniów podzielono na trzy grupy wiekowe i każdej z nich przyporządkowano inne zdania i różne okresy historyczne. Były to odpowiednio lata: 2000-2010 kl. 0, I, II, 1990-2000 - kl. III, IV i 1980-1990 kl. V,VI.

    Od kwietnia do czerwca zajmowaliśmy się przeglądem okresów historycznych, przybliżeniem uczniom czasów z ostatniego trzydziestolecia poprzez kontakty z absolwentami, emerytowanymi nauczycielami, rodzicami, przedstawicielami różnych zawodów. Organizowaliśmy wycieczki do związanych z tymi wydarzeniami miejsc, jak: Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, Gimnazja Publiczne w Sokołowie Podlaskim, przeprowadziliśmy liczne wywiady z absolwentami, gromadziliśmy pamiątki, fotografie. Wszyscy mieli za zadanie dotrzeć do różnych absolwentów i dowiedzieć się od nich o szkolnym życiu w przypisanym dziesięcioleciu.

Poznajemy losy absolwentów-zdjęcia

    Po wakacyjnej przerwie trwały kolejne przygotowania, projektowanie zaproszeń, liczne zebrania związane z organizacją święta. Wychowawcy z dziećmi przygotowali na korytarzach wystawy prac uczniowskich, wystawki tematyczne dotyczące różnych krajów UE, Polski, sławnych Polaków, historii stanu wojennego. Nauczyciele zadbali o wystrój sal i korytarzy. Rodzice pomogli w przygotowaniu fantastycznych strojów dla uczniów, przygotowali dania.

Przygotowania do biesiady-zdjęcia

     Wspólna impreza „Biesiada Jesienna" odbyła się 8 października. 2010. Pracownicy szkoły i uczniowie serdecznie przyjęli absolwentów szkoły, oprowadzili po budynku, zaprosili na lekcje pokazowe, wystawy. To była świetna okazja do wspomnień, spotkań, rozmów. Jedną z wystaw pod hasłem „Przeszłość jak ogród zaczarowany" zorganizowały: pani Lidia Jankowska, p. Katarzyna Adamczuk, p. Anna Pijorek. Z licznych kronik szkolnych uczniowie mogli się dowiedzieć interesujących faktów z historii, na zdjęciach szukali siebie, swoich rodziców, znajomych. Wystawę "Historia sportu szkolnego" zawierającą stroje sportowe z poszczególnych okresów, pamiątki i zdjęcia przygotowali nauczyciele wychowania fizycznego: p. Anna Dróżdż, p. Joanna Wasiluk, p. Iwona Romanowska, p. Krzysztof Woźniak. O wystrój korytarza na parterze zadbały panie ze świetlicy: p. Teresa Piwko, p. Katarzyna Bindas. O oprawę muzyczną zatroszczył się p. Zbigniew Filiks, a dekoracje p. Anetta Karpińska.

Zobacz wystawy w szkole

    W przygotowanie imprezy włączyła się Rada Rodziców, która poprzez swoje Trójki Klasowe, przygotowała piknik w poszczególnych grupach wiekowych. Rodzice zorganizowali wspaniały kiermasz potraw, ciast, degustację potraw, które cieszyły się ogromnym uznaniem i zniknęły w oka mgnieniu. Gdy uczniowie zwiedzali wystawy, kawiarenkę zorganizowaną w świetlicy odwiedziła grupa 30 absolwentów, kończących szkołę od lat 40 XX w do lat najnowszych. Nauczyciele poprowadzili dla gości lekcje pokazowe, zaprezentowali nowoczesny sprzęt multimedialny, pracownie językowe, aktywizujące metody pracy z uczniami - Ocenianie Kształtujące.

Szanowni Goście

Przeprowadzili z gośćmi rozmowy, włączyli do praktycznego działania na lekcji, zachęcili do wypełnienia karty absolwenta. Tak zgromadzone karty absolwentów staną się zaczątkiem Szkolnej Księgi Absolwentów. W pierwszym jej rozdziale znajdą się nazwiska: p. Mariana Pietrzaka, p. Bogdana i Grażyny Karakulów, p. Jerzego Maksjana, p. Marka Paplińskiego, p.Cezarego Popwskiego, p. Marka Florczuka, p. Zygmunta i Sławomira Iwańskich, p. Małgorzaty Kozak, p. Doroty Kalinowskiej, p. Sławomira Tomaszewskiego, p. Anny Soszyńskiej, p. Andrzeja Pijorka, p. Agnieszki Domańskiej i wielu innych nauczycieli naszej szkoły, też jej absolwentów oraz niektórych gimnazjalistów. Nauczycieli wspierali uczniowie oprowadzając naszych gości po szkole, prezentując zmiany jakie dokonały się na przestrzeni lat.

Lekcja z Absolwentem- zdjęcia

     Piątkową uroczystość poprowadziła pani Anna Adynowska i Jan Popowski. Serdecznie powitali naszych gości: p. Antoniego Czarnockiego- starostę powiatu sokołowskiego, p. Jerzego Maksjana- zastępcę burmistrza, p. Danutę Zadrożną- prezesa ZNP, dyrektorów szkół.

Pani Ania krótko przypomniała historię naszej szkoły.

 

15 lat temu cała społeczność szkoły zadecydowała, aby nadać jej imię Janusza Kusocińskiego - wielkiego polskiego sportowca i patrioty. Jego krótkie - bo tylko 33 - letnie życie to wzór bohaterstwa i pracy dla dobra Ojczyzny. Ten znakomity lekkoatleta 10 - krotnie zwyciężał w mistrzostwach Polski, był dwukrotnym rekordzistą świata. Jego największy sukces to złoty medal na igrzyskach olimpijskich w Los Angeles w 1932 r. Wspaniale rozwijającą się karierę przerwała II wojna światowa. Jako ochotnik walczył Kusociński w kampanii wrześniowej, a po jej klęsce działał w konspiracyjnej Organizacji Wojskowej „Wilki". Aresztowany przez gestapo, więziony i torturowany został bestialsko zamordowany 21 czerwca 1940 roku. Jego grób znajduje się w Palmirach.

W trakcie swojej historii nasza szkoła też się zmieniała.

W październiku 1992 roku rozpoczęto budowę sali gimnastycznej, a już dwa lata później odbyło się uroczyste jej otwarcie. Kiedyś też lekcje w naszej szkole kończyły się o godzinie 19:10. Aby ułatwić naukę, dobudowano nowe skrzydło. Od września 1999 roku lekcje odbywają się na jedną zmianę i kończą się około godziny 16. W szkole przybyło 12 nowych sal lekcyjnych, nowoczesne sale komputerowe, piękna stołówka i doskonale wyposażona biblioteka.

Jedynka należy do najbardziej usportowionych szkół w regionie. Na koncie nasi uczniowie mają wiele sukcesów.

Nieprzypadkowo patronem szkoły jest Janusz Kusociński. W roku ubiegłym 2009/2010 zdobyliśmy I - wsze miejsce w rywalizacji sportowej w regionie siedleckim. Nasi uczniowie potrafią nie tylko doskonale startować, ale i wspaniale zagrzewać kolegów do walki" - mówiła p. Ania Adynowska.

 

    Jednym z elementów spotkania były konkurencje sportowe jak: otwieranie puszki z konserwą scyzorykiem na czas, pokonanie toru przeszkód i bieg z balonem na czas, w które włączyli się rodzice i uczniowie z poszczególnych klas. Konkurencje wywołały pozytywne emocje i wiele uśmiechów. Nad przebiegiem zawodów czuwali nauczyciele wf-u. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami i drobnymi upominkami ufundowanymi przez Radę Rodziców. Nagrody wręczyli p. dyrektor - Zofia Steć, p. Sławomir Tomaszewski - Przewodniczący Rady Rodziców i Klaudia Teluk, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego.

    Dodatkowo, poszczególne grupy zaprezentowały piosenki. Symbolem komunistycznego reżimu była piosenka pt. „Mury" Jacka Kaczmarskiego, którą usłyszeliśmy w wykonaniu uczniów klas V i VI ubranych w szaro- czarne stroje. Ubrani w biało - czerwone barwy i emblematy kibiców uczniowie klas III, IV zaśpiewali piosenkę Maryli Rodowicz „Futbol". Uczniowie klas 0, I i II w barwnych strojach, jak flagi państw Unii Europejskiej, zaśpiewali „Europo, witaj nam". Wszyscy bawili się znakomicie.

    Kolejny element biesiady był przeznaczony dla ciała. Wszystkie dzieci pod opieką wychowawców udały się do klas, a następnie do stołówek i jadłodajni, by skosztować specjałów przygotowanych przez rodziców. Na parterze, obok stołówki, czekała „Jadłodajnia z czasów stanu wojennego". Opiekowali się nią rodzice. Głównym kucharzem był p. Sławomir Tomaszewski. Mogliśmy się tam delektować potrawami związanymi z czasami stanu wojennego, a przede wszystkim pysznym chlebem ze smalcem i kiszonym ogórkiem, kaszanką, kwasikiem z bańki. A to wszystko dzięki  kartkom, które trzeba było zabrać ze sobą, by móc delektować się specjałami. Jadłodajnię otuliły ponure, szare barwy, czarne plakaty, napisy na murze. Do „Cukierni Patriotycznej" zapraszali na I - wsze piętro rodzice uczniów klas III i IV. Przygotowali pyszne ciasta, desery, nawiązujące kolorystyką do flagi narodowej. Stroje mam oraz wystrój cukierni wzruszyły niejedno serce. Tym stołem opiekowała się p. Anna Soszyńska. Na drugim piętrze królowała kuchnia europejska. Przy tym stole funkcję głównego kucharza pełnił p. Maciej Tyborowicz. Można było tam skosztować specjałów pochodzących z przeróżnych krajów europejskich. Różnorodnośc potraw, pomysłowość rodzców przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów. O dekoracje stołówek na poszczególnych piętrach zadbały:  p. Teresa Piwko, p. Joanna Lisiecka, p. Teresa Kucińska.

Uroczyste podsumowanie 8 października - zdjęcia

 

     Oprócz głównych stołówek na korytarzach, każdy oddział zorganizował dla siebie małe lokum klasowe.

Spotkania w  klasach - zobacz zdjęcia

 

Goście, rodzice, nauczyciele i uczniowie, łącznie ok. 900 osób, przebrani w odpowiednie stroje biesiadowali do wieczora, aż stołówki zostały puste.

    Chcielibyśmy podziękować wszystkim, dzięki którym zorganizowaliśmy naszą biesiadę, a w szczególności Rodzicom którzy zechcieli aktywnie włączyć się w przygotowania, kostiumów, dań, dekoracji stołów, a także włączyli się do zabawy.  Dziękujemy także Nauczycielom, Uczniom i Absolwentom. Nasza półroczna praca nad przedstawieniem historii najnowszej, nie odbyłaby się bez pomocy:

 

Władz lokalnych - p. Burmistrza i p. Starosty, którzy przyjęli dzieci w swoich urzędach i przybliżyli ideę samorządności lokalnej.

 

Dyrekcji szkół gimnazjalnych - Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 , którzy zaoferowali pomoc w zwiedzaniu szkół i kontakty z absolwentami, gimnazjalistami.

 

Dziękujemy także Księdzu Stanisławowi Falkowskiemu za ciekawe pogadanki o historii stanu wojennego oraz panu Bolbotowskiemu za pomoc w organizowaniu banerów reklamowych i kubków pamiątkowych.

 

 Święto Drzewa 2010

   Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w obchodach „Święta Drzewa", które odbyły się  dnia 12 października 2010 r. W obchodach uczestniczyli uczniowie klas II b -z panią Joanną Lisiecką i II c- z panią Iwoną Dębską.

     Tematyka sadzenia i pielęgnowania drzew nie jest nam obca. Od kilku lat dosadzając sadzonki młodych drzewek staramy się, aby otoczenie naszej szkoły było przyjazne środowisku i „zielone". W tym celu współpracujemy z lokalnymi instytucjami tj. Nadleśnictwo Sokołów.

     Pomagamy leśnikom w porządkowaniu  i pielęgnowaniu połaci Lasu Przeździeckiego, dzięki czemu otrzymaliśmy od Nadleśnictwa piękne sadzonki świerków i buków, w liczbie 25 sztuk. Dzięki uprzejmości panów konserwatorów nasi mali uczniowie sadzili drzewka do wcześniej przygotowanych dołków.

     Pan leśniczy Waldemar Szmurło nadzorował przebieg obchodów „Święta Drzewa", udzielając drugoklasistom wielu cennych wskazówek dotyczących sposobu sadzenia drzew, głębokości dołków, a także samej pielęgnacji.  Jak zawsze udział w akcji przyniósł naszym uczniom wiele radości, zadowolenia i satysfakcji, tym bardziej,  że jeszcze przez kilka lat będą mogli obserwować efekty swojej pracy.

Koordynator akcji: Joanna Hawryluk

Koncert poświęcony Chopinowi.

 

Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel Fryderyk Chopin[...].

Cyprian Kamil Norwid

 
 

   Dnia 12 października 2010 roku uczniowie naszej szkoły  wysłuchali koncertu fortepianowego, w wykonaniu instruktorów i młodych muzyków z Sokołowskiego Ośrodka Kultury.

   W trakcie spotkania wysłuchaliśmy  faktów z życia naszego  największego i najbardziej znanego kompozytora, przeplatanych dźwiękami utworów Chopina i innych twórców zainspirowanych jego muzyką. Była to dla nas wspaniała lekcja historii i muzyki, a jednocześnie uczta dla "ciała i ducha".


Zawody dziewcząt klasy 6

Dnia 28 września  dziewczęta z klas 6 zdobyły 3 miejsce w zawodach sportowyh  w kategorii  piłki nożnej.Pogoda  zbytnio nie dopisywała lecz wszyscy nam gorąco kibicowali w rytmie piosenki Shakiry-Waka Waka . Miło wspominamy te zawody :)


Wystawa w blibliotece

      7 października dwie klasy: Vc i VId pod opieką wychowawców wybrały się do Biblioteki Pedagogicznej.

     W tej placówce wystawy różnotematyczne odbywają się co dwa miesiące. Obecnie znajduje się tu ekspozycja zdjęć obrazujących „Sokołów Podlaski dawniej i dziś", które zgromadziła Katarzyna Markusz. Ponadto można obejrzeć stare kroniki filmowe, traktujące min. o upadłej już Cukrowni, hodowli trzody chlewnej w okolicach naszego miasta w latach 80-tych, a także o grabieży kosztowności pozostawionych przez Żydów w Treblince. Dowiedzieliśmy się, że ekranizowane tuż przed filmem kroniki filmowe z czasem zastąpiono reklamami i filmami. Mieliśmy też okazję wysłuchać ciekawych opowieści snutych przez pana Pietrzaka o dawnych dzielnicach Sokołowa: Górkach, Kudelczynie, Wiatrakach i innych. Poznaliśmy interesujące historie z przeszłości, których bohaterem i naocznym świadkiem był młody wówczas pan Marian, np. o sokołowskich cmentarzach, cerkwi, synagodze czy pracy u Niemców. Wysłuchaliśmy wspomnień, zadaliśmy kilka pytań, a wszystko to za sprawą organizatorki - pani Renaty Jaroszewskiej. 
     Uczestnicy spotkania mogli zakupić najnowszą książkę pana Mariana Pietrzaka, a opiekunowie dostali pamiątkowe lektury pt. "Twórcy Rodem z Podlasia" wraz z prezentacją multimedialną, przedstawiające sylwetki podlaskich artystów, zebrane i spisane przez pracownice biblioteki.
     To doświadczenie było cenną nauką, która wprowadziła nas w minione dzieje naszego regionu.

 

Lektury dla biblioteki - podsumowanie akcji

   Na początku roku szkolnego biblioteka szkolna zwróciła się do rodziców, absolwentów i uczniów naszej szkoły o włączenie się do akcji „Lektury dla biblioteki", której celem było wzbogacenie księgozbioru w potrzebne lektury i nowości. Inicjatywa ta spotkała się z życzliwym przyjęciem, czego dowodem są przekazywane naszej bibliotece książki, zarówno przez naszych czytelników, ich rodziców, nauczycieli, jak i absolwentów szkoły. Wszystkie książki wyeksponowane są na wystawie w szkolnej bibliotece i są bardzo chętnie wypożyczane, szczególnie przez najmłodszych uczniów.

Miło jest nam poinformować, że dotychczas podarowano bibliotece 137 książek o wartości 1348,86 złotych.

Nasi darczyńcy:

Uczniowie kl. IIb

Julia Ładziak, Bartłomiej Iwański, Dominika Wojewódzka, Amelia Gołębiowska, Aleksandra Czapska, Karol Małczuk, Weronika Kur, Łukasz Kania, Urszula Hanusz, Jan Bolbotowski, Natalia Mastalerczuk, Aleksandra Michaluk, Natalia Orzeł, Michał Karakula, Kacper Patejko, Amadeusz Skowronek, Izabela Brzozowska

Uczniowie:

Emilia Lisiecka, Aleksandra Roguska, Klaudia Teluk, Paulina Gmitrzuk, Piotr Sikora, Krystyna Sobieska, Aleksandra Sobieska, Kamila Jurczak, Izabela Adynowska, Katarzyna Miller,

Rodzice i nauczyciele:

p. Joanna Błońska, p. Patrycja Wiktorzak, p. Agnieszka Rejowska, p. Zofia Steć, p. Wiesława Kwiek, p. Anna Dróżdż, p. Marian Pietrzak, p. Joanna Hawryluk

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim,

którzy wsparli naszą akcję .

 

Liczymy też na dalszą ofiarność i życzliwość czytelników.

 

 

Uroczyste podsumowanie akcji odbędzie się podczas obchodów

Dnia Książki w kwietniu 2011 r.

 

                                                                                                                  Lidia Jankowska

 

     W sobotę 15 grudnia uczniowie, rodzice i nauczyciele bawili się na szkolnej choince. W pięknie udekorowanej przez panią Anettę Karpińską sali trwały tańce i zabawy. Niektórzy uczniowie przygotowali na bal efektowne kostiumy, które z dumą prezentowali.

     Młodszym uczniom bardzo podobał się pokaz cyrkowy w sali gimnastycznej. Po raz pierwszy Rada Rodziców zdecydowała się na taką formę rozrywki i trafiła w gust uczniów. Oprócz tradycyjnej żonglerki i tańca, widzom podobały się pokazy ze zwierzęt

WIZYTA DEUTSCH WAGEN TOUR W NASZEJ SZKOLE 

Dnia 20 kwietna 2011r. w ramach obchodów Dnia Języków Obcych realizowany był w naszej szkole projekt DEUTSCH WAGEN TOUR. Istotą kampanii jest 5 jeżdżących po Polsce oznakowanych samochodów z lektorami, którzy prezentują szereg nowatorskich rozwiązań związanych z nauką języka i w niekonwencjonalny sposób przekazują informacje o Niemczech, między innymi w formie ciekawych gier, zabaw i konkursów.

My gościliśmy w naszej szkole p. Agnieszkę Żółkowską- lektorkę języka niemieckiego, która w ramach powyższego projektu przeprowadziła lekcję w klasie Vc. Tematem lekcji była Wielkanoc (Ostern). Pani Agnieszka urozmaiciła lekcję przynosząc różne materiały oraz sprzęt audiowizualny a dzięki jej pogodnej osobowości na lekcji panowała miła atmosfera sprzyjająca partnerskiej współpracy. Uczniowie świetnie bawili się powtarzając słownictwo i wykonując świąteczne pisanki.

Pani Agnieszka uczestniczyła również w niemieckojęzycznej części artystycznej przygotowanej przez uczniów klas VI. Głównym punktem programu był pokaz mody przygotowany przez klasę VIF. Następnie prowadzący: Natalka Soszyńska  i Maciek Bajdecki (VIE) zaprosili zebranych na koncert piosenki. Mogliśmy posłuchać piosenek „Schnappi, das kleine Krokodil" w wykonaniu Ali i Zosi z VC, „Bette mich"- Karoliny i Natalii z VIE, „Die perfekte Welle"- Karoliny VIF oraz znanej wszystkim „Biene Maja"- w wykonaniu Izy, Anity i Darii z kl. VC. Serca publiczności podbiły Ola, Krysia i Weronika wykonując piosenkę „Durch den Monsun" zespołu Tokio Hotel.

Podczas uroczystości rozdano nagrody laureatom konkursu AdventskalenderKonkursu języka niemieckiego klas VI.  Na zakończenie pani Żółkowska przeprowadziła kilka konkurencji konkursowych dla wszysktich zebranych a uczestników nagrodziła niespodziankami.


Konkurs Recytatorski im. Kornela Makuszyńskiego

 

     4 maja w Bibliotece Szkolnej odbyły się szkolne eliminacje XXVIII EDYCJI KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA DZIECI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

W eliminacjach konkursu recytatorskiego wzięło udział 13 uczniów z klas I - VI.

Jury w składzie: Lidia Jankowska, Anna Pijorek, Katarzyna Adamczuk postanowiło, że naszą szkołę podczas eliminacji miejskich konkursu reprezentować będą:

 

W grupie uczniów kl. I- III:

 

Małgorzata Popowska kl. I D

Patrycja Jenerałek kl. II C

Kamil Laskowski kl. II C

 

W grupie uczniów kl. IV- VI:

 

Krystyna Sobieska kl. VI C

Aleksandra Sobieska kl. VI C

Jan Popowski kl. V E

 

Ponadto jury postanowiło wyróżnić Gabrielę Toczyską z  kl. I B i Julię Hawryluk z kl.  kl. II C.


Uczestnicy eliminacji szkolnych:

 

1. Małgorzata Popowska kl. I D

2. Gabriela Toczyska kl. I B

3. Maciej Sobieski kl. I C

4. Daria Siwiak kl. I C

5. Ola Tararuj kl. I C

6. Wiktoria Woźniak kl. II A

7. Julia Hawryluk kl. II C

8. Patrycja Jenerałek kl. II C

9. Aleksandra Krejckant kl. II C

10. Kamil Laskowski kl. II C

11. Jan Popowski kl. VE

12. Krystyna Sobieska kl. VI C

13. Aleksandra Sobieska kl. VI C

 

Laureatom gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie.


Majówka z Sokołowskim Stowarzyszeniem Cyklistów

1 maja, grupa 25 uczniów   pod opieką pana Marka Wierzbickiego oraz pań: Ewy Świtalskiej, Iwony Romanowskiej i Joanny Hawryluk wzięła udział w zorganizowanym przez Sokołowskie Stowarzyszenie Cyklistów rajdzie rowerowym. Ponieważ była to bardzo ciekawa propozycja na spędzenie w nieco odmienny sposób  dawnego "Święta Pracy", przyłączyła się do nas dość liczna grupa przedstawicieli Rady Rodziców.

Trasa do przejechania wiodła  drogami  malowniczego i wyjątkowo urokliwego wiosną powiatu sokołowskiego.

Wyruszyliśmy ok. godziny 915 z parkingu przy PSP nr 1, skąd dotarliśmy do  PSP nr 4 w Sokołowie Podlaskim. Nastęnie po przeorganizowaniu grupy, zaopatrzeniu nas w kamizelki odblaskowe i kaski, ruszyliśmy w stronę Niecieczy, gdzie spotkaliśmy się z księdzem Stanisławem Falkowskim. Proboszcz tutejszej parafii opowiedział nam o swoich kontaktach z ks. Jerzym Popiełuszką, pokazał relikwie polskiego błogosławionego oraz wystawiony ku jego czci i pamięci pomnik. Opowiedział nam także o historii tutejszej parafii. Niewątpliwą atrakcją dla naszych podopiecznych była możliwość wypróbowania dzwonnicy przykościelnej i zwołania miejscowej ludności na mszę świętą. Po krótkim odpoczynku wróciliśmy na trasę naszej wycieczki i ruszyliśmy w kierunku Niewiadomej-Grodziska, a następnie poprzez Sabnie, Suchodół i Kupientyn wróciliśmy do Sokołowa. Na zakończenie naszej majówki były kiełbaski z ogniska, a także nagrody dla naszych dzielnych podopiecznych oraz tradycyjny deszcz majowy, który przyśpieszył zakończenie tak wspaniałej , integrującej społeczności sokołowskich szkół imprezy.

 

 

Dziękujemy pomysłodawcom i sponsorom tej imprezy, szczególnie STC,  za możliwość uczestniczenia w rajdzie oraz mile spędzony czas!!!

 

Dzień Języków Obcych

     Dwudziestego kwietnia odbył się Dzień Języków Obcych.
"Spotykamy się tutaj, aby uświadomić wszystkim, jak ważna jest obecnie znajomość języków" - rozpoczynali uroczytość konferansjerzy Ania i Piotrek.
     Uczniowie obejrzeli program artystyczny, przygotowany pod kierunkiem nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego. Klasy pierwsze powitały publiczność piosenką "Say hello", Ic wykonała "Magic carpet", a uczennice z klas 2b i 2d "The spiders in the box". Po nich wystąpiła Natalia Przewoźnik z piosenką "Waka, waka", 2 c natomiast zaśpiewała "Five teddy bears" oraz "The wheels on the bus".
     W świat malutkiej Calineczki zabrały nas uczennice kl. 4b i 4c, a  o swoich zabawkach zaśpiewały dziewczynki z 2a. Dawid Ruciński recytował o tacie przygotowujacym obiad, a Ania Mężyńska opowiedziała jak Billy spędza swoje wolne dni. Dziewczynki z 3b zaśpiewały o zwierzątkach, a 3d z uśmiechem "I'm happy".
     Po inscenizacji "Kopciuszka" w wykonaniu klas szóstych piosenką zaczarowały nas Ania i Sylwia. Na zakończenie wręczono nagrody za najlępszą prezentację multimedialną oraz karty świąteczne. Klasy pierwsze zakończyły piosenką "Say goodbye". Wszyscy wykonawcy zasłużyli na gromkie brawa.

Śniadanie wielkanocne

     Podążając za tradycją naszej szkoły, co roku w wielkim tygodniu niektóre klasy organizują sobie śniadanie wielkanocne, symbolicznie dzielą się jajkiem składając wzajemnie świąteczne życzenia. Zazwyczaj uczniowie przygotowują je samodzielnie.

     Oprócz symbolicznego jajka, babki i chrzanu, pamiętają by wzbogacić stół własnoręcznie przygotowanymi dekoracjami. Na klasowych stołach wszechobecne były bazie, baranki, zajączki, kraszanki, pisanki, wiosenne kwiaty


Jaka może być muzyka?

     14 kwietnia uczniowie kl Ic w ramach edukacji muzycznej uczestniczyli w lekcji poprowadzonej przez pana Zbigniewa Filiksa, nauczyciela muzyki w naszej szkole. Przed spotkaniem dzieci zaprezentowały przyniesione z domu instrumenty, zagrały koncert dla swoich kolegów oraz wykonały własną grzechotkę, na której wystukiwały rytmy.
    Pan Zbyszek zaprezentowal dzieciom zgromadzone w sali instrumenty uwzgledniając podział na instrumenty dętę, perkusyjne i strunowe. Zaprezentował dzieciom sposób gry na poszczególnych instrumentach, opowiedzial o tworzywie i podstawowych elementach składowych. Dokładnie omówił budowę gitary, kołatek. Spotkanie rozpoczęło się od gry na pianinie, pózniej gitarze, bongosach, wibrafonie, trójkącie. Dzieci posłuchały także jak oddycha akordeon oraz sprawdziły dotykiem owłosioną membranę bębna. Na lekcji obecni bylii członkowie koła muzycznego, którzy także zaprezentowali swoje umiejętności.
    Na zakończenie Pan Zbyszek rozłożył na części swoje ukochane pianino, by pokazać gościom zasadę działania. Dzieci z zainteresowaniem śledziły ruch młoteczków podczas gry. Wiedzą już do czego służy pedał pianina i tłumiki. Pierwszakom bardzo podobała się lekcja, przy okazji mogły wykazać się swoją wiedzą na temat instrumentów. Na zakończenie każdy uczeń spróbował gry na sygnałówce. Oj, nie łatwe to zadanie, ale niektórym się powiodło.

Teatr w szkole

 

     We wtorek 12 kwietnia sala nr 220 zyskała niecodzienny wystrój i stała się szkolnym teatrem. To za sprawą pani Wiesławy Kwiek, która z uczniami klasy IV d przygotowała przedstawienie pt. „Sprawa Wiechetka". Pomysł sztuki został zaczerpnięty z książki Marii Konopnickiej „O krasnoludkach i o sierotce Marysi".

     Inscenizację zaprezentowano społeczności szkolnej, a wieczorem młodych artystów oklaskiwali ich rodzice i rodzeństwo, którzy przybyli na zebranie śródsemestralne.


Dzień Książki

      Dzień Książki odbył się w naszej szkole trzeciego dnia rekolekcji - 6 kwietnia. Organizatorkami uroczystości były  p.Lidia Jankowska i p. Katarzyna Adamczuk.

     Spotkanie dla grupy młodszej rozpoczęto przedstawieniem w wykonaniu uczniów kl. IIIb pt "Jaś i Małgosia" na podstawie J. Brzechwy. Przedstawienie przygotowała pani Bożena Paplińska.

     W starszej grupie wiekowej przedstawienie pt. "Współczesna wersja Czerwonego Kapturka" wystawili uczniowie kl. Vc pod kierownictwem pani Agnieszki Rejowskiej. Faktycznie, współczesna wersja przypadła do gustu i rozbawiła widzów. Oba przedstawienia bardzo podobały się widowni, nagrodzone zostały gromkimi oklaskami.

     Tradycyjnie w Dniu Książki wręczono nagrody laureatom konkursów szkolnych. W konkursie bibliotecznym „Witajcie w naszej bajce - jubileusz Jana Brzechwy" wzięło udział 46 uczniów z klas I-III. Jury w składzie: p. Katarzyna Adamczuk, p. Bożena Gałażewska, p. Lidia Jankowska i p. Anna Pijorek, postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

I miejsce

Zuzanna Rybak kl. I a (Koło plastyczne)

 

II miejsce ex aequo

Maja Mazur kl. III d (Koło plastyczne)

Ola Czapska kl. II b

Zakończenie roku szkolnego

      21 czerwca pożegnaliśmy uczniów klas VI. Pani dyrektor Zofia Steć pogratulowała im osiągnięć i wyników, podziękowała za zaangażowanie w pracę i działalność na rzecz szkoły. Wręczyła nagrody i wyróżnienia szóstoklasistom oraz innym uczniom. Następnie, nagrody książkowe i dyplomy wręczyli nauczyciele za osiagnięcia w nauce,  wyniki w     konkursach, sukcesy sportowe, działalność szkolną.
     Uczniowie zaprezentowali część artystyczną pod kierownictwem pana Zbyszka Filiksa w sali udekorowanej przez panią Anettę Karpińską.
     Nasi absolwenci udali się na spotkanie do Sokołowskiego Ośrodka Kultury, gdzie czekał na nich mistrz świata w  boksie Krzysztof "Diablo" Włodarczyk, z którym przeprowadzili wywiad, zdobyli pamiątkowe autografy i zdjęcie z idolem


     W środę na dziedzińcu szkolnym uczniowie, rodzice i nauczyciele uroczyście podsumowali i zakończyli rok szkolny 2010/2011. Byli z nami wszyscy, którzy tworzą społeczność szkolną, członkowie rady rodziców, współpracownicy i przyjaciele szkoły.
     Pani dyrektor podkreśliła najważniejsze wydarzenia i momenty z życia szkoły. Na scenie zaprezentowali się uczniowie, kórzy mają na swoim koncie szczególne wyróżnienia i wysokie wyniki w  nauce. Oficjalnie pożegnano trzecioklasistów, chociaż oni pozostaną z nami jeszcze przez trzy, następne lata. Wszyscy otrzymali pamiątkowe książki i gratulacje od dyrekcji i wychowawców.
     Podsumowanie szkolnych osiągnięć uświetnił występ uczniów kl. 3d przygotowanych przez panią Barbarę Mlonek. Po uroczystości uczniowie przeszli do sal na spotkanie z wychowawcami i rozdanie świadectw.
Wszystkim życzymy udanego, wakacyjnego wypoczynku!

Kiermasz podręczników

     W poniedziałek, tuż przed zakończeniem roku szkolnego, w sali dyskotekowej odbył się kiermasz  używanych podręczników  Co roku kiermasz organizują członkowie Samorządu Uczniowskiego i zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem. Bo po co przepłacać, kiedy można kupić  niezniszczone podręczniki od starszych kolegów.
Uczniowie mogli nabyć podręczniki do kolejnych klas naprawdę w promocyjnych cenach. Wszyscy byli zadowoleni z  dokonanych transakcji. Jest to dobra inicjatywa i uczy uczniów  gospodarowania pieniędzmi.

     Dodatkowo w sali nr 8 nauczyciele języka angielskiego zorganizowali kiermasz nowych podręczników do języka angielskiego na nowy rok szkolny. Całe pakiety można było kupić od przedstawicieli wydawnictwa Pearson Longman z rabatem.


Wycieczka do Palmir i Centrum "Kopernik"

 

     Siódmego czerwca klasy VIb i VIe udały się na jednodniową wycieczkę. Uczniowie najpierw pojechali do Palmir, miejsca pochówku hitlerowskich ofiar. Tam zwiedzili grób Janusza Kusocińskiego-patrona naszej szkoły. Zapalili znicz, składając hołd wielkiemu sportowcowi.

     Później wszyscy ruszyli do Warszawy, by zwiedzić Centrum Nauki „Kopernik".

     Uczniowie świetnie się bawili i powrócili do domów zadowoleni.

 

Pośród mazurskich jezior

 

     W maju uczniowie klas VIb, VIe i IVa uczestniczyli w trzydniowej wycieczce na Mazury. Przebywali tam pod opieką p. J. Romanowskiej, p. J. Wasiluk, p. A. Dróżdż.

    Program wycieczki był bardzo urozmaicony. Uczestnicy podziwiali zwierzęta w Kadzidłowie i bawili się w członków plemienia Galindia.

    Obejrzeli także ciekawy seans w planetarium i figlowali w basenie Hotelu „Gołębiewski". W Giżycku pływali statkiem po jeziorze Niegocin i zwiedzali twierdzę Boyen.

    W drodze powrotnej przy ognisku z kiełbaskami wspominali najciekawsze punkty wycieczki.

                                                                                                                                              Iwona Romanowska

VIII Zawody Lekkoatletyczne im. Jana Kowalewskiego

 

     Organizatorem VIII Zawodów Lekkoatletycznych im. J. Kowalewskiego była Szkoła Podstawowa nr 1 w Sokołowie Podlaskim i sokołowski MSZS.

 

     Celem imprezy jest przede wszystkim pamięć po naszym koledze, wieloletnim nauczycielu naszej szkoły, działaczu sportowym  i  propagatorze lekkoatletyki Janie Kowalewskim oraz propagowanie sportu, a w szczególności lekkoatletyki w naszym środowisku.

 

     Zawody rozegrano 15  czerwca 2011 roku na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim. W imprezie wystartowało  158  zawodników reprezentujących 11 szkół podstawowych i 154 zawodników reprezentujących 8 szkół gimnazjalnych.

     Najlepszym zawodnikom medale i puchary wręczali Krystyna Kowalewska -żona Jana Kowalewskiego i  Dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 1 Zofia Steć i Sławomir Wróblewski.

 

Krzysztof Woźniak 

Wyróżnienie Wiceministra Edukacji Narodowej

 

     W dniach 17- 20 czerwca w Puszczy Piskiej odbył się VII Finał Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. K. I. Gałczyńskiego „O Złote Pióro Watermana". W spotkaniu wzięła udział dwójka uczniów z naszej szkoły - Małgosia Popowska i Kamil Laskowski, pod opieką p. Teresy Piwko, która przygotowała uczniów do konkursów recytatorskich.

     Na recytatorów zakwalifikowanych do Finałowej Piętnastki czekało szereg atrakcji: powitalne ognisko, rejs statkiem do Leśniczówki Pranie, zwiedzanie Muzeum Gałczyńskiego. Uczestnicy konkursu obejrzeli XIX-wieczna Mazurską Chatę Podcieniową w Kadzidłowie, zapoznali się tam z dawną kulturą Mazur oraz wzięli udział w wieczornym spotkaniu z poetami. W Leśniczówce Pranie oraz w Ośrodku w Nidzie odbyły się warsztaty z aktorką p. Magdaleną Warzechą przygotowujące recytatorów do niedzielnego występu. Podczas finału na scenie Leśniczówki Pranie Małgosia Popowska i Kamil Laskowski otrzymali Srebrne Pióra Watermana oraz Wyróżnienia Wiceministra Edukacji Narodowej, nagrody książkowe i rzeczowe, a Małgosia dodatkowo- I Wyróżnienie Wiceministra Edukacji Narodowej. Serdecznie gratulujemy!

 

Zajęcia w sali edukacji w Nadleśnictwie

Czerwiec to miesiąc wycieczek i spotkań z naszymi stałymi współpracownikami- ludźmi wielkiej pasji i zamiłowania do otaczającego nas środowiska. Nasi uczniowie mogli dzięki temu chłonąć wiedzę oraz poznanawać,  bliski,  a jednak czasami niezanany nam fragment naszej małej ojczyzny.

Umożliwiły to min.: zajęcia terenowe w Leśnictwie Przeździatka oraz spotkanie z leśniczym Jerzym Tomczukiem w sali edukacji Nadleśnictwa Sokołów.

Jak zawsze dla naszych uczniów i ich opiekunów, tego typu zajęcia- to mile spędzone chwile, przeplatane bajkowymi obrazami  Ziemi Sokołowskiej, opisywanej słowami pana Jerzego Tomczuka oraz dźwiękami rozkwitającej przyrody.

Za tę pasję i piękne opowieści, o tym tajemniczym i nadal słabo poznanym  zakątku Polski oraz jego mieszkańcach serdecznie dziękujemy!g_1309271982_1.jpg

"Raz-Dwa-Trzyk" wyróżniony w Siedlcach

     Od roku szolnego 2010/2011 działalność wznowił teatrzyk kukiełkowy "Raz-Dwa-Trzyk" pod kierownictwem pani Bożeny Głażewskiej.
     Scenkę dla teatru lalek wykonali plastycy, państwo Halina i Szczepan Pyrakowie z Miedznej, a jej sponsorem był SKOK-Stefczyka.
     Teatrzyk przygotował  spektakl pt. "Marcin i Koza", z którym zakwalifikował się do eliminacji powiatowych XVI Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Srebrana Maska, a następnie na eliminacjach wojewódzkich w Siedlcach zdobył wyróżnienie.

Obsada ról:

Marcin- Kamil Laskowski
Koza- Aleksandra Ścibor
Zajączek - Patryk Laskowski
Wiewiórka- Marcin Romańczuk
Lisek - Piotr Niewiński
Osa - Aleksandra Krejckant
reżyseria, scenografia i oprawa muzyczna - p. Bożena Głażewska

Młodzi aktorzy mają za sobą kilka udanych występów w naszej szkole, jak również w Przedszkolu Sióstr Salezjanek.
Życzymy im dalszych sukcesów.

As Ortografii

     Pod koniec maja w naszej szkole odbył się konkurs ortograficzny dla uczniów klas I-III "As Ortografii". Nauczyciele wytypowali do konkursu po trzech uczniów z każdej klasy.
     Uczniowie walcząc o tytuł Asa Ortografii zmagali się przez 45 minut z ortograficznymi łamigłówkami: pisali dyktando, rozwiązywali zagadki, krzyżówkę, uzupełniali luki wyrazowe odpowiednimi literami.  Konkurs przygotowały panie: A. Jabłońska, K. Pietrzak, A. Marchel.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy nagrody książkowe.
Najlepsze wyniki osiągnęli:

kl. I

 

  1. Emilia Mikołajczuk kl. Ib
  2. Jakub Worku Memre kl. Ic
  3. Olga Tararuj kl. Ic

 

kl. II

 

  1. Paulina Ładziak kl. IIa
  2. Natalia Barbachowska kl. IIc
  3. Kacper Chomka kl. IIa

 

 

kl. III

  1. Michał Stolarczuk kl. IIIb
  2. Zofia Rosińska kl. IIId
  3. Maja Pawluk kl. IIIb

 

 

Podsumowanie konkursu „W obronie życia sokołowskich lasów”

8 czerwca o godzinie 10:00 na scenie Sokołowskiego Ośrodka Kultury miało miejsce rozstrzygniecie konkursu powiatowego, który już po raz czwarty zorganizowany został przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim. Poza liczną grupą laureatów, swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Starostwa, Nadleśnictwa, Urzędu Miasta, dyrektorzy szkół i opiekunowie.

Głównym celem konkursu jest popularyzacja walorów przyrodniczych regionu, a w tym roku także ukazanie wpływu postępu cywilizacyjnego na krajobraz ziemi sokołowskiej, a zwłaszcza kształtowanie wśród młodzieży postawy aktywnego działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, w tym recyklingu. Wagę postawy proekologicznej podkreślają w swoich codziennych działaniach pracownicy oświaty, o czym świadczy ilość placówek, jaka co roku bierze udział w konkursie. W tym roku w pięciu kategoriach uczestniczyło 162 uczniów z czternastu instytucji oświatowych powiatu sokołowskiego: trzy przedszkola, osiem szkół podstawowych i trzy gimnazja. W sumie napłynęło 56 prac plastycznych, 39 prac przestrzennych, 30 opowiadań i 5 albumów fotograficznych.

Najliczniejszą grupę uczestników stanowili najmłodsi: uczniowie zerówek i klas I, II, III szkoły podstawowej Wykonali oni aż 59 prac z odpadów, przedstawiających życie w lesie na naszym terenie. Dzieci z klas IV – VI szkoły podstawowej zrobiły modele przestrzenne zwierząt, jakie zamieszkują w sokołowskich lasach. W tym celu wykorzystali różnorodne śmieci, czyli plastikowe butelki, folie, druty, papierki po cukierkach i wiele innych. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów tworzyli opowiadania inspirowane lasem, lecz odnoszące się do problemu nielegalnych wysypisk śmieci. Na tle ciekawej fabuły wystąpić miała rzeczywista lub fantastyczna postać, posiadająca magiczne właściwości. Gimnazjaliści wykonywali również zdjęcia przedstawiające ciekawe okazy fauny i flory oraz środowisko naturalne ulegające zmianom pod wpływem postępu cywilizacyjnego. Fotografie gromadzili w albumach i opatrywali stosownymi komentarzami. Za podjęty trud i inwencję twórczą laureaci otrzymali wartościowe nagrody, a były to: MP3, pendrive, etui na płyty, książki, zestawy artystyczne i długopisy.

Wsparcia finansowego, bez którego to przedsięwzięcie nie mogłoby się odbyć, udzielili ludzie o wielkich sercach, czyli przedstawiciele: Starostwa Sokołów, Urzędu Miasta, Nadleśnictwa Sokołów, Zarządu Banku Spółdzielczego, pani notariusz, spółka StalFa i ksiądz proboszcz Stanisław Stachal oraz prywatni darczyńcy, którzy chcieli pozostać anonimowi. Serdeczne podziękowania składamy na ręce pani dyrektor Zofii Steć i pani Zofii Błońskiej, które co roku mobilizują nas do kontynuowania cyklu oraz Iwonce Mergo - Golatowskiej za poprowadzenie uroczystości. Dziękujemy!

Organizatorki

Poetycki cykl

     Już po raz ósmy w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski pod hasłem „Uczniowie poznają twórczość podlaskich poetów".

Cykl wymyśliła w 2004 roku polonistka Wiesława Kwiek, by promować regionalnych twórców i ich dorobek wśród młodzieży. Od początku prowadzi go we współpracy ze szkolną biblioteką.

Każda edycja ma swojego bohatera - poetę z powiatu sokołowskiego. W zależności od charakteru jego dorobku literackiego konkurs jest adresowany do młodszych lub starszych dzieci. W poprzednich latach uczniowie „Jedynki" poznali m.in. twórczość profesora Franciszka Kobryńczuka, Bożeny Mrozowskiej i Ireny Filipczuk.

W tym roku bohaterką konkursu była Marianna Bakońska - poetka ludowa z Chądzynia. Pod koniec maja w szkolnej bibliotece jury w składzie Wiesława Kwiek, Lidia Jankowska i Katarzyna Adamczuk po wysłuchaniu piętnastu recytacji postanowiło wyróżnić siedmiu uczestników. Zostali oni nagrodzeni zbiorkami wierszy Marianny Bakońskiej. Wręczyła je sama autorka we wtorek 7 czerwca, kiedy przybyła do szkoły na zaproszenie organizatorów.

Podczas spotkania opowiadała o swojej przygodzie z poezją oraz wspominała szkolne lata i młodzieńcze fascynacje. Miłość do czytania książek została jej do dzisiaj.

Chociaż pani Bakońska skończyła tylko szkołę podstawową, wśród jej wierszy można znaleźć prawdziwe „perełki" świadczące o niezwykłej wrażliwości i umiłowaniu rodzinnej ziemi.

Oto początek wiersza „Poranek" ze zbioru „Kapliczka"(2001):

 

Poranek budzą koguty.

I my budzimy się zdrowi,

chociaż mgły welon na łące

srebrną pustynię stanowi.

Jaskółka zatacza koło

nad domem i ogrodem,

klekoce bocian wesoło,

bo wkrótce będzie miał młode. (...)

 

     Jesienią 2010 roku ukazał się drugi tomik poezji „Miłość i przemijanie" wydany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Sterdyńskiej. Poetka nie składa pióra i już ma kilkanaście nowych wierszy.

     Mariannie Bakońskiej życzymy długich lat życia i wielu pomysłów na kolejne utwory. Mamy nadzieję, że ta poezja będzie uczyła młodych miłości do rodzinnego krajobrazu, pogody ducha oraz życzliwości do ludzi.

 

Dzień Ziemi

Dnia 5 czerwca 2011 roku członkowie Kół: Przyrodniczego i Ekologicznego działających przy naszej szkole, pod opieką pań J. Hawryluk, M. Flazińskiej oraz A. Pijorek,  wzięli udział w obchodach Dnia Ziemi. "Piknik" poświęcony ochronie przyrody i środowiska, odbył się w naszym mieście po raz pierwszy. Bliskim spotkaniom z tematyką przyrodniczą, sprzyjała aura oraz malownicza sceneria Parku na Przeździatce.

Dla naszych uczniów i ich opiekunów były to  aktywnie i bardzo mile spędzone chwile, podczas których uczyliśmy się i bawiliśmy.

Segregowaliśmy odpadów, badaliśmy jakość wody z pobliskiego stawu, budowaliśmy budki lęgowe dla ptaków, malowaliśmy  i tworzyliśmy eko-dzieła. Układaliśmy eko-hasła, eko-puzzle, graliśmy w ekologiczną grę planszową, przynieśliśmy i wymieniliśmy na eko-fanty posegregowane odpady.

Ponieważ tegoroczny rok został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Lasów, na pikniku było także stoisko przygotowane przez leśników.

Nasza młodzież, która aktywnie działa na rezcz ochrony przyrody chętnie rozmawiała z zaprzyjaźnionymi leśniczymi, z Nadleśnictwa Przeździatka. Podzczas tych bardzo interesujących zajęć -panowie leśnicy przekazali nam wiele ciekawych informacji o lesie, jego mieszkańcach,szkodnikach naszych lasów, sposobie ochrony przed szkodnikami i gospodarowaniu lasami. 

Szczególnie ważna i wartościowa była możliwość obejrzenia wielu zgromadzonych eksponatów oraz cudownej wystawy fotografii ukazującej tajemnicze i dzikie piękno polskich lasów.

Nasza młodzież brała aktywny udział w wielu konkursach i quizach, zdobywając wiele wartościowych nagród.

Cieszymy się, że  obchody Dnia Ziemi dotarły wreszcie i do naszego miasta, gdyż spędzone na nich chwile, na długo pozostaną w naszej pamięci.

 

Jan Paweł II

 

     Z okazji beatyfikacji naszego wielkiego Polaka Jana Pawła II został zorganizowany konkurs plastyczny „Jan Paweł II" i konkurs poetycki „Wiersz o Janie Pawle II".

Konkurs zorganizował Samorząd Szkolny pod kierownictwem p. Anny Adynowskiej, Koło Misyjne prowadzone przez s. Danutę Jurasik i p. Lidię Rosochę oraz Koło Plastyczne pod kierownictwem p. Anetty Karpińskiej.

 

LAUREATKA KONKURSU „WIERSZ O JANIE PAWLE II"

 

I miejsce w kategorii kl. I-III - Jakub Niedziółka kl. IIIa