Rok szkolny 2009/2010

Wrzesień

Witajcie w szkole!

Jeszcze niedawno śpiewaliśmy:

Niech żyją wakacjeNiech żyje pole i las...

a już pora zanucić:

Witaj szkoło, witaj nasza dobra szkoło!
Przyjmij nas radośnie, miło i wesoło.
Bo wracamy wypoczęci i szczęśliwi,
Mamy mnóstwo dobrych chęci wiele siły.

Pierwszego września, na dziedzińcu szkoły, uroczyście witaliśmy nowy rok szkolny 2009/2010. Pani dyrektor Zofia Steć, po powitaniu całej społeczności szkolnej, przedstawiła nowych nauczycieli oraz wychowawców klas pierwszych i oddziału przedszkolnego. W tym roku do grona nauczycielskiego dołączyły: siostra Małgorzata Kowalczyk oraz Katarzyna Smolik.

Edukację w naszej szkole rozpoczęły cztery klasy pierwsze. Z dziećmi będą pracować wychowawcy: p. Joanna Lisiecka, p. Katarzyna Pietrzak, p. Katarzyna Ksionek, p. Iwona Dębska. Uroczystość uświetniła część słowno - muzyczna w wykonaniu klas IIb i IIc pod opieką p. Bożeny Paplińskiej i p. Teresy Kucińskiej. Wszystkim uczniom życzymy dużo wytrwałości oraz jak najlepszych wyników w nauce!

Warsztaty dla rodziców dzieci i nauczycieli uczących w klasach IV

Precedensem były warsztaty, które odbyły się w naszej szkole 7, 9 i 10 września 2009 roku. Ich prowadzącą i w znacznej części pomysłodawczynią, co do samego przebiegu i formy pracy, była pani dyrektor Zofia Steć. Kształt zajęć, czyli praca w grupach i wymiana poglądów w kręgu, pozwoliła zrealizować priorytetowy cel, jaki przyświecał uczestnikom spotkania. Chodzi o dobro dzieci i stosunkowo szybkie ich przystosowanie się do nowych warunków. Ten kolejny etap edukacyjny to dla uczniów ogromne wyzwanie i nowość: wielu nauczycieli, podział na przedmioty, system oceniania i przemieszczanie się po szkole.

Współpracując ze sobą, rodzice i nauczyciele wypracowali model dobrego nauczyciela i rodzica, dyskutowali na temat swoich oczekiwań i obowiązków. W konsekwencji wywnioskowali, iż współpraca i porozumienie obu stron działa tylko na korzyść dziecka.

Zarówno rodzice, jak i nauczyciele byli zadowoleni z możliwości rozmowy i poznania się.

Spotkanie z policjantem pierwszych klas

Pierwszoklasiści potrafią już świetnie poruszać się po wszystkich zakątkach szkoły. Teraz nastał moment na profesjonalne przygotowanie do bezpiecznego poruszania się po jezdni. Zgodnie z tradycją naszej szkoły, w pierwszym tygodniu września, na spotkanie z pierwszakami przybył mł. asp. Tomasz Rymuza z Komendy Powiatowej Policji.

Gość przeprowadził pogadankę na temat bezpieczeństwa na jezdni, przypomniał podstawowe zasady, numery alarmowe. Dzieci były bardzo zainteresowane, słuchały uważnie, dzieliły się swoją wiedzą i doświadczeniami. Następnie nadszedł moment na sprawdzenie poziomu zdobytych wiadomości - w terenie. W tym celu, dzieci wraz z wychowawcami udali się na pobliskie przejście dla pieszych. Uczniowie zdali egzamin na piątkę!

Ponieważ w sposób szczególny akcją miały być objęte lasy, jako główny pochłaniacz CO2, stabilizator lokalnego klimatu i olbrzymie bogactwo form życia, nasi uczniowie z klas III b, III c i III e kontynuowali działania sprzątając połacie Lasu Przeździeckiego pod okiem leśniczych: p. Waldemara Szmurło i p. Jerzego Tomczuka. Oprócz sprzątania lasu uczniowie klas III uczestniczyli w dniu 22 września w lekcji terenowej, poprowadzonej przez zaprzyjaźnionych leśników.W trakcie zajęć dowiedzieli się wielu ciekawostek na temat budowy lasu i organizmów w nim zamieszkujących, a także obejrzeli bobrowisko. Nagrodą za pracę była kiełbaska z "komina".

Akcja "Sprzątanie świata- Polska 2009"

W akcji "Sprzątanie świata - Polska 2009" uczniowie naszej szkoły wzięli udział już po raz XVI.. Hasło przewodnie tegorocznej akcji brzmiało " Pomagajmy Ziemi - codziennie". Organizatorzy akcji przekazując materiały edukacyjne i plakaty, przypomnieli nam proste sposoby na oszczędzanie wody, energii, zmniejszenie ruchu na drogach oraz zmniejszenie ilości odpadów.

Do akcji porządkowania naszego miasta przystąpiliśmy 18 września 2009 roku o godzinie 800. Jak co roku nasi uczniowie i ich wychowawcy chętnie wzięli udział w tego typu działaniach.. Do uprzątnięcia mieliśmy dość rozległy teren od ulicy Polnej i Polowej, po Siedlecką i Św. Huberta.

Uczniowie naszej szkoły dzielnie zbierali dowody bezmyślności wielu mieszkańców naszego miasta i podróżnych. W sumie zebraliśmy i przesegregowaliśmy prawie 6000 litrów odpadów ( w tym 2600 plastiku i 2500 szkła). Zbierane śmieci były przez dzieci segregowane do worków o odpowiednich kolorach.

W akcji udział wzięło ok. 470 uczniów z 22 klas pod opieką nauczycieli i praktykantów: klasy V a i V e z panią Dyrektor- Z. Steć; klasy IV d z panią Z. Zawadzką; klasy IV a i VI e z panią J. Hawryluk; klasa I c z panią I. Dębską ; klasa I d z panią K. Pietrzak; klasa III a z panią A. Jabłońską; klasa III c panią E. Wojsław; klasa I b z panią J. Lisiecką; klasaVI e z panią A. Nowotniak; klasa II a z panią A. Marchel; klasa II b z panią B. Paplińską; klasa III e z panią M. Malinowską; klasa II c z panią T. Kucińską; klasa V d z panią J. Uścińską; klasy VI d i V b z panem S. Wróblewskim, klasa VIa z panią M. Flazińską; klasa III b z panią A. Sobieską; klasa IV c z panią A. Rejowską oraz oddział "0" pod opieką pani Iwony Romanowskiej.

Ponieważ w sposób szczególny akcją miały być objęte lasy, jako główny pochłaniacz CO2, stabilizator lokalnego klimatu i olbrzymie bogactwo form życia, nasi uczniowie z klas III b, III c i III e kontynuowali działania sprzątając połacie Lasu Przeździeckiego pod okiem leśniczych: p. Waldemara Szmurło i p. Jerzego Tomczuka. Oprócz sprzątania lasu uczniowie klas III uczestniczyli w dniu 22 września w lekcji terenowej, poprowadzonej przez zaprzyjaźnionych leśników.W trakcie zajęć dowiedzieli się wielu ciekawostek na temat budowy lasu i organizmów w nim zamieszkujących, a także obejrzeli bobrowisko. Nagrodą za pracę była kiełbaska z "komina".

Ślubujemy!

Pierwszoklasiści należą już do naszej szkolnej rodziny. Dwudziestego dziewiątego września odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. To wielkie święto nie tylko pierwszaków, lecz rodziców i całej społeczności szkolnej.

Uroczystość poprowadziła p. dyrektor Zofia Steć. Ślubowanie współorganizowała szkolna rada rodziców, wychowawcy: p. K. Ksionek, p. J. Lisiecka, p. I. Dębska, p. K. Pietrzak, oraz uczniowie starszych klas.

Przed pasowaniem na ucznia, pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętności wokalno - recytatorskie. Wszyscy zdali egzamin.

Kiedy nadszedł odpowiedni moment ślubowali: dbać o dobre imię swej szkoły, wykorzystywać w pełni czas przeznaczony na naukę, szanować nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanki i kolegów, przestrzegać porządku i czystości, starać się mieć dobre oceny.

Przypieczętowaniem obietnic były pamiątkowe dyplomy, pamiątki oraz zdjęcia.

Wycieczka do Chmielewa

Polska jesień jest piękna, zwłaszcza w lesie. 30 września uczniowie klas 2a i 3a pojechali na wycieczkę do Chmielewa. Pogoda sprzyjała. Główną atrakcją była przejażdżka do lasu, gdzie udaliśmy się na spacer połączony z grzybobraniem. Pani opowiedziała nam o budowie lasu, a my wskazywaliśmy jego warstwy. Po powrocie czekało na nas ognisko z pysznymi kiełbaskami i kompotem. Wypoczęci i najedzeni oddawaliśmy się uciechom na placu zabaw. Wiernie towarzyszył nam pies pani gospodyni - Borys. W trakcie zabaw, grupami, pływaliśmy altanką. Okazało się również, ku naszemu zadowoleniu, że córka właścicieli posesji trenuje od kilkunastu lat karate. Zaprezentowała nam kimono, pas, podstawowe chwyty i japońskie okrzyki. Na własnej skórze poczuliśmy dyscyplinę jaka panuje na treningach, bo za każde złamanie regulaminu groziła kara np. pompki na kostkach, albo przysiady z podskokiem. Byliśmy grzeczni i zdyscyplinowani aż nasze panie nie dowierzały. Wyjazd zakończyły zabawy na pobliskiej łące.

Październik

Wycieczka do Sejmu

Szóstego października trzecioklasiści uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Klasami: 3a, 3b, 3d opiekowały się panie: p. A. Sobieska, p. I. Domańska, p. A. Jabłońska, p. A. Korczakowska. Pierwszym punktem wycieczki był godzinny spacer po Łazienkach Królewskich. Podążając jesiennymi alejkami zobaczyliśmy Pałac na Wodzie, amfiteatr, zegar słoneczny, Pomarańczarnię, Biały Domek oraz pomnik F. Chopina. W jesiennej wędrówce towarzyszyły nam wiewiórki, kaczki i przepiękne pawie. Spacer zwieńczył zakup pamiątek.

Główną atrakcją naszej wycieczki był Sejm RP. Po przejściu przez bramkę wykrywającą metale udaliśmy się do sali Wszechnicy Sejmu, gdzie w skrócie opowiedziano nam historię polskiego parlamentaryzmu. Zasiedliśmy również na moment w ławie poselskiej oraz mogliśmy dotknąć laski marszałkowskiej.

Wyczekiwanym momentem było zwiedzanie Sali Posiedzeń, gdzie pani przewodnik pokazała nam lożę prezydencką, dziennikarską, mównicę sejmową, miejsce marszałka, stenotypistów i posłów zrzeszonych w kluby. Długie i przestronne korytarze sejmowe, słynne z telewizji schody, zaprowadziły nas do hollu głównego, gdzie obejrzeliśmy makietę budynków sejmowych, gablotę z laskami marszałkowskimi, po czym przeszliśmy do Sali Kolumnowej. Na zakończenie zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia przed gmachem Sejmu. Po podwieczorku w Mc'donaldzie wróciliśmy do domu.

Wycieczka do lasu

W dniu 6 października klasy V wyruszyły na wycieczkę rowerową pod opieką pani Dyrektor Zofii Steć, pana Sławomira Wróblewskiego oraz pań Iwony Romanowskiej i Zofii Zawadzkiej. Celem wycieczki i zarówno miejscem zajęć terenowych był Las Przeździecki.

Tam pod okiem zaprzyjaźnionych leśników- panów Jerzego Tomczuka oraz Waldemara Szmurło, nasi uczniowie zdobywali wiedzę o lesie i jego mieszkańcach, obejrzeli bobrowisko oraz okazałe pomniki przyrody. Pan Jerzy Tomczuk bardzo ciekawie opowiadał o budowie lasu i organizmach w nim żyjących oraz przekazał naszym podopiecznym wiele informacji o wydarzeniach z przed wielu lat, których jednym z cichych bohaterów był tzw. Dąb Powstańców, zwany inaczej Szarym Dębem. Jak zawsze na zakończenie zajęć nasi uczniowie skorzystali z okazji upieczenia kiełbaski w kominku.

Orkiestra Dni Naszych

Siódmego października do naszej szkoły przyjechała Orkiestra Dni Naszych. Zaprezentowała się w proekologicznym repertuarze o humorystycznym zabarwieniu, który uczniom szczególnie przypadł do gustu. Okrzyki, śmiech, brawa, wspólny śpiew i taniec to dowód na to, że świetnie się bawiliśmy.

Dzień Edukacji Narodowej

13 października obchodziliśmy święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Odświętnie ubrani składaliśmy nauczycielom życzenia i kwiaty za trud ich pracy.

W naszej szkole uroczystość odbyła się na czwartej godzinie lekcyjnej. Swoją obecnością zaszczycili nas emerytowani nauczyciele oraz członkowie Szkolnej Rady Rodziców. Bukiet kwiatów, życzeń i pięknych słów o humorystycznej barwie złożyła klasa Vd oraz szkolny zespół wokalno - instrumentalny. Kwiaty dla nauczycieli w imieniu rodziców przekazał przewodniczący rady rodziców p. Sławomir Tomaszewski. Akademię przygotowali p. Jolanta Uścińska i p. Zbigniew Filiks.

Wycieczka na Festiwal Nauki do Siedlec

W dniu 15 października klasa IV a pod opieką pań Joanny Hawryluk i Anny Korczakowskiej uczestniczyła w bardzo ciekawej ofercie przygotowanej przez wykładowców Akademii Podlaskiej w Siedlcach- Festiwalu Nauki. Oferta skierowana do uczniów nazwano "Uniwersytet Dzieci". Na dobry początek odbyło się spotkanie z autorką wielu książek dla dzieci, panią Marią Ewą Letki. Podczas spotkania dzieci wysłuchały min. kilku fragmentów książek, a także opowieści o życiu prywatnym autorki. Miały także możliwość zadawania pytań, dotyczących pisania książek, inspiracji oraz życia prywatnego pisarki. Miłym akcentem na zakończenie spotkania był fakt otrzymania książek autorstwa pani Letki przez wszystkich uczestników spotkania i zdobycie autografu z dedykacją.

Następnie uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach praktycznych "Akwarium pełne żyjątek"- pod okiem pani profesor AP Elżbiety Królak i członkiń Studenckiego Koła Naukowego Przyrodników oraz "Jak bawić się w chemika bez laboratorium?"- przygotowanych przez członków Studenckiego Koła Naukowego Chemików.

Zajęcia owe wzbudziły wiele emocji wśród naszych czwartoklasistów i przybliżyły tak trudne przecież dziedziny nauki. Emocje i zachwyt, a także olbrzymie zainteresowanie tą inną formą poznawania świata przyrody i jego wielu zagadek możemy zobaczyć na zdjęciach.

IX Dzień Papieski

16 października społeczność naszej szkoły uroczyście obchodziła IX Dzień Papieski. Dzień Papieski jest organizowany zawsze w niedzielę poprzedzającą 16 października, dzień, w którym kardynał Karol Wojtyła został papieżem. W tym roku uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele św Jana Bosco odprawiona przez ks. Mariusza Rudzkiego katechetę z naszej szkoły. "Jan Paweł II - Papież Wolności" to hasło tegorocznego, dziewiątego już Dnia Papieskiego. Po mszy św. obejrzeliśmy prezentację multimedialną przygotowaną przez ucznia klasy VI C Pawła Moczulskiego pod kierunkiem p. katechetki Iwony Mergo-Golatowskiej zawierającą materiały z pielgrzymek papieża i jego działalności na całym świecie. Prezentację uzupełnił podkład muzyczno - wokalny o tematyce religijnej, który wykonał zespół wokalno-instrumentalny pod kierownictwem p. Zbigniewa Filiksa. Cała uroczystość była świetnie zorganizowana, wszelkie działania koordynował ks. proboszcz Stanisław Stachal. Podniosłym momentem było złożenie kwiatów przed pomnikiem Jana Pawła II przez uczniów, p. dyrektor Zofię Steć i p. dyrektora Sławomira Wróblewskiego.

Wycieczka klas szóstych

Dnia 22 października uczniowie klas VI b i VI d byli na wycieczce w Warszawie. Najpierw udali się do Palmir, gdzie na grobie Janusza Kusocińskiego - patrona szkoły- złożyli kwiaty i zapalili znicz. W miejscowym muzeum zapoznali się z historią powstania cmentarza.

Drugim etapem wyprawy było zwiedzenie gmachu polskiego parlamentu. Wycieczka zakończyła się obejrzeniem filmu: "Magiczne drzewo".

Wymiana młodzieży w ramach Programu Szkół Partnerskich: Łotwa - Polska

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim przebywała w dniach 26 X- 30 X 09r. 12 osobowa grupa dzieci z Łotwy. Pobyt ich związany był z wymianą młodzieży w ramach Programu Szkół Partnerskich prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska Oddział w Siedlcach jak i z 15 letnią już współpracą Miasta Sokołów Podlaski z Miastem Jekabpils na Łotwie.

W ramach pobytu w sokołowskiej Jedynce dzieci ze Szkoły Polskiej w Jekabpils odbywały praktykę językową, poznawały nasz kraj, jego historię i kulturę. Tak więc wysłuchały koncertu Majki Jeżowskiej, uczestniczyły w lekcjach różnych przedmiotów w wielu klasach, zwiedzały Siedlce i Muzeum Diecezjalne, były w naszej stolicy. Tam doświadczyły ciekawej lekcji historii na Zamku Królewskim i były gośćmi zamkowej restauracji. Interesującym przeżyciem był seans filmowy w kinie Imax, gdzie film "Podwodny Świat" w technologii 3D zrobił na młodych widzach duże wrażenie.

Rodzice uczniów z SP 1, państwo: Dudkowie, Duchowie, Hardejowie, Iwańscy, Krawczykowie, Klimczukowie, Misiakowie, Mrozowie, Tomaszewscy, Trochimiukowie, Wasilczukowie otworzyli swoje domy i serca dla łotewskich gości. Zapewniając dzieciom nie tylko zakwaterowanie i wyżywienie ale też szereg dodatkowych atrakcji. Grupa 9 dzieci z tych rodzin była w ostatnim tygodniu września z wizytą w Szkole Polskiej w Jekabpils oraz w łotewskich domach. Zwiedzali tez stolicę kraju - Rygę, samo miasto Jekablils i jego okolice, uczestniczyli w zawodach sportowych zorganizowanych dla polsko - łotewskiej grupy. Znajomości nawiązane już wcześniej można było utrwalić w czasie ostatniego tygodnia.

Dwutygodniowy program wymiany zakończył się podwieczorkiem 29 X 09r. w sali dyskotekowej szkoły nr 1. Jego gośćmi byli nie tylko zaangażowani w program Łotysze i uczniowie polscy z rodzicami, ale też władze miasta p. Jerzy Marsjan - zastępca Burmistrza Miasta i p. Mieczysław Sobieszczak - naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM Sokołów Podl. Całe przedsięwzięcie odbyło się dzięki pomocy finansowej Stowarzyszenia Wspólnota Polska Oddział w Siedlcach i wsparciu wiceprezesa p.Jacka Grabińskiego.

Dzięki dużemu zaangażowaniu dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów tak przygotowane ciepłe przyjęcie na długo zapadnie w sercach gości, czego dowodem są łzy wzruszenia przy pożegnaniu.

Zofia Steć
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podl.

Listopad

Uczniowie Jedynki jedzą owoce i warzywa!

Od listopada nasza szkoła realizuje rządowy program „Owoce w szkole”. Uczniowie klas 1-3, codziennie, na drugie śniadanie otrzymują owoc i warzywo. Celem programu jest zmiana nawyków żywieniowych dzieci, poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w codziennej diecie.

Owoce i warzywa będą udostępniane dzieciom w dziesięciu wybranych tygodniach w każdym semestrze. Szkoła podejmuje także działania edukacyjne propagujące zdrowe odżywianie. Drugie śniadanie zyskało już wśród dzieci wielu zwolenników. Warzywa i owoce są estetycznie podane, pokrojone w plasterki albo słupki i zapakowane do specjalnego pojemniczka z widelczykiem. Życzymy smacznego!

Dzień Niepodległości

W tym roku obchodziliśmy 91 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Zanim nadszedł 11 listopada 1918 roku, nasz kraj znajdował się od 123 lat pod zaborami. Przez tyle czasu zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język i obyczaje. Ale dzięki patriotycznym sercom naszych pradziadów najcenniejsze wartości zostały uratowane.

Uroczystą akademię upamiętniającą ten dzień przygotowała klasa VI c pod opieką pani Urszuli Trochimiuk.

"Dzisiaj wielka jest rocznica -
Jedenasty Listopada!
Tym, co zmarli za ojczyznę,
hołd wdzięczności Polska składa.
Im to, bowiem zawdzięczamy
wolność - polską mowę w szkole,
to, że tylko z ksiąg historii,
poznajemy dziś niewolę.
Uroczyście biją dzwony,
w mieście flagi rozwinięto...
i me serce się raduje,
że obchodzę Polski święto."

Ludwik Wiszniewski

Andrzejkowe wróżby

"Zebrała się nasza gromada,
Gdy już wieczór zapada.
Chętna do zabawy w andrzejkową noc,
Bo dziś wróżb i magii moc.
Która pierwsza za mąż wyjdzie?
I do której szczęście przyjdzie?
Która dziś odpowiedź na pytanie znajdzie?
A która swą miłość odnajdzie?
Odpowiedzi na pytania i marzenia znamy,
Ale na wyniki jeszcze poczekamy."
 
  Niespodzianka


Jest jeden taki wieczór, kiedy wszyscy poddajemy się magii czarów, wróżb, staramy się odkryć chociażby rąbek przyszłości. Od wieków w noc św. Andrzeja młode panny zbierały się, aby dowiedzieć się, jaka będzie ich przyszłość. Panowie, natomiast zbierali się kilka dni wcześniej w wigilię św. Katarzyny. My również chcieliśmy uchylić wrota swojej przyszłości.
Andrzejkowe wróżby miały miejsce w naszej szkole 27 listopada. Na trzech lekcjach samorząd uczniowski wraz z opiekunami prowadził różnorodne zabawy andrzejkowe. Wszyscy bawiliśmy się świetnie. Niektóre klasy wzbogaciły andrzejkowy zwyczaj o stroje i dekoracje sal.

Przysłowia na Andrzejki:

"Jeżeli na świętego Andrzeja wiatr i mgła, to od Bożego Narodzenia będzie sroga zima."
"Święty Andrzej wróży szczęście i szybkie zamęście."
"Gdy w Andrzeja deszcz lub słota, w grudniu drogi bez błota."
"Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży, sto dni śnieg na polu leży."

Grudzień

2 grudnia 2009 roku odbył się próbny sprawdzian klas VI.
Wszystkim uczniom i ich nauczycielom życzymy tylko prostych pytań, oczywistych odpowiedzi i wymarzonych 40 punktów!
Powodzenia:)

Święta już tuż, tuż!

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia widać w naszej szkole na każdym kroku.


Nie zapomniał o nas również Święty Mikołaj, który przybył z dużą torbą cukierków i całe szczęście - bez ruzgi! Udało nam się uwiecznić jego wizerunek na pamiątkowej fotografii. Zresztą Mikołaj chętnie pozował do zdjęć, chcąc tym samym udowodnić wszystkim dzieciom, że istnieje naprawdę.
Z okazji nadchodzacych świąt chcielibyśmy życzyć wszystkim naszym wychowankom i ich rodzinom, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność.

Dyrekcja i pracownicy

Wigilia


Loteria Bożonarodzeniowa

W dniach od 14 do 18 grudnia 2009 roku Samorząd Szkolny zorganizował loterię Bożonarodzeniową, z której dochód został przeznaczony dla dzieci z Domu Dziecka nr 3 w Wilnie. Dzięki zaangażowaniu uczniów naszej szkoły i pomocy sponsorów udało nam się zebrać 1350 złotych. Członkowie Samorządu Szkolnego wraz z opiekunami serdecznie dziękują firmie „Topaz” i wszystkim uczniom, nauczycielom naszej szkoły, którzy podarowali fanty na loterię. Dziękujemy Wam za wrażliwość i chęć niesienia pomocy, tym, których los tak bardzo doświadczył.

Styczeń

"Kupując pierniczki – pomagasz misjom"

Pod takim tytułem dzieci z Koła Misyjnego naszej szkoły chciały wesprzeć misje. Pierniczki upiekła pani katechetka Iwona Mergo - Golatowska (opiekunka koła), a dzieci dekorowały kolorowym lukrem, orzeszkami, posypkami itp., a następnie zawijały w ozdobną folię z kokardką. Pierniczki sprzedawały się dobrze wśród dzieci, nauczycieli jak i rodziców, ponieważ mały kramik z tymi pysznościami przygotowano na Dzień Otwarty. Pieniądze ze sprzedarzy (280 zł) zostały przekazane na Fundację Raoula Follereau zajmującą się ratowaniem trędowatych ludzi.


Usuwanie skutków zimy

Zima, choć piękna płata figle. Z obfitymi opadami musieli sobie poradzić również pracownicy naszej szkoły i choć nie było łatwo....udało się. Potrzebowaliśmy nieco bardziej okazałego sprzętu niż tradycyjne łopaty. Z pomocą przyszedł pan Janusz Pietrzykowski oczyszczając boisko szkolne i przyległy teren z ogromnych zwałów śniegu. Dbając o bezpieczeństwo budynku szkolnego i uczęszczających dzieci skorzystaliśmy także z pomocy sokołowskich strażaków, którzy usunęli zaległy na dachach śnieg oraz piękne, aczkolwiek niebezpieczne sople lodu."Strucla z makiem" dla misji od dzieci z Jedynki

W Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia) obchodzony jest Dzień Misyjny Dzieci. Został on ustanowiony przez Piusa XII w 1950 r. W tym dniu zachęca się szczególnie dzieci do niesienia pomocy rówieśnikom przez modlitwę i- w miarę możliwości- również materialnie. Zachęca się je do modlitwy za dzieci, zwłaszcza za te, które cierpią. Koło Misyjne ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokołowie Podlaskim postanowiło w tym dniu zorganizować zbiórkę pieniężną na rzecz dzieci na misjach. Uczniowie poprosili klasę V d oraz ich wychowaczynię - polonistkę Jolantę Uścińską o zaprezentowanie przedstawienia „Strucla z makiem”. To sztuka promująca wartości rodzinne, tradycje, które tworzą oprawę do dobrze przeżytych Świąt Bożego Narodzenia. Podczas mszy, zamiast kazania, można było przeżyć jeszcze raz święta, przyglądając się rodzinie z przedstawienia. Jednak tym razem, z chwilą refleksji nad tym, które z wartości są w naszych domach przekazywane i wzmacniane. Tytułową struclę z makiem rozdano wiernym na zakończenie Mszy św. Młodzi aktorzy dzielili się w ten sposób nie tylko duchem, ale także rzeczą materialną. Zebrane pieniądze wesprą szkołę w Papui Nowej Gwinei.


Półfinał Regionalnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w mini piłce ręcznej chłopców

W dniu 7 stycznia w naszej szkole gościliśmy reprezentacje piłki ręcznej chłopców z SP 9 Siedlce i SP Sarnaki/Łosice/. Chłopcy z Jedynki wygrali oba mecze i zakwalifikowali się do turnieju finałowego. Kolejno pokonali SP 9Siedlce 20:7 i SP Sarnaki 15:9. W turnieju finałowym Regionalnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej przeciwnikami SP 1 Sokołów będą SP 2 Mińsk Mazowiecki i SP Miedzna.

W reprezentacji SP 1 Sokołów grali: Przyborowski Maciej, Zawistowski Michał, Sawicki Jakub, Czerkas Bartłomiej, Sidorzak Hubert, Zawadzki Krzysztof, Fajkowski Hubert, Kaliski Hubert, Tyszko Maciej, Przybyszewski Karol.

Mistrzostwa szkoły w narciarstwie biegowym

W dniu 13 stycznia odbyły się mistrzostwa szkoły w narciarstwie biegowym. W zawodach wystartowali przedstawiciele klas V i VI naszej szkoły. Wśród dziewcząt czołowe miejsca zajęły: Trochimiuk Izabela z klasy VI d (1 miejsce): Kostyra Sylwia z klasy VI c (2 miejsce); Dolińska Wioletta z klasy VI d (3 miejsce).

Wśród chłopców najlepsi okazali się: Jarosz Paweł z klasy VI e (1 miejsce); Tyszko Maciej z klasy VI b (2 miejsce): Demiańczuk Bartosz z klasy VI d (3 miejsce). 

Kuligów czas

Trzynastego stycznia klasy Ib i Ic korzystały z zimowej aury będąc na kuligu w Chmielewie. Gospodarze zadbali o pełną wrażeń przejażdżkę, po przykrytych białym puchem polach i leśnych dróżkach. Na brak emocji dzieci nie mogły narzekać. Zmarznięte nosy ogrzał ciepły kompot, kiełbaska z ogniska i karnawałowe pączki. Uczniowie przebywali pod opieką pań: Joanny Lisieckiej, Iwony Dębskiej i Anny Pijorek.


A już dwa dni później na kulig do Chmielewa wyruszyły kolejne klasy: IV a, IV d i IV c z paniami: Anną Adynowską, Joanną Hawryluk i Anną Pijorek. Oprócz wspaniałych widoków zimowej scenerii okolic Chmielowa był czas na świetną zabawę i smaczny poczęstunek.


Występy muzyczne

W poniedziałek 11 stycznia grupa wokalno - instrumentalna z naszej szkoły brała udział w II Festiwalu Kolęd i Pastorałek "Kolędowe Serce Mazowsza". Były to eliminacje do etapu wojewódzkiego. Jury, w skład którego wchodzili muzycy z Sokołowa, Warszawy i Siedlec zakwalifikowało nasz zespół do udziale w finale wojewódzkim w Siedlcach.

Finał odbył się 15 stycznia. Ogółem podczas dwóch dni Jury przesłuchało ok. 80 wykonawców. Niestety nasz zespół nie zdobył żadnej nagrody, ale godnie wystąpił w doborowym towarzystwie z różnych miast i miejscowości województwa mazowieckiego.

Trzeba dodać, że jednym z punktów regulaminu festiwalu, był własny akompaniament (nie np. gotowy podkład z płyty). W naszym zespole na instrumentach grali: Marcin Kubalski- fortepian, Katarzyna Wasilczuk - wibrafon, Aleksandra Sobieska - wibrafon, Krystyna Sobieska - djembe, Karolina Pytlak - flet prosty. Opiekunem zespołu jest Zbyszek Filiks.

Bal karnawałowy

Sezon karnawałowy trwa, więc bawmy się. 14 stycznia dzieci z klas IId, IIa i IIIa bawiły się na karnawałowym balu kostiumowym. Na bal przybyły: wróżki, królewny, baletnice, oraz klauny policjanci, strażacy i rycerze. Nawet nasze panie trudno było rozpoznać, bo zdecydowanie nie wyglądały tak jak zawsze. Jak na prawdziwy bal przystało były balony, serpentyny, słodkości, tańce, zabawy, występy wokalne.

Jak tradycja nakazuje wybraliśmy króla i królową balu oraz nagrodziliśmy uczestników tańca z balonem, tańca na gazecie oraz najpiękniejszego tańca z kotylionem. Mamy nadzieję powtórzyć dobrą zabawę 23 stycznia, bowiem wtedy odbędzie się Choinka szkolna, na którą gorąco zapraszamy.

Harmonogram Choinki:
 • Klasy 0 i I od 10 - 13:00
 • Klasy II od 12 - 15:00
 • Klasy III od 14 - 17:00
 • Klasy IV - VI od 16 - 19:00
Młodsze klasy (0-III) ostatnią godzinę spędzają z Mikołajem w sali.

Igrzyska klas

Dnia 15 stycznia 2010 roku drużyna złożona z uczniów klas I - III naszej szkoły, pod opieką pani Aldony Sobieskiej, wzięła udział w II Sokołowskich Igrzyskach Szkolnych. Uczestnictwo w tego typu imprezie dla naszych małych zawodników było dużym przeżyciem. Igrzyska to przede wszystkim wspaniała zabawa i możliwość sprawdzenia swoich umiejętności oraz zaprezentowania się na tle innych szkół z powiatu sokołowskiego. Do zabawy włączyli się także nauczyciele - opiekunowie małych zawodników.

Nagrodą za trud włożony w przygotowania były słodkości i pamiątkowe dyplomy.Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w biegach narciarskich

18 stycznia w Szkole Podstawowej w Wólce Okrąglik k/Kosowa Lackiego odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w biegach narciarskich. Nasi zawodnicy brali udział tylko w rywalizacji klas V - VI. Bardzo bliski zdobycia medalu był Maciej Tyszko, który zajął 4 miejsce. Pozostali zawodnicy zajęli następujące miejsca - dziewczęta: Kostyra Sylwia – 8; Floryszczyk Aleksandra – 10; Trochimiuk Izabela - 11; Pec Karolina – 16; Dolińska Wioletta – 17; zaś chłopcy: Jarosz Paweł – 5; Demiańczuk Bartosz – 8; Pasek Michał – 11.

Regionalne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w biegach narciarskich

W dniu 20 stycznia w Gołoborzu k/Siedlec rozegrano Regionalne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w biegach narciarskich. Wystartowało w nich dziewięcioro uczniów naszej szkoły. W klasyfikacji drużynowej nasze dziewczęta zajęły wysokie – 4 miejsce, natomiast chłopcy - 9 miejsce.

Indywidualnie najlepsze miejsca z naszej ekipy wywalczyli: Trochimiuk Izabela – 9; Floryszczyk Aleksandra – 14; Kostyra Sylwia – 19; Tyszko Maciej – 19; Jarosz Paweł – 20.

Dni Babci i Dziadka

21 i 22 stycznia to Święto Babci i Dziadka. Z tej okazji wszystkim naszym kochanym Babciom i Dziadkom życzymy dużo, dużo zdrowia, pogodnych dni, spokojnych nocy, kolorowych snów i uśmiechów na co dzień.
Pozwólmy teraz, by głos zabrały dzieci z naszej szkoły, które w imieniu wszystkich wnuków mają do przekazania wszystkim Babciom i Dziadkom kilka strof stworzonych z myślą właśnie o nich.

"Kiedy tata basem huknie,
kiedy mama Cię ofuknie,
kiedy patrzą wilkiem na człowieka -
to do kogo wtedy stukam,
gdzie azylu sobie szukam,
to do kogo pędzę niczym w dym?"

&quotU Babci jest słodko,
świat pachnie szarlotką.
No proszę, zjedz wnusiu ździebełko
i głowa do góry!
Odpędzę te chmury
i niebo odkurzę miotełką."

&quotNie ma jak Babcia,
ja Babunię kocham –
bez niej kiepski byłby los.
Jak macie babcię,
to się nie trapcie,
bo wam nie spadnie z głowy włos!"

&quotU Babci jest słodko,
świat pachnie szarlotką,
a może chcesz bajki posłuchać?
Popijasz herbatę
i słońce nad światem
już świeci jak złoty samowar."
Dzisiaj mamy święto dziadka,
okazja niezwykle rzadka.
Mego dziadka kocham szczerze,
w jego słowa wierzę.
Dziadziuś zawsze ma swoje zdanie,
budzi we mnie zaufanie.
Muszę przyznać,
że dziadek to fajny chłop."

"Kto ci opowie o dawnych latach
Tych dni minionych naoczny świadek?
Jak kraj nasz rośnie, jak ludzie rosną,
opowie Ci – Twój Dziadek."

"Otworzy serce,
kieszeń otworzy,
podsunie czekoladę.
Z Twoich sukcesów
zawsze się cieszy?
Kto?
No wiadomo – Dziadek."

"A jak coś spsocisz
jak coś naknocisz,
jak trzeba spytać o radę,
to kto za uszy
wyciągnie z biedy?
Wiadomo, zawsze – Dziadek!"

Kochani!

Pragniemy Wam podarować...wszystko to, co najlepsze. Zastanawiamy się, co by Was ucieszyło...góra złota czy innych kosztowności? A może ogromna laurka? Albo prezent przewiązany wielką wstążką...
Ostatecznie wahamy się, głowimy i myślimy. Już wiemy ! O tak, tak, tak ! To coś wyjątkowego, jedynego w swoim rodzaju, coś, czego nikt inny nie może Wam dać dzisiaj ... i każdego dnia... Buziaki, pieszczoty i całą naszą miłość.
Czy podoba Wam się taki podarunek?

I chcemy Wam powiedzieć, że bardzo, ale to bardzo Was kochamy !!!

Wasze Wnuki

Spotkanie z leśniczym - panem Jerzym Tomczukiem

W dniach 26-27 stycznia uczniowie z klas „0”- IV uczestniczyli w spotkaniu z zaprzyjaźnionym leśnikiem i wielkim miłośnikiem przyrody - panem Jerzym Tomczukiem. Temat spotkania brzmiał ”Zima w lesie”.

Pan leśniczy - Jerzy Tomczuk pięknie opowiedział dzieciom o mieszkańcach lasu zimą: o zmianach jakie zachodzą w środowisku przyrodniczym w okresie tej mało przyjaznej pory roku, a także, jak same zwierzęta się do niej przygotowują. Usłyszeliśmy wiele ciekawych określeń leśnej zwierzyny używanych przez leśników i myśliwych, jak: rudel - czyli stado, w którym gromadzą się sarny zimą, chmara - stado jeleni z dominującą łanią na czele czy wataha - stado dzików, wilków. Pan Jerzy z wielką pasją opowiadał dzieciom o najmniejszych mieszkańcach lasu i gościach naszych karmników - ptakach. Pokazał dzieciom ich zdjęcia oraz karmę, którą leśnicy przygotowują dla ptaków zimą, tzw. ptasie pyzy. Opowiedział nam także o wielu działaniach leśników i myśliwych pomagających przetrwać zwierzętom zimę oraz uczulił nas, abyśmy sami na co dzień nie zapominali o innych stworzeniach, które szczególnie teraz potrzebują naszej pomocy, aby przetrzymać zimę.

Luty

Walentynki

Samorząd Uczniowski informuje, że cały czas działa nasza szkolna poczta walentynkowa. Jeśli chcecie napisać swojej sympatii kilka ciepłych słów, wręczyć liścik albo walentynkową kartkę - zapraszamy. Do piątku będziemy zbierać pocztę. Dostarczymy ją adresatom 15 lutego, w poniedziałek, tuż po feriach.

"Walentynka" Kasia Wasilczuk z kl. VIe
Z nieba sypią się dziś serca
Wszyscy misie dają sobie,
Bo są dzisiaj walentynki,
A ja wierszyk piszę Tobie.
Dam Ci całą moc całusów
W torebeczce mam też misia
I wyściskam cię sto razy,
Bo są walentynki dzisiaj.
 

Wycieczka do Lasu Przeździeckiego klasy VI c

W dniu 18 lutego 2010 roku klasa VI c pod opieką pani Urszuli Trochimiuk wybrała się na ciekawą wycieczkę do Lasu Przeździeckiego. Głównym celem wyprawy był kulig zorganizowany przez jednego z rodziców- panią Agnieszkę Krysiak oraz zaprzyjaźnionego leśnika pana Waldemara Szmurło.

W trakcie kuligu nie obyło się bez wywrotek i pękających sznurków sanek.
Ciekawym punktem wycieczki był spacer do karmników ustawionych w lesie przez myśliwych i leśników oraz pozostawienie tam przywiezionej przez uczniów karmy.
W pobliżu karmników młodzież mogła zaobserwować liczne ślady zwierząt na grubej pokrywie śniegowej, która dla tych istot oznacza niestety okres głodu.
Po godzinnej jeździe na sankach, po leśnych duktach na uczniów i opiekunów czekał rozpalony kominek, przy którym piekli kiełbaski i gorąca herbata.
Była to bardzo ciekawa wyprawa pozwalająca na podziwianie piękna rodzimej przyrody zimą oraz lekcja, ukazująca potrzebę pomocy wszystkim słabszym istotom, w tej jakże trudnej dla nich porze roku.

Wycieczka do Warszawy klas III

Dwudziestego drugiego lutego klasy trzecie: IIIa, IIIb i IIId uczestniczyły w wycieczce do Warszawy. Pierwszym punktem wycieczki była wizyta w Zakładzie Energetycznym w Rembertowie. Wzięliśmy tam udział w bardzo ciekawej lekcji „Prąd -mój bezpieczny przyjaciel”. Dowiedzieliśmy się w jaki sposób powstaje prąd, jak do nas dociera, dzięki komu oraz jakie są źródła pozyskiwania energii i rodzaje elektrowni. Mogliśmy dokładnie obejrzeć elementy instalacji elektrycznej oraz przymierzyć strój obowiązujący elektryka. Obejrzeliśmy też film o bezpiecznym korzystaniu z urządzeń elektrycznych. Dzięki uprzejmości i gościnności pracowników zobaczyliśmy jak wygląda dyspozytornia. Nie zabrakło również emocji, gdyż ostatnim punktem pobytu był konkurs wiedzy. Za poprawne odpowiedzi otrzymaliśmy nagrody.

Następnie udaliśmy się do teatru Rampa, gdzie obejrzeliśmy spektakl „Świat Bastiana”.Bardzo nam się podobał.

Bliżej kultury….

24 lutego na wycieczkę do Warszawy pojechały klasy VI b i VI e. Pierwszym punktem programu było Muzeum Wojska Polskiego. Zgromadzone eksponaty wzbudziły duże zainteresowanie uczniów. Zwłaszcza chłopcy słuchali opowieści przewodnika z wypiekami na twarzy. Niechętnie opuszczali sale z eksponatami, kiedy zegarek nieubłaganie wskazywał koniec czasu przeznaczonego na zwiedzanie.

Niestety, musieli się podporządkować, by zdążyć na spektakl w Teatrze Polskim. „Zemsta” bardzo się wszystkim podobała. Tym bardziej, że oglądali ją siedząc w dwóch pierwszych rzędach i mogąc prawie dotknąć aktorów, a Papkin wygłaszał swoje kwestie patrząc dziewczynkom prosto w oczy. Organizatorem wycieczki była polonistka Wiesława Kwiek, której towarzyszyła wychowawczyni klasy VI e - Anetta Karpińska.

Polonista powinien nie tylko przekazać uczniom wiedzę o literaturze, nauczyć ich czytać i pisać, ale także przygotować młodych ludzi do odbioru sztuki i udziału w wydarzeniach kulturalnych” – tak swoją rolę pojmuje Wiesława Kwiek. Od kilku lat stara się zachęcać młodzież do korzystania z oferty kulturalnej miasta. Jej uczniowie chodzą na wernisaże wystaw, koncerty i spotkania z ciekawymi ludźmi. Za udział w trzech imprezach tego typu można otrzymać bardzo dobrą ocenę.

Pani Kwiek ma także nadzieję, że z czasem uczniowie zaczną chodzić na takie spotkania nie tylko dla „plusów”, tylko z potrzeby serca.

„Miasto Ogińskiego w hołdzie wielkiemu Chopinowi” to tytuł koncertu inaugurującego Rok Chopinowski w Sokołowie Podlaskim, w którym 25 lutego uczestniczyli wychowankowie pani Wiesławy - klasa VI b. Uroczystość odbyła się w Galerii Sokołowskiego Ośrodka Kultury.

Marzec

Zawody pływackie

8 marca na pływalni OSiR w Sokołowie Podlaskim odbyły się Regionalne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w pływaniu. Oto jakie były rezultaty sportowych zmagań.

Klasy IV i młodsze
Dziewczęta - 25 m stylem dowolnym

1.Sobiczewska Weronika SP 12 Siedlce 16,00
2.Misiak Karolina SP 1 Sokołów 16,70
3.Kazimierczuk Dominika SP 12 Siedlce 17,74

Dziewczęta - 25 m stylem grzbietowym

1.Sobiczewska Weronika SP 12 Siedlce 18,61
2.Misiak Karolina SP 1 Sokołów 20.02
3.Kazimierczak Dominika SP 12 Siedlce 20,75

Dziewczęta - 25 m stylem klasycznym

1.Misiak Karolina SP 1 Sokołów 20,38
2.Kazimierczak Dominika SP 12 Siedlce 22,64
3.Sobiczewska Weronika SP 12 Siedlce 22,70

Chłopcy - 25 m stylem dowolnym

1.Osipiak Kacper SP 4 Sokołów 16,25
2.Popowski Jan SP 1 Sokołów 16,36
3.Błachnio Grzegorz SP 4 Sokołów 16,69

Chłopcy - 50 m stylem dowolnym

1.Klimczuk Kacper SP 1 Sokołów 30,80
2.Talacha Marcin SP 11 Siedlce 31,01
3.Makowiecki Robert SP Cisie 32,40

Chłopcy - 50 m stylem klasycznym

1.Klimczuk Kacper SP 1 Sokołów 39,67
2.Boguski Michał SP 12 Siedlce 41,81
3.Polak Marek SP 4 Siedlce 42,98

Chłopcy - 50 m stylem grzbietowym

1.Klimczuk Kacper SP 1 Sokołów 36.88
2.Wicenciak Jakub SP 1 Sokołów 37,54
3.Talacha Marcin SP 11 Siedlce 37,62

Dzień Kobiet

W tym roku wyjątkowo wszystkie kobiety i dziewczęta świętowały w naszej szkole 9 marca. Dziękujemy wszystkim panom, którzy tego dnia obdarzyli nas nieco serdeczniejszym uśmiechem, życzeniami i symbolicznym kwiatkiem.

Część artystyczną dla wszystkich pań przygotował pan Zbigniew Filiks. Miała charakter rozrywkowy. W naszej szkolnej Szansie na sukces wystąpili uczniowie klas V i VI. Występ był oceniany przez wyśmienitych gości: Wiolettę Villas, Kayah, Celine Dion i uczennice klas IV. Jak zwykle na niespodziankę trzeba było poczekać. W tym roku bardzo przyjemnie zaskoczył nas występ formacji The Belfers. W ich wykonaniu usłyszeliśmy trzy piosenki, które niejedną nogę porwały do tańca.. Dla panów wielkie brawa. My natomiast życzymy im błyskotliwej kariery, udanych występów, na które już z niecierpliwością czekamy.

To była ciekawa lekcja!

Uczniowie klasy Ib z panią Joanną Lisiecką poznawali barwy narodowe.

"Barwy ojczyste" - Czesław Janczarski

Powiewa flaga,
gdy wiatr się zerwie.
A na tej fladze
biel jest i czerwień.

Czerwień - to miłość,
Biel – serce czyste...
Piękne są nasze
barwy ojczyste.
 

 

Debiut sportowy dziewcząt

Drużyna dziewcząt z naszej szkoły uczestniczyła w zawodach Regionalnych w Unihokeja w Siedlcach. Był to debiut dziewcząt w tej dyscyplinie sportu.

W okresie rekolekcji

15-17 marca to okres rekolekcji wielkopostnych. Jest to szczególny czas w roku liturgicznym kościoła. Jest to czas kiedy uczymy się mądrości ducha przez co stajemy się lepsi.
O duchowy wymiar rekolekcji zadbał ks. proboszcz Stanisław Stachal oraz katecheci uczący w naszej szkole. Dzięki nim z przyjemnością uczestniczyliśmy w codziennych mszach św., natomiast po powrocie do szkoły czekały na nas różnorodne zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

Dzień Języków Obcych

W dniu 15 marca obchodziliśmy Dzień Języków Obcych. Część artystyczną poprowadzili uczniowie klasy Ve: Anna Karczmarczyk i Piotr Żurawski, a nad całością czuwali nauczyciele języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Swoją znajomością języków obcych mieli okazję popisać się przedstawiciele wszystkich klas, począwszy od klas pierwszych aż do szóstych.
Uczniowie zaśpiewali kilkanaście piosenek w języku angielskim, dwie w języku niemieckim, a język rosyjski mogliśmy usłyszeć w trakcie deklamowania wierszy. Poza tym oglądaliśmy przedstawienie, słuchaliśmy przysłów i cytatów w języku angielskim.
Po zakończonej części artystycznej uczniowie rozeszli się do klas, gdzie wykonywali plakaty na konkurs „Logo Dnia Języków Obcych”. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. O wynikach konkursu poinformujemy wkrótce.

Szkolny Dzień Profilaktyki

Drugiego dnia atrakcją dla uczniów było przedstawienie teatru krakowskiego KURTYNA dla klas 0-III „Dobre zachowanie” oraz „Siła przyjaźni” dla IV-VI.
Po przedstawieniu wszystkie klasy uczestniczyły w spotkaniu z panem strażakiem Sławomirem Iwańskim, który opowiadał uczniom jak uniknąć niebezpieczeństw oraz jak postępować w przypadku, gdy zaistnieją. Gość zaprezentował uczniom kompletny strój strażacki oraz podstawowy sprzęt każdego strażaka. Szczególnie podobała się uczniom prezentacja działania radiostacji.

Dzień Książki

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa jaką sobie ludzkość wymyśliła” - to słowa polskiej laureatki literackiej nagrody Nobla, Wisławy Szymborskiej.
W tym roku Dzień Książki przebiegał pod hasłem „Baśniowy świat”. Na naszą szkolną uroczystość przybyli goście: pani wizytator Dorota Skrzypek, pani Anna Gocławska- kierownik nadzoru pedagogicznego z Ostrołęki, pani Anna Bogdan – kierownik sekcji informacji w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, pan Andrzej Kołodziejczyk – pracownik sekcji informacji.
Uroczystość uświetniła IV d, która pod kierunkiem pani Anny Adynowskiej, przygotowała inscenizację pt. „Babcia Jaga”.
Wiele motywów, które znamy z baśni, pojawiło się wcześniej w mitach greckich. Niektóre z nich przypomnieli uczniowie klasy Vd przygotowani przez panią Jolantę Uścińską w inscenizacji „Wybieramy Mitmana roku”. Trochę inną wersję legendy o smoku wawelskim pokazali uczniowie klasy IV d.
W Dniu Książki odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu „Baśniowy świat” oraz wręczenie nagród laureatom konkursu „Owoce w szkole”.
Od kilku tygodni czytelnicy biblioteki przygotowywali prace na konkurs literacko - plastyczny. Młodsi czytali baśnie i wykonywali do nich kolorowe ilustracje, starsi uruchamiali wyobraźnię i sami stawali się baśniopisarzami. Najlepsi z nich otrzymali nagrody i wyróżnienia.

Aż 83 uczniów - na zajęciach Koła Plastycznego, Świetlicowego Koła Plastycznego oraz pod kierunkiem wychowawców - wykonało ilustracje do baśni, tych znanych i tych, po które rzadko sięgamy. Wszystkie prace świadczą o ogromnym talencie ich autorów, a przede wszystkim o wiedzy na temat baśni. Jury, po długim zastanowieniu, postanowiło wyróżnić 18 uczniów z klas 1-3. Z klas starszych natomiast 21 uczniów napisało własne baśnie lub opowiadania fantastyczne. Wyróżnionych zostało 12 uczniów.
Nagrody wręczyła pani dyrektor i zaproszeni goście.

Zapraszamy do obejrzenia Galerii zdjęć z obchodów Dnia Języków Obcych, Dnia Profilaktyki i Dnia Książki.

Igrzyska dla uczniów klas I-III

W dniu 23 marca 2010 roku, dzieci z naszej szkoły rywalizowały w konkurencjach i zabawach na basenie, podczas Sokołowskich Igrzysk Szkolnych dla klas I - III.

„Jedynaczka super jest ten wyścig wygrać chce”- tak brzmiało motto naszych sportowców, zagrzewające do walki.

Nasi mali zawodnicy reprezentując szkołę mogli sprawdzić się w różnych konkurencjach i jednocześnie wspaniale bawić. Konkurencje, w których uczestniczyli mali zawodnicy, to min. sztafeta, dmuchanie piłeczki do celu, wyławianie przedmiotów z wody oraz wyścigi pływackie.

Nagrodą dla uczestników były koszulki z logo igrzysk i słodkości.

Klasa IV a na wystawie w Sokołowskim Ośrodku Kultury pt: „Posągi z Wyspy Wielkanocnej”.

Tuż przed Świętami Wielkanocnymi, w dniu 29 marca klasa IV a wraz z wychowawczynią wybrała się do Sokołowskiego Ośrodka Kultury. Celem wycieczki było obejrzenie wystawy przygotowanej przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, poświęconej Wyspie Wielkanocnej, najbardziej na wschód wysuniętego skrawku Polinezji. Odosobnionego lądu, wokół którego rozciąga się bezkres największego z oceanów- Oceanu Spokojnego. Miejsca niezwykle pięknego i zarazem tajemniczego, którego badaczy nadal nurtują pytania dotyczące pochodzenia, języka i życia dawnych mieszkańców, historii i znaczenia kamiennych posągów oraz przyczyn zaniechania ich budowy.

Przewodnikiem po wystawie i prawdziwą skarbnicą wiedzy o Wyspie Wielkanocnej była dla nas pani Maria Koc- etnograf oraz dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem przysłuchiwali się opowieściom oraz podziwiali eksponaty i zdjęcia wykonane przez pana Jacka Hermana-Iżyckiego.

Spędzona na wystawie godzina była dla nas ciekawą lekcją i podróżą w odległe zakątki naszej planety, a być może zachętą do obejrzenia i odwiedzenia tego tajemniczego skrawka lądu.

Mini siatkówka dziewcząt i chłopców

30 marca w naszej szkole odbyły się Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych

Mini siatkówka – (czwórki) dziewcząt

SP4 Sokołów – SP1 Sokołów 2:0 (8,8)
SP4 Sokołów – SP Rozbity Kamień 2:0 (10, 13)
SP Rozbity Kamień – SP1 Sokołów 2:1 (-22, 13,5)

  Kolejność końcowa:
 1. SP4 Sokołów 2 4 4:0
 2. SP Rozbity Kamień 2 3 2:3
 3. SP1 Sokołów 2 2 1:4

Opiekunowie drużyn: Katarzyna Szybka, Bogdan Perycz, Krzysztof Woźniak.

Mini siatkówka (czwórki) chłopców


SP1 Sokołów – SP Rozbity Kamień 2:1 (-20, 22,7)
SP4 Sokołów – SP Rozbity Kamień 2:0 (27,24)
SP4 Sokołów – SP1 Sokołów 2:1 (17, -25,7)

Kolejność końcowa:
 1. SP4 Sokołów 2 4 4:1
 2. SP1 Sokołów 2 3 3:3
 3. SP Rozbity Kamień 2 2 1:4


Opiekunowie: Włodzimierz Kucharczyk, Krzysztof Woźniak, Bogdan Perycz.

Mini koszykówka chłopców

Dnia 31 marca odbyła się Sokołowska Olimpiada Dzieci

Mini koszykówka chłopców

Grupa A
SP1 – SP2 10:4
SP Sterdyń – SP1 12:10
SP Sterdyń – SP2 8:3

Grupa B
SP Rozbity Kamień – SP4 10:8
SP Rozbity Kamień -SP Nowa Wieś 14:2
SP4 – SP Nowa Wieś 10:4

Mecz o III miejsce stoczyły ze sobą SP1 i SP4 z wynikiem 16:2
Mecz o I miejsce SP Sterdyń i SP Rozbity Kamień z wynikiem 9:2

  Skład reprezentacji SP 1:
 1. Staręga Jakub
 2. Prętczyński Karol
 3. Zieliński Marcin
 4. Kowalczyk Mateusz
 5. Wyszomirski Przemysław
 6. Trzciński Karol
 7. Onisko Piotr
 8. Popowski Jan
 9. Wasiluk Mateusz
 10. Jastrzębski Piotr
 11. Wiktorowski Kamil
 12. Iwański Łukasz
 13. Pasik Mateusz
 14. Zduniak Mateusz
  Klasyfikacja końcowa turnieju:

 1. SP Sterdyń
 2. SP Rozbity Kamień
 3. SP1 Sokołów
 4. SP4 Sokołów
 5. SP2 Sokołów
 6. SP Nowa Wieś

Wielkanocne jajko

Okres świąteczny sprzyja składaniu życzeń i budowaniu atmosfery serdeczności. Zwyczajem kultywowanym przez szkołę są spotkania klasowe połączone z dzieleniem się jajkiem, życzeniami. To świetny moment na przypomnienie dzieciom o pięknej tradycji i zwyczajach świątecznych na stałe wpisanych w nasz kalendarz, gdyż uczniowie sami przygotowują potrawy, dekorują je i nakrywają do stołu.

Wszystkim pracownikom szkoły, uczniom
i rodzicom składamy życzenia
zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w rodzinnym gronie
oraz wesołego "Alleluja"!
Życzy: DYREKCJA SZKOŁY

Zakończenie roku szkolnego

25 czerwca, uroczyście pożegnaliśmy pracowity rok szkolny 2009/2010 i jednocześnie powitaliśmy wakacje. W tej szczególnej i podniosłej chwili byli z nami nasi rodzice, przedstawiciele Rady Szkoły, goście z Nadleśnictwa Sokołów  Podlaski oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Po powitaniu wszystkich zgromadzonych przez panią dyrektor uroczyście podziękowano klasom trzecim za trud i zaangażowanie na etapie kształcenia zintegrowanego, ponieważ uczniowie zamknęli pierwszy, trzyletni rozdział  w swojej edukacji. Wszyscy  otrzymali pamiątkowe książki. Nagrodzono także osiągnięcia trzecioklasistów w sprawdzianie kompetencji przygotowanym przez wydawnictwo Operon. Pięciu z nich uzyskało maksymalną liczbę punktów- 40.

Dalszą część uroczystości stanowiło podsumowanie osiągnięć uczniów, wręczanie świadectw i nagród książkowych. Pani dyrektor złożyła również listy gratulacyjne rodzicom, których pociechy osiągnęły wysokie wyniki w nauce. Był to także świetny moment na podziękowanie rodzicom za ich zaangażowanie, pracę, wsparcie, którym obdarzali szkołę w ciągu całego roku szkolnego.

W przerwie uroczystości wiersze deklamowali uczestnicy - zwycięzcy konkursów recytatorskich przygotowywani przez panią Teresę Piwko. Część artystyczną zaprezentowała klasa 3c z panią Ewą Wojsław oraz zespół wokalny pod kierownictwem pana Zbyszka Filiksa.

Bezchmurne niebo, żar słońca i szum fal niosły ze sobą słowa piosenek:

Wakacje, wakacje - to zielony las,

kwitnące akacje i słoneczny blask.

Tyle białych szos,

tyle nowych dróg.

Chodź kolego, razem z nami - a nie żałuj nóg!

Wakacje, wakacje- jagodowe dni,

wesołe kolacje, kolorowe sny.

I gorący piach,

i do wody skok.

Skacz, kolego, bo wakacje mamy raz na rok!

Odpowiedni nastrój podkreślały piękne, wakacyjne dekoracje w wykonaniu pani Anetty Karpińskiej.

Wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom życzymy udanego i pogodnego wypoczynku.

opiekunowie strony

Wycieczka w góry klas 3

Piękne wspomnienia zachowają uczniowie klas trzecich, którzy w dniach 15-19 czerwca uczestniczyli w wycieczce w Tatry. Klasy 3a, 3b, 3c, 3d przebywały pod opieką: p. Aldony Sobieskiej, p. Ewy Wojsław, p.Iwony Domańskiej, p. Anety Jabłońskiej i p. Lilli Denis, która służyła nam także pomocą medyczną.

Po długiej podróży pierwszym punktem zwiedzania była Kopalnia Soli w Wieliczce. Zejście w podziemia ponad 300 schodami wywarło duże wrażenie, nie mniejsze półmrok otaczający komory solne: Mikołaja Kopernika, Janowice, Pieskowej Skały, kaplic. Opowieści i legendy snute przez naszego pana przewodnika na długo pozostaną w naszej pamięci. Największe wrażenie wywarła na nas Kaplica św. Kingii, patronki górników w całości wykonana z soli, gdzie znajdują się relikwie patronki i odbywają msze. Mogliśmy za sprawą krzyża ręcznego sprawdzić na czym polegała praca przy transporcie pionowym bryłek soli. W komorze Weimar byliśmy świadkami spektaklu światła i dźwięku, który przeniósł nas do czasów użytkowania kopalnianej komory. Po dwóch godzinach zwiedzania, oddychania zdrowym powietrzem, winda zawiozła nas na powierzchnię ziemi, gdzie mogliśmy zakupić pamiątki.

Następnego dnia zwiedziliśmy stolicę Tatr-Zakopane, kościółek i cmentarz na Penksowym Brzyzku, gdzie znajdują się pamiątkowe nagrobki poetów, pisarzy, artystów, kościół Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach. Kolejką górską wjechaliśmy na Gubałówkę, skąd podziwialiśmy przepiękną panoramę tatrzańską, robiliśmy pamiątkowe zdjęcia. Poprzez Tatrzański Park Narodowy wędrowaliśmy do malowniczej doliny Strążyskiej, po czym do wodospadu Siklawica. Wyciągiem krzesełkowym wjechaliśmy na Wielką Krokiew, skąd podziwialiśmy panoramę Zakopanego. Atrakcją wieczoru był wyjazd do Term Podhalańskich w Szaflarach. Zewnętrzne i wewnętrzne baseny termalne posiadają urządzenia do hydromasażu jak bicze wodne, ławki, leżanki, jeżyki, gejzery, z których mogliśmy korzystać przez ok. 2 godziny. To była świetna zabawa połączona z rekreacją.

Kolejny dzień stał się wymarzony do marszu nad Morskie Oko. Podziwialiśmy piękno górskiego krajobrazu, wraz z jego warstwową budową,  słynne Wodogrzmoty Mickiewicza, odsłonięte szczyty gór. Po ok. 3 godzinnym marszu, zmęczeni, ale szczęśliwi dotarliśmy do celu. Po kolacji wybraliśmy się na Krupówki, przemierzyliśmy całą najstarszą ulicę Zakopanego, kupiliśmy pamiątki. Po powrocie czekało na nas ognisko z kiełbaskami, słodycze, owoce. Korzystaliśmy także ze znajdującego się obok boiska.

Za pięć dni niezapomnianych wrażeń dziękujemy naszym paniom, rodzicom, pani pielęgniarce i panu kierowcy. Dzięki wsparciu finansowemu Wydawnictwa Mac Edukacja i Banku Spółdzielczego naszą wycieczkę wzbogacono o dodatkowe atrakcje. Dziękujemy także rodzicom, którzy przygotowali dla wszystkich napoje i ciastka.

Wycieczka do Lasu Przeździeckiego

23 czerwca klasa IV b wybrała się na wycieczkę rowerową do Lasu Przeździeckiego. Uczniowie podróżowali wraz z panią Katarzyną Pietrzak i panią Anną Dróżdż. Kiedy dotarli na miejsce, powitał ich pan Wademar Szmurło.

Wycieczka w Tatry

W dniach 24-28 maja 2010r. odbyła się wycieczka klas IVb, VA, Vd na południe Polski. Pierwszym miejscem zwiedzania była Kopalnia Soli w Wieliczce, wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Aż trudno uwierzyć, że działa bez przerwy  jako jedyny taki obiekt górniczy w świecie od średniowiecza do czasów obecnych. Bardzo podobała nam się Komora Janowice jakby ilustracja legendy o węgierskiej królowej. Okazałość i przepych Kaplicy św. Kingi budziły podziw. Zachwycały nas niezwykłe ołtarze, płaskorzeźby ze sceniami z Nowego Testamantu, żyrandole, piękne posadzki, a wszystko to wykonane w soli. Po dniu pełnym wrażeń pod wieczór dotarliśmy do Zakopanego. Kolacja, zakwaterowanie i już można było z okien podziwiać szczyty górskie, w tym Giewont. Rześki ranek następnego dnia przywitał nas słonkiem i błękitnym niebem, więc w towarzystwie pana przewodnika wyruszyliśmy nad Morskie Oko. Pogoda w drodze pokazywałam nam wszystkie swoje oblicza. Warto jednak było pokonać 11km trasę, by ujrzeć panoramę otaczających jezioro gór na czele z tajemniczym Mnichem. Środa była dniem zwiedzania Zakopanego. Ale jego poznawanie poprzedziły odwiedziny wsi Chochołów, zbudowanej prawie w całości z drewnianych, oryginalnych chałup góralskich. Byliśmy świadkami corocznego mycia przed Bożym Ciałem ścian domów wodą z mydłem. Wracając zwiedzaliśmy kościól MB Fatimskiej na Krzeptówkach. Potem pan przewodnik oprowadzał nas po kościółku i cmentarzu na Pęnksowym Brzyzku. Mimo woli byli świadkami bardzo uroczystego pogrzebu, legendy Tatr, kuriera tatrzańskiego dr Wincentego Galicy. Kolejka górska zawiozła nas na Gubałówkę, skąd widać było spowite w chmurach Zakopane. Po powrocie na dół chodziliśmy po Krupówkach, kupując pamiątki. Ten dzień  skończył się niespodzianką, czyli wyprawą do Term Podhalańskich w Szaflarach, gdzie pławiliśmy się w basenach z biczami, jeżykami i gejzerami wodnymi. W bardzo ciepły czwartek wyruszyliśmy do Krakowa. Odwiedziliśmy kościół Mariacki i niezwykły  ołtarz mistrza Stwosza, Rynek Główny, Sukiennice, wysłuchaliśmy hejnału. Traktem Krółewskim przeszliśmy na  Wawel, gdzie obserwując  i słuchając uczyliśmy się historii naszego państwa, tej bardzo dawnej i współczesnej. Na koniec poszliśmy popatrzeć na ziejącego ogniem wawelskiego smoka oraz płynącą u stóp wzgórza Wisłę. Bardzo długo wracaliśmy do Zakopanego ze względu na trwające roboty drogowe. W piątkowy ranek po śniadaniu szykowaliśmy się już do powrotu. Do domu dotarliśmy ok. godz. 21 - cali i zdrowi. Bardzo dziękujemy opiekunom wycieczki pani Beacie Błońskiej, Jolancie Uścińskiej i Zofii Zawadzkiej oraz kierowcy naszego autokaru - panu Andrzejowi Pniewskiemu.

Zakończenie roku szkolnego.

Do widzenia, szkoło!

Zakwitły akacje.

Dojrzały truskawki.

Pora na wakacje!

Ten fragment wiersza stał się motywem przewodnim tegorocznego pożegnania ze szkołą. Niektórzy rozstawali się z nią tylko na dwa miesiące, by we wrześniu znów tu wrócić. Inni, czyli uczniowie klas szóstych - już na zawsze.

Zwyczajem lat poprzednich w ostatnich dniach miały miejsce dwie imprezy. We czwartek o godzinie 1300  żegnali się ze szkołą szóstoklasiści. Wtedy także uhonorowano uczniów klas I-VI, wręczając nagrody i dyplomy za udział w różnych konkursach oraz olimpiadach.

Uroczystość pożegnalną przygotowała pani Wiesława Kwiek ze swoimi uczniami, a uświetniły ją występy Zespołu Wokalnego prowadzonego przez pana Zbigniewa Filiksa.

Popołudnie wypełniła dyskoteka zorganizowana przez rodziców dla wszystkich uczniów klas szóstych, którzy bawili się ze swoimi wychowawcami.

Nasi uczniowie na plenerze w Kamieńczyku.

W dniach 10-11 czerwca nasze uczennice: Kinga Zakrzewska i Aleksandra Osial z klasy V b oraz Aleksandra Gawrońska  i Sylwia Gołębiewska  z klasy V e, pod opieką pana Zbigniewa Filiksa, wzięły udział w plenerze fotograficznym dla  uczniów szkół podstawowych.

Plener odbył się  w Kamieńczyku nad Bugiem.Poprowadził go  Artur Tabor (1968-2010)- znany fotografik, autor wielu pięknych albumów i filmów przyrodniczych.

Warsztaty były kontynuacją spotkania, które odbyło się w maju w naszej szkole i jednocześnie wspaniałą lekcją przyrody. Nasze uczennice pod okiem fachowca zobaczyły na czym polega praca fotografika przyrody, jak trudny i wymagający to zawód, a także nauczyły się wielu przydatnych umiejętności w obserwowaniu i fotografowaniu przyrody.

Plener był okazją do podziawiania pięknej,  malowniczej i nieco tajemniczej scenerii nadbużańskiej przyrody.

Wspomnienie o Arturze Taborze (1968-2010)- zginął tragicznie podczas zdjęć do nowego projektu w Mongolii.

"Jeden z najwybitniejszych polskich fotografów przyrody. Urodził się w Radomiu w 1968 r. Ukończył Akademię Podlaską w Siedlcach. Od młodości był zafascynowany twórczością Włodzimierza Puchalskiego, który był dla niego niedościgłym wzorem.

Fotografia przyrodnicza była wielką pasja jego życia. Przez wiele lat współpracował z czasopismami o tematyce przyrodniczej w Polsce, takimi jak m.in. Zwierzaki, Echa Leśne, Głos Lasu, Brać Łowiecka, Łowiec Polski, National Geographic, oraz agencjami zachodnimi m.in. z BBC (Nature Picture Library). Jego prace można było podziwiać na wielu zbiorowych i indywidualnych wystaw fotograficznych. W roku 2002 wystawa indywidualna Artura pt. "Te co skaczą i latają" zdobyła I nagrodę przyznaną przez jury fotografików na Międzynarodowym Festiwalu Mikrosfera w Białowieży.

Specjalizował się w fotografowaniu i filmowaniu zwierząt w ich naturalnym środowisku, szczególnie ptaków. Na podglądaniu przyrody spędzał kilka miesięcy w roku budując specjalne ukrycia w koronach drzew, wśród wodnych szuwarów lub wkopując się w ziemię - jak sam mówił, bawił się w Indian będąc dorosłym. 

Od 1998 roku zajmował się realizacją filmów o tematyce przyrodniczej. W 2001 roku zrealizował film "Podlaski Przełom Bugu", który w 2002 roku zdobył I nagrodę na ogólnopolskim przeglądzie filmów o tematyce ekologicznej w Przysieku koło Torunia. W kolejnych latach powstały filmy przyrodnicze: "Nadbużański Park Krajobrazowy", "Góry Stołowe", "Dolina Krasnej", "W obronie rzeki". W 2005 ukończył dwa kolejne filmy "W krainie Jodły, Buka i Tarpana" oraz "Małopolski Przełom Wisły". Był członkiem Związku Polskich Fotografów Przyrody, laureatem wielu nagród, m.in. Ludomira Benedyktowicza w dziedzinie artystycznej, Grand Prix w konkursie fotograficznym "Łowca Polskiego" im. Włodzimierza Puchalskiego oraz nagrody w Konkursie Polskiej Fotografii Prasowej. 
 
Był autorem wspaniałych albumów fotograficznych "Bug. Nadbużańskie Podlasie", " Z Bliska i Z Daleka. Piła i Okolice", "Kathmandu-Szkice" oraz "Królestwo Dzikich Gęsi" (wspólny projekt z Przemysławem Szymońskim), "Bug - pejzaż nostalgiczny", "Wisła - królowa rzek".

Jego najwybitniejszym dziełem był album "Sowy Polski", do którego zbierał materiał ponad 8 lat. O skali fotograficznej trudności tego projektu świadczy fakt, że większość sów to ptaki prowadzące nocny tryb życia i dlatego ich fotografowanie wymaga  oprócz wielkich umiejętności również wyjątkowego zaangażowania i pracowitości." (źródło informacji: tekst pochodzi ze strony http://www.arturtabor.pl/glowna.htm)

Łączymy się w bólu z pogrążoną w żałobie rodziną.

Kiermasz książek i mundurków.

Dnia 24 czerwca  na sali dyskotekowej odbył się kiermasz używanych mundurków i podręczników szkolnych. Jak zawsze organizatorem tego wydarzenia był Samorząd Szkolny. Możliwość dokonania zakupu podręczników i mundurków po niższej, korzystnej cenie przyciągnęła wielu zainteresowanych uczniów i rodziców. W tym roku do akcji włączyli się także przedstawiciele Rady Rodziców, a dokonane przez nich zakupy mają za zadanie odciążyć plecaki naszych uczniów. Tego dnia w szkole można było  dokonać zakupu podręczników do nauki języka angielskiego.

Sowi las- zajęcia dla klas 0, I i II przygotowane przez członków koła przyrodniczego

"Noc. Księżyc blado prześwituje przez korony drzew. Z lasu czuć tchnienie budzącej się z zimowego letargu ziemi, ale powietrze jeszcze chłodne. Pod butami trzeszczą liczne pokryte lodem kałuże. Przystajemy. Z daleka, z przeciwległego stoku doliny, odezwał się puszczyk. Głos raz cichszy, raz głośniejszy. Odpowiada mu samica. Zapewne głodna wyleciała z dziupli, gdzie ogrzewa świeżo złożone jaja. Nagle nad naszymi głowami przemyka duży cień. Bezszelestnie przecina leśny dukt i siada na jodle. Rozlega się głuche pohukiwanie puszczyka uralskiego ....

Sowy, dla jednych ptaki przeklęte, złowieszcze, straszne. Od pradawnych czasów łączone z magią, demonami i siłami zła. Ich skryty tryb życia, odmienny od innych ptaków wygląd, wydawane nocą głosy, budziły lęk. Jednak dla coraz większej liczby osób to przykład niezwykłego piękna natury, obiekt fascynacji, badań i troski."

Fragment zaczerpnięty ze strony:

www.sowy.eco.pl

Dnia 23 czewca uczennice nalężące do Koła Przyrodnioczego:

Kasia Wasilczuk, Diana Truszkowska, Iza Trusiak, Natalka Stelęgowska, Iza Adynowska i Zosia Marciniak poprowadziły zajęcia dla uczniów z klas "0", I i II, których przewodnim tematem były "Sowy Polski". Do tego spotkania przygotowywaliśmy się od wielu tygodni, zgłębiając wiedzę o tych bardzo interesujących gatunkach ptaków.

W trakcie zajęć dziewczęta pokazały dzieciom przygotowaną samodzielnie prezentację multimedialną o sowach, ich budowie, przystosowaniach do polowania w różnych porach dnia,  a także samych gatunkach sów występujących w naszym kraju i sposobach ich ochrony.

Podczas godzinnego spotkania był czas na zagadki, rebusy i konkursy, przygotowane dla maluchów. Najbardziej aktywni słuchcze, którzy wykazali się wiedzą o tych pięknych i nieznananych, a zarazem bardzo pożytecznych ptakach,  otrzymali drobny upominek.

Na zakończenie dzieci obejrzały film o sowach i wsłuchiwały  się w ich odgłosy.

Finał Igrzysk dla uczniów klas I-III

Dnia 16 czerwca 2010 roku dzieci z naszej szkoły wzięły udział w II Finale Sokołowskich Igrzysk klas I-III Szkół Podstawowych. Tego dnia naszą druzyną opiekowała się pani Anna Dróżdż.

Zawody odbyły się na stadionie OSIR-u. Impreza miała na celu wskazanie roli sportu w procesie wychowawczym i popularyzację aktywnego wypoczynku wśród najmłodszych.

Uczniowie startowali w następujących kategoriach:

- skok w dal z rozbiegu;

-bieg na 50 m (kl. I);

- bieg na 60 m (kl. II i III );

- rzut piłką lekarską (1 kg);

-mini maraton.

Naszą szkołę reprezentowali:

Klasa I: Hawryluk Julia, Jenerałek Patrycja, Bolesta Majka, Rosochacki Kacper, Laskowski Patryk, Paluch Michał;

Klasa II: Osial Piotr, Wierzbicki Mateusz, Ołowska Gabriela, Obzejta Milena, Dziewulski Kamil, Goś Ola;

Klasa III: Chrzanowski Piotr, Świderski Sebastian, Zduniak Gabriela, Gałązka Michał,Szymański Piotr.

Reprezentaujące szkołę dzieci przygotowywała pani Aldona Sobieska.

W ostatecznej klasyfikacji mali zawodnicy PSP nr 1 wywalczyli dla naszej szkoły 2 miejsce. Gratulujemy!!!!

Koło Polonistyczne i zabawa w teatr...

Na zajęciach Koła Polonistycznego Wiesława Kwiek przygotowała z młodzieżą dwa przedstawienia.

W klasie VIe była to inscenizacja „Jak Smoka Zbója zwerbował", a VIc pokazała scenę „W chacie Wdowy" z dramatu

J. Słowackiego Pt. „Balladyna".

Zakończenie roku szkolnego

25 czerwca, uroczyście pożegnaliśmy pracowity rok szkolny 2009/2010 i jednocześnie powitaliśmy wakacje. W tej szczególnej i podniosłej chwili byli z nami nasi rodzice, przedstawiciele Rady Szkoły, goście z Nadleśnictwa Sokołów  Podlaski oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Po powitaniu wszystkich zgromadzonych przez panią dyrektor uroczyście podziękowano klasom trzecim za trud i zaangażowanie na etapie kształcenia zintegrowanego, ponieważ uczniowie zamknęli pierwszy, trzyletni rozdział  w swojej edukacji. Wszyscy  otrzymali pamiątkowe książki. Nagrodzono także osiągnięcia trzecioklasistów w sprawdzianie kompetencji przygotowanym przez wydawnictwo Operon. Pięciu z nich uzyskało maksymalną liczbę punktów- 40.

Dalszą część uroczystości stanowiło podsumowanie osiągnięć uczniów, wręczanie świadectw i nagród książkowych. Pani dyrektor złożyła również listy gratulacyjne rodzicom, których pociechy osiągnęły wysokie wyniki w nauce. Był to także świetny moment na podziękowanie rodzicom za ich zaangażowanie, pracę, wsparcie, którym obdarzali szkołę w ciągu całego roku szkolnego.

W przerwie uroczystości wiersze deklamowali uczestnicy - zwycięzcy konkursów recytatorskich przygotowywani przez panią Teresę Piwko. Część artystyczną zaprezentowała klasa 3c z panią Ewą Wojsław oraz zespół wokalny pod kierownictwem pana Zbyszka Filiksa.

Bezchmurne niebo, żar słońca i szum fal niosły ze sobą słowa piosenek:

Wakacje, wakacje - to zielony las,

kwitnące akacje i słoneczny blask.

Tyle białych szos,

tyle nowych dróg.

Chodź kolego, razem z nami - a nie żałuj nóg!

Wakacje, wakacje- jagodowe dni,

wesołe kolacje, kolorowe sny.

I gorący piach,

i do wody skok.

Skacz, kolego, bo wakacje mamy raz na rok!

Odpowiedni nastrój podkreślały piękne, wakacyjne dekoracje w wykonaniu pani Anetty Karpińskiej.

Wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom życzymy udanego i pogodnego wypoczynku.

Wycieczka w góry klas 3

Piękne wspomnienia zachowają uczniowie klas trzecich, którzy w dniach 15-19 czerwca uczestniczyli w wycieczce w Tatry. Klasy 3a, 3b, 3c, 3d przebywały pod opieką: p. Aldony Sobieskiej, p. Ewy Wojsław, p.Iwony Domańskiej, p. Anety Jabłońskiej i p. Lilli Denis, która służyła nam także pomocą medyczną.

Po długiej podróży pierwszym punktem zwiedzania była Kopalnia Soli w Wieliczce. Zejście w podziemia ponad 300 schodami wywarło duże wrażenie, nie mniejsze półmrok otaczający komory solne: Mikołaja Kopernika, Janowice, Pieskowej Skały, kaplic. Opowieści i legendy snute przez naszego pana przewodnika na długo pozostaną w naszej pamięci. Największe wrażenie wywarła na nas Kaplica św. Kingii, patronki górników w całości wykonana z soli, gdzie znajdują się relikwie patronki i odbywają msze. Mogliśmy za sprawą krzyża ręcznego sprawdzić na czym polegała praca przy transporcie pionowym bryłek soli. W komorze Weimar byliśmy świadkami spektaklu światła i dźwięku, który przeniósł nas do czasów użytkowania kopalnianej komory. Po dwóch godzinach zwiedzania, oddychania zdrowym powietrzem, winda zawiozła nas na powierzchnię ziemi, gdzie mogliśmy zakupić pamiątki.

Następnego dnia zwiedziliśmy stolicę Tatr-Zakopane, kościółek i cmentarz na Penksowym Brzyzku, gdzie znajdują się pamiątkowe nagrobki poetów, pisarzy, artystów, kościół Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach. Kolejką górską wjechaliśmy na Gubałówkę, skąd podziwialiśmy przepiękną panoramę tatrzańską, robiliśmy pamiątkowe zdjęcia. Poprzez Tatrzański Park Narodowy wędrowaliśmy do malowniczej doliny Strążyskiej, po czym do wodospadu Siklawica. Wyciągiem krzesełkowym wjechaliśmy na Wielką Krokiew, skąd podziwialiśmy panoramę Zakopanego. Atrakcją wieczoru był wyjazd do Term Podhalańskich w Szaflarach. Zewnętrzne i wewnętrzne baseny termalne posiadają urządzenia do hydromasażu jak bicze wodne, ławki, leżanki, jeżyki, gejzery, z których mogliśmy korzystać przez ok. 2 godziny. To była świetna zabawa połączona z rekreacją.

Kolejny dzień stał się wymarzony do marszu nad Morskie Oko. Podziwialiśmy   piękno górskiego krajobrazu, wraz z jego warstwową budową,  słynne Wodogrzmoty Mickiewicza, odsłonięte szczyty gór. Po ok. 3 godzinnym marszu, zmęczeni, ale szczęśliwi dotarliśmy do celu. Po kolacji wybraliśmy się na Krupówki, przemierzyliśmy całą najstarszą ulicę Zakopanego, kupiliśmy pamiątki. Po powrocie czekało na nas ognisko z kiełbaskami, słodycze, owoce. Korzystaliśmy także ze znajdującego się obok boiska.

W piątek zwiedzaliśmy Kraków. Na placu J. Matejki spotkaliśmy się z p. przewodnikiem. Po drodze byliśmy świadkami kręcenia jednej ze scen do serialu „Majka". Zwiedziliśmy Rynek Główny, Kościół Mariacki, Sukiennice, Katedrę Wawelską, zobaczyliśmy Barbakan, Bramę Floriańską, pomnik Tadeusz Kościuszki, Dzwon Zygmunta, słynny ołtarz Wita Stwosza, usłyszeliśmy hejnał, pomachaliśmy trębaczowi, by na zakończenie powitać ziejącego ogniem smoka wawelskiego nad brzegiem Wisły.

Kolejnym punktem wycieczki były Wadowice. Pomodliliśmy się w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Zobaczyliśmy dom rodzinny Ojca Świętego, w którym obecnie znajduje się muzeum biograficzne. Obowiązkowym punktem była papieska kremówka. Ostatniego dnia, po śniadaniu wyruszyliśmy w drogę powrotną. Nim dotarliśmy do Sokołowa Podlaskiego wstąpiliśmy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, które znajduje się w obiekcie klasztornym Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Tu w okresie międzywojennym żyła i zmarła siostra Faustyna Kowalska.

W Radomiu zatrzymaliśmy się na obiad w MacDonald's, gdzie spotkaliśmy się z kolejną niespodzianką w osobie Grzegorza Komendarka- słynnego Grzesia z serialu Złotopolscy, z którym zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie.

Za pięć dni niezapomnianych wrażeń dziękujemy naszym paniom, rodzicom, pani pielęgniarce i panu kierowcy. Dzięki wsparciu finansowemu Wydawnictwa Mac Edukacja i Banku Spółdzielczego naszą wycieczkę wzbogacono o dodatkowe atrakcje. Dziękujemy także rodzicom, którzy przygotowali dla wszystkich napoje i ciastka.

Wycieczka do Lasu Przeździeckiego

23 czerwca klasa IV b wybrała się na wycieczkę rowerową do Lasu Przeździeckiego. Uczniowie podróżowali wraz z panią Katarzyną Pietrzak i panią Anną Dróżdż. Kiedy dotarli na miejsce, powitał ich pan Wademar Szmurło.

Uczniowie z zainteresowaniem oglądali rozlewiska utworzone przez bobry i ich konstrukcje ochronno- lęgowe, czyli żeremie. Pan leśniczy opowiedział uczestnikom wyprawy w jaki sposób są budowane oglądane budowle, tamy i z jakich materiałów. Uczniowie zobaczyli także drzewa uznane za pomniki przyrody, a wśród nich siwy dąb pamiętający czasy powstania styczniowego. Pani Kasia zapoznała uczniów z legendą tego dostojnego drzewa. Gra na rogu myśliwskim, ognisko z kiełbaskami to kolejne atrakcje, z których wycieczka mogła skorzystać dzięki uprzejmości pana leśniczego.

Wycieczka w Tatry

W dniach 24-28 maja 2010r. odbyła się wycieczka klas IVb, VA, Vd na południe Polski. Pierwszym miejscem zwiedzania była Kopalnia Soli w Wieliczce, wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Aż trudno uwierzyć, że działa bez przerwy  jako jedyny taki obiekt górniczy w świecie od średniowiecza do czasów obecnych. Bardzo podobała nam się Komora Janowice jakby ilustracja legendy o węgierskiej królowej. Okazałość i przepych Kaplicy św. Kingi budziły podziw. Zachwycały nas niezwykłe ołtarze, płaskorzeźby ze sceniami z Nowego Testamantu, żyrandole, piękne posadzki, a wszystko to wykonane w soli. Po dniu pełnym wrażeń pod wieczór dotarliśmy do Zakopanego. Kolacja, zakwaterowanie i już można było z okien podziwiać szczyty górskie, w tym Giewont. Rześki ranek następnego dnia przywitał nas słonkiem i błękitnym niebem, więc w towarzystwie pana przewodnika wyruszyliśmy nad Morskie Oko. Pogoda w drodze pokazywałam nam wszystkie swoje oblicza. Warto jednak było pokonać 11km trasę, by ujrzeć panoramę otaczających jezioro gór na czele z tajemniczym Mnichem. Środa była dniem zwiedzania Zakopanego. Ale jego poznawanie poprzedziły odwiedziny wsi Chochołów, zbudowanej prawie w całości z drewnianych, oryginalnych chałup góralskich. Byliśmy świadkami corocznego mycia przed Bożym Ciałem ścian domów wodą z mydłem. Wracając zwiedzaliśmy kościól MB Fatimskiej na Krzeptówkach. Potem pan przewodnik oprowadzał nas po kościółku i cmentarzu na Pęnksowym Brzyzku. Mimo woli byli świadkami bardzo uroczystego pogrzebu, legendy Tatr, kuriera tatrzańskiego dr Wincentego Galicy. Kolejka górska zawiozła nas na Gubałówkę, skąd widać było spowite w chmurach Zakopane. Po powrocie na dół chodziliśmy po Krupówkach, kupując pamiątki. Ten dzień  skończył się niespodzianką, czyli wyprawą do Term Podhalańskich w Szaflarach, gdzie pławiliśmy się w basenach z biczami, jeżykami i gejzerami wodnymi. W bardzo ciepły czwartek wyruszyliśmy do Krakowa. Odwiedziliśmy kościół Mariacki i niezwykły  ołtarz mistrza Stwosza, Rynek Główny, Sukiennice, wysłuchaliśmy hejnału. Traktem Krółewskim przeszliśmy na  Wawel, gdzie obserwując  i słuchając uczyliśmy się historii naszego państwa, tej bardzo dawnej i współczesnej. Na koniec poszliśmy popatrzeć na ziejącego ogniem wawelskiego smoka oraz płynącą u stóp wzgórza Wisłę. Bardzo długo wracaliśmy do Zakopanego ze względu na trwające roboty drogowe. W piątkowy ranek po śniadaniu szykowaliśmy się już do powrotu. Do domu dotarliśmy ok. godz. 21 - cali i zdrowi. Bardzo dziękujemy opiekunom wycieczki pani Beacie Błońskiej, Jolancie Uścińskiej i Zofii Zawadzkiej oraz kierowcy naszego autokaru - panu Andrzejowi Pniewskiemu.

Zakończenie roku szkolnego.

Do widzenia, szkoło!

Zakwitły akacje.

Dojrzały truskawki.

Pora na wakacje!

Ten fragment wiersza stał się motywem przewodnim tegorocznego pożegnania ze szkołą. Niektórzy rozstawali się z nią tylko na dwa miesiące, by we wrześniu znów tu wrócić. Inni, czyli uczniowie klas szóstych - już na zawsze.

Zwyczajem lat poprzednich w ostatnich dniach miały miejsce dwie imprezy. We czwartek o godzinie 1300  żegnali się ze szkołą szóstoklasiści. Wtedy także uhonorowano uczniów klas I-VI, wręczając nagrody i dyplomy za udział w różnych konkursach oraz olimpiadach.

Uroczystość pożegnalną przygotowała pani Wiesława Kwiek ze swoimi uczniami, a uświetniły ją występy Zespołu Wokalnego prowadzonego przez pana Zbigniewa Filiksa.

Popołudnie wypełniła dyskoteka zorganizowana przez rodziców dla wszystkich uczniów klas szóstych, którzy bawili się ze swoimi wychowawcami.

Nasi uczniowie na plenerze w Kamieńczyku.

W dniach 10-11 czerwca nasze uczennice: Kinga Zakrzewska i Aleksandra Osial z klasy V b oraz Aleksandra Gawrońska  i Sylwia Gołębiewska  z klasy V e, pod opieką pana Zbigniewa Filiksa, wzięły udział w plenerze fotograficznym dla  uczniów szkół podstawowych.

Plener odbył się  w Kamieńczyku nad Bugiem.Poprowadził go  Artur Tabor (1968-2010)- znany fotografik, autor wielu pięknych albumów i filmów przyrodniczych.

Warsztaty były kontynuacją spotkania, które odbyło się w maju w naszej szkole i jednocześnie wspaniałą lekcją przyrody. Nasze uczennice pod okiem fachowca zobaczyły na czym polega praca fotografika przyrody, jak trudny i wymagający to zawód, a także nauczyły się wielu przydatnych umiejętności w obserwowaniu i fotografowaniu przyrody.

Plener był okazją do podziawiania pięknej,  malowniczej i nieco tajemniczej scenerii nadbużańskiej przyrody.

Wspomnienie o Arturze Taborze (1968-2010)- zginął tragicznie podczas zdjęć do nowego projektu w Mongolii.

"Jeden z najwybitniejszych polskich fotografów przyrody. Urodził się w Radomiu w 1968 r. Ukończył Akademię Podlaską w Siedlcach. Od młodości był zafascynowany twórczością Włodzimierza Puchalskiego, który był dla niego niedościgłym wzorem.

Fotografia przyrodnicza była wielką pasja jego życia. Przez wiele lat współpracował z czasopismami o tematyce przyrodniczej w Polsce, takimi jak m.in. Zwierzaki, Echa Leśne, Głos Lasu, Brać Łowiecka, Łowiec Polski, National Geographic, oraz agencjami zachodnimi m.in. z BBC (Nature Picture Library). Jego prace można było podziwiać na wielu zbiorowych i indywidualnych wystaw fotograficznych. W roku 2002 wystawa indywidualna Artura pt. "Te co skaczą i latają" zdobyła I nagrodę przyznaną przez jury fotografików na Międzynarodowym Festiwalu Mikrosfera w Białowieży.

Specjalizował się w fotografowaniu i filmowaniu zwierząt w ich naturalnym środowisku, szczególnie ptaków. Na podglądaniu przyrody spędzał kilka miesięcy w roku budując specjalne ukrycia w koronach drzew, wśród wodnych szuwarów lub wkopując się w ziemię - jak sam mówił, bawił się w Indian będąc dorosłym. 

Od 1998 roku zajmował się realizacją filmów o tematyce przyrodniczej. W 2001 roku zrealizował film "Podlaski Przełom Bugu", który w 2002 roku zdobył I nagrodę na ogólnopolskim przeglądzie filmów o tematyce ekologicznej w Przysieku koło Torunia. W kolejnych latach powstały filmy przyrodnicze: "Nadbużański Park Krajobrazowy", "Góry Stołowe", "Dolina Krasnej", "W obronie rzeki". W 2005 ukończył dwa kolejne filmy "W krainie Jodły, Buka i Tarpana" oraz "Małopolski Przełom Wisły". Był członkiem Związku Polskich Fotografów Przyrody, laureatem wielu nagród, m.in. Ludomira Benedyktowicza w dziedzinie artystycznej, Grand Prix w konkursie fotograficznym "Łowca Polskiego" im. Włodzimierza Puchalskiego oraz nagrody w Konkursie Polskiej Fotografii Prasowej. 
 
Był autorem wspaniałych albumów fotograficznych "Bug. Nadbużańskie Podlasie", " Z Bliska i Z Daleka. Piła i Okolice", "Kathmandu-Szkice" oraz "Królestwo Dzikich Gęsi" (wspólny projekt z Przemysławem Szymońskim), "Bug - pejzaż nostalgiczny", "Wisła - królowa rzek".

Jego najwybitniejszym dziełem był album "Sowy Polski", do którego zbierał materiał ponad 8 lat. O skali fotograficznej trudności tego projektu świadczy fakt, że większość sów to ptaki prowadzące nocny tryb życia i dlatego ich fotografowanie wymaga  oprócz wielkich umiejętności również wyjątkowego zaangażowania i pracowitości." (źródło informacji: tekst pochodzi ze strony http://www.arturtabor.pl/glowna.htm)

Łączymy się w bólu z pogrążoną w żałobie rodziną.

Kiermasz książek i mundurków.

Dnia 24 czerwca  na sali dyskotekowej odbył się kiermasz używanych mundurków i podręczników szkolnych. Jak zawsze organizatorem tego wydarzenia był Samorząd Szkolny. Możliwość dokonania zakupu podręczników i mundurków po niższej, korzystnej cenie przyciągnęła wielu zainteresowanych uczniów i rodziców. W tym roku do akcji włączyli się także przedstawiciele Rady Rodziców, a dokonane przez nich zakupy mają za zadanie odciążyć plecaki naszych uczniów. Tego dnia w szkole można było  dokonać zakupu podręczników do nauki języka angielskiego.

Sowi las- zajęcia dla klas 0, I i II przygotowane przez członków koła przyrodniczego

"Noc. Księżyc blado prześwituje przez korony drzew. Z lasu czuć tchnienie budzącej się z zimowego letargu ziemi, ale powietrze jeszcze chłodne. Pod butami trzeszczą liczne pokryte lodem kałuże. Przystajemy. Z daleka, z przeciwległego stoku doliny, odezwał się puszczyk. Głos raz cichszy, raz głośniejszy. Odpowiada mu samica. Zapewne głodna wyleciała z dziupli, gdzie ogrzewa świeżo złożone jaja. Nagle nad naszymi głowami przemyka duży cień. Bezszelestnie przecina leśny dukt i siada na jodle. Rozlega się głuche pohukiwanie puszczyka uralskiego ....

Sowy, dla jednych ptaki przeklęte, złowieszcze, straszne. Od pradawnych czasów łączone z magią, demonami i siłami zła. Ich skryty tryb życia, odmienny od innych ptaków wygląd, wydawane nocą głosy, budziły lęk. Jednak dla coraz większej liczby osób to przykład niezwykłego piękna natury, obiekt fascynacji, badań i troski."

Fragment zaczerpnięty ze strony:

www.sowy.eco.pl

Dnia 23 czewca uczennice nalężące do Koła Przyrodnioczego:

Kasia Wasilczuk, Diana Truszkowska, Iza Trusiak, Natalka Stelęgowska, Iza Adynowska i Zosia Marciniak poprowadziły zajęcia dla uczniów z klas "0", I i II, których przewodnim tematem były "Sowy Polski". Do tego spotkania przygotowywaliśmy się od wielu tygodni, zgłębiając wiedzę o tych bardzo interesujących gatunkach ptaków.

W trakcie zajęć dziewczęta pokazały dzieciom przygotowaną samodzielnie prezentację multimedialną o sowach, ich budowie, przystosowaniach do polowania w różnych porach dnia,  a także samych gatunkach sów występujących w naszym kraju i sposobach ich ochrony.

Podczas godzinnego spotkania był czas na zagadki, rebusy i konkursy, przygotowane dla maluchów. Najbardziej aktywni słuchcze, którzy wykazali się wiedzą o tych pięknych i nieznananych, a zarazem bardzo pożytecznych ptakach,  otrzymali drobny upominek.

Na zakończenie dzieci obejrzały film o sowach i wsłuchiwały  się w ich odgłosy.

Finał Igrzysk dla uczniów klas I-III

Dnia 16 czerwca 2010 roku dzieci z naszej szkoły wzięły udział w II Finale Sokołowskich Igrzysk klas I-III Szkół Podstawowych. Tego dnia naszą druzyną opiekowała się pani Anna Dróżdż.

Zawody odbyły się na stadionie OSIR-u. Impreza miała na celu wskazanie roli sportu w procesie wychowawczym i popularyzację aktywnego wypoczynku wśród najmłodszych.

Uczniowie startowali w następujących kategoriach:

- skok w dal z rozbiegu;

-bieg na 50 m (kl. I);

- bieg na 60 m (kl. II i III );

- rzut piłką lekarską (1 kg);

-mini maraton.

Naszą szkołę reprezentowali:

Klasa I: Hawryluk Julia, Jenerałek Patrycja, Bolesta Majka, Rosochacki Kacper, Laskowski Patryk, Paluch Michał;

Klasa II: Osial Piotr, Wierzbicki Mateusz, Ołowska Gabriela, Obzejta Milena, Dziewulski Kamil, Goś Ola;

Klasa III: Chrzanowski Piotr, Świderski Sebastian, Zduniak Gabriela, Gałązka Michał,Szymański Piotr.

Reprezentaujące szkołę dzieci przygotowywała pani Aldona Sobieska.

W ostatecznej klasyfikacji mali zawodnicy PSP nr 1 wywalczyli dla naszej szkoły 2 miejsce. Gratulujemy!!!!

Koło Polonistyczne i zabawa w teatr...

Na zajęciach Koła Polonistycznego Wiesława Kwiek przygotowała z młodzieżą dwa przedstawienia.

W klasie VIe była to inscenizacja „Jak Smoka Zbója zwerbował", a VIc pokazała scenę „W chacie Wdowy" z dramatu

J. Słowackiego Pt. „Balladyna".

Poznajemy miasto i ważne instytucje

Uczniowie klasy VI b ze swoją wychowawczynią Wiesławą Kwiek konsekwentnie poznawali miasto i instytucje na jego terenie.

Byli w Sądzie Rejonowym, w siedzibach Zawodowej Straży Pożarnej i Policji, a ostatnio w ALIOR Banku i u sokołowskiego kowala Romana Smolika.

Uczniowie poznają twórczość podlaskich poetów

Od wielu lat w naszej szkole odbywają się konkursy recytatorskie w ramach cyklu wymyślonego przez Wiesławę Kwiek pod hasłem „Uczniowie poznają twórczość podlaskich poetów."

Bohaterką tegorocznej edycji była Bożena Mrozowska, zaproszona przez organizatorów: Klub Literacki ERATO i szkolną bibliotekę, na spotkanie z dziećmi. Odbyło się ono 11 czerwca w sali dyskotekowej. Poetka i pisarka wręczyła nagrody uczestnikom konkursu, który rozstrzygnięto 14 maja,  a potem opowiadała o sobie i bawiła się z dziećmi swoimi wierszami.

Gratulujemy wszystkim laureatom konkursu i zapraszamy do udziału w następnych edycjach konkursu.

Wiesława Kwiek


Wycieczka do Starostwa Powiatowego

7 i 8 czerwca uczniowie klas czwartych naszej szkoły odwiedzili Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim.

Wycieczka ta była jednym z elementów przygotowania do Biesiady Szkolnej, imprezy, która odbędzie się w następnym roku szkolnym.

Dzieci miały okazję spotkać się z panem Antonim Czarnockim - Starostą Powiatu Sokołowskiego (pan Antoni Czarnocki był dyrektorem naszej szkoły) i pracownicami starostwa, paniami: Martą Kisielińską, Joanną Suczyńską i Dominiką Adamczuk (wszystkie są absolwentkami SP1).

Czwrtoklasiści dowiedzieli się min: co to jest powiat, na czym polega praca starosty, jak czyta mapy geodeta.

Duża część spotkania poświęcona została wspomnieniom p. Czarnockiego o pracy w "Jedynce". Dzieci pytały o dawny wygląd szkoły, absolwentów, którzy szczególnie utkwili w pamięci pana Starosty. O latach swojej nauki w SP1 opowiadały również pracownice starostwa.

Na zakończenie powiedziały, iż mają nadzieję, że z takim samym sentytmentem i wzruszeniem jak one, będą wspominali pobyt w "Jedynce" czwartoklasiści obecni na spotkaniu.

Anna Adynowska

Zakończenie pracy Koła Misyjnego

Koło Misyjne naszej szkoły zakończyło swoją pracę!

Spotkanie kończące naszą pracę odbyło się 14 czerwca 2010 r o godz. 17.00. Zaplanowaliśmy spotkanie przy grillu, ale pogoda popsuła nasze plany. Na szczęście ks. Mariusz Rudzki pozwolił nam spotkać się w nowo oddanych pomieszczeniach Oratorium. 

Inicjatorem spotkania była pani dyrektor Zofia Steć, która chciała podziękować dzieciom z Koła za tak duży sukces jakim było zdobycie II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Misyjnym "Mój szkolny kolega z misji".  Pani dyrektor ufunowała dla nas pizzę! Dziękujemy.

Po krótkim posiłku przyszedł do nas gość ks. Jan Bujalski - misjonarz pracujący w Afryce i Meksyku. Opowiadał nam o swojej pracy, misyjnych radościach i kłopotach. Mówił o malarii, która dotkliwie go "zablokowała" tak, że nie mógł rozdawać komunii św. Musiał prosić do pomocy kogoś ze świeckich... Zdradził nam też tajemnicę, że "dawno temu był absolwentem "Jedynki". Opowieści z tego okresu bardzo nas rozbawiły.

Spotkanie zakończyło się krótkim zdaniem podsumowania przeżytego roku szkolnego w Kole Misyjnym przez każdego uczestnika oraz zabawą prowadzoną przez s. Małgorzatę Kowalczyk. W rasodnych nastrojach wróciliśmy do domów. Oczywiście posprzątaliśmy po sobie.

Kochamy nasze mamy

Jest taki jeden, szczególny dzień w roku, w którym nasze kochane mamy mają swoje święto. Wspólnie z moimi uczniami z klasy I a postanowiliśmy uczcić ten dzień w sposób bardzo uroczysty i wyjątkowy. Przygotowany przeze mnie scenariusz imprezy został w pełni zaakceptowany przez dzieci. Dla mam, oprócz występu, dzieci przygotowały piękne rysunki, słodkości oraz wystawę prac plastycznych.

I wreszcie nadszedł ten tak długo oczekiwany dzień! 26 maja 2010 roku o godzinie 16.00 serdecznie powitaliśmy naszych miłych gości. Występ małych artystów, zadeklamowane wierszyki i wyśpiewane z serca piosenki wywołały u mam łzy autentycznego wzruszenia. Zrobione z miłością i ujmującą prostotą rysunki, symboliczna różyczka oraz szczery uścisk ukochanej mamy były wyrazem głębokiej miłości i podziękowania za to, że są, że kochają, i że są najlepsze na całym świecie.

Te krótkie chwile z pewnością na długo pozostaną w pamięci - zarówno mam - szczęśliwych, promieniujących, odświętnych i dumnych ze swych pociech oraz tych najmłodszych, których trud, zaangażowanie i pokłady ogromnej miłości jakie włożyły w przygotowanie uroczystości zostały tak miło i szczerze przyjęte.

Katarzyna Ksionek

W parku dinozaurów

W ramach zaplanowanych wycieczek krajoznawczych dzieci z klas: Ia, Id i II a pod opieką: p. Katarzyny Ksionek, p. Katarzyny Pietrzak, p. Anny Marchel oraz Lidii Rosochy wybrały się na całodniową wycieczkę do wsi Jurowce koło Białegostoku. W tej malowniczej miejscowości zwanej przez miejscowych ,,Plażą Jurowiec" funkcjonuje Park Jurajski z olbrzymimi dinozaurami. Spacer po parku połączony był z oglądaniem modeli dinozaurów, o których życiu ciekawie opowiadał pan przewodnik Na trasie zwiedzania znajdowały się liczne tablice z opisami epok geologicznych i poszczególnych dinozaurów, które wyglądały bardzo realistycznie. Przyjemne chwile mogliśmy również spędzić przy ognisku, piekąc kiełbaski. Prawdziwą frajdą dla dzieci był plac zabaw z różnymi atrakcjami.Wszyscy pełni wrażeń wróciliśmy do Sokołowa. Wspaniałe chwile uwieczniliśmy na zdjęciach.


Katarzyna Ksionek

Bieszczady są piękne

W dniach 17-21 maja klasy VIc i VId były na wycieczce w Bieszczadach. Uczniowie pod opieką p. Urszuli Trochimiuk i ks. Mariusza Rudzkiego zwiedzali Łańcut, Przemyśl, Sanok, Lesko, Solinę, Polańczyk i Krasiczyn.

Obok budowli warownych, uczniowie zobaczyli wiele przykładów architektury sakralnej wzniesionej przez niepiśmiennych Hucułów. Niestety, deszcz i mgła uniemożliwiły spacer po górach, mimo to wycieczka pozostanie bardzo miłym wspomnieniem.

Wycieczka rowerowa klas y VI a i VI d

W dniu 02.06 klasy VI a i VI d wybrały się na wycieczkę rowerową. Celem naszej wyprawy był pobyt w  leśniczówce  państwa Szmurło w Lesie Przeździeckim.Połączyliśmy przyjemne z pożytecznym: oprócz wypoczynku i zabaw była też część związana z realizacją zadań projektu ekologicznego " Sadzimy i porządkujemy las". Projekt ten z ogromnym powodzeniem realizowany jest w naszej szkole od kilku lat. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu naszych uczniów w  różne prace porządkowo - pielęgnacyjne  na terenach zalesionych oraz  współpracy z Nadleśnictwem Sokołów, z roku na roku odnosimy coraz większe sukcesy w tym konkursie.

Opiekunami na tej wycieczce byli nauczyciele: p. Flazińska, p. Misiak oraz p. Wierzbicki.  Dopisała aura i humory tak więc wycieczka się udała !

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX

Na początku czerwca otrzymaliśmy wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego. Konkurs ten odbył się w  szkołach podstawowych i gimanzjalnych w całym kraju. Była to X jubileuszowa edycja tego konkursu a patronat nad nim objął Instytut Filologii Angielskiej UJ w Krakowie.Konkurs obejmował 5 kategorii wiekowych. W naszej szkole do konkursu przystąpili uczniowie klas III- VI. Najlepszymi okazali się : w kategorii KITTENS z klas IV - Piotr Onisko, w kategorii BUNNIES z klas V - Piotr Żurawski, z klas VI - Katarzyna Wasilczuk. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

Wyprzedaż klasowa

26 i 27 maja uczniowie klasy 3a przeprowadzili kiermasz zabawek, przyborów szkolnych i ciast. Na wszystkich przerwach, w ciągu dwóch dni, sukcesywnie sprzedawali przyniesione przez siebie drobiazgi. Ostateczny bilans wykazał, że uczniom udało się zebrać 280 zł, które planują przeznaczyć na spotkanie integracyjne uczniów i rodziców, które odbędzie się 7 czerwca b.r.

Uczniowie wraz z wychowawcą dziękują rodzicom, którzy przygotowali pyszne ciasta oraz wszystkim, którzy uczestniczyli i pomogli w organizacji  kiermaszu.

Dzień Mamy w klasie I C

"Dziękuję za to wszystko,
Czym dobroć jest na ziemi,
Że Jesteś najważniejsza,
Że tego nikt nie zmieni,
Że jeden dzień najpiękniej
W mym sercu jaśnieć musi:
Dla jednych to Dzień Matki,
A dla mnie Dzień Mamusi."

Dzień 31 maja 2010 roku był dla nas matek dzieci uczących się w klasie I c bardzo miły i wzruszający.  Mali uczniowie wraz z wychowawczynią panią Iwoną Dębską zaprosiły nas na przedstawienie, podczas którego wysłuchałyśmy pięknie recytowanych i pomysłowo zainscenizowanych wierszy Jana Brzechwy. W trakcie spotkania padło  też wiele słów życzliwości, miłości i wdzięczności w wierszach specjalnie wybranych z okazji Dnia Matki. Miłą niespodzianką dla Mam były przygotowane przez nasze dzieci  upominki. Był także czas na słodki poczęstunek i chwilę rozmowy.

Dziękujemy pani Iwonce i naszym wspaniałym pociechom, za te chwile radości i wzruszeń.

Bo najpiękniejszym prezentem dla każdej matki jest radość i szczęście jej dziecka!!! 

A z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka, życzymy wszystkim dzieciom: aby dzieciństwo wypełniały Wam chwile radości i miłości, a Wasze główki były pełne pomysłów i marzeń czekających na odpowiedni moment do realizacji!!!

Pan burmistrz też uczył się w Jedynce

O tym jak bardzo zmienił swój wizerunek budynek Urzędu Miasta przekonali się uczniowie klas 3a i 3c, kiedy wybrali się na wycieczkę. Po budynku oprowadziła nas sekretarz miasta, pani Maria Truszkowska.

Wizytę rozpoczęliśmy od Sali Obsługi Klienta, gdzie dowiedzieliśmy się jakie sprawy może załatwić petent. Następnie odwiedziliśmy gabinet naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych, pana Mieczysława Sobieszczaka, który opowiedział nam o zadaniach realizowanych przez wydział, mających związek ze szkolnictwem. Mogliśmy również wyrazić własne zdanie na temat przedsięwzięć realizowanych przez Urząd Miasta w dziedzinie sportu. Po spacerze korytarzami budynku, wjechaliśmy windą na drugie piętro, a tam powitał nas serdecznie burmistrz miasta, pan Bogusław Karakula.

Bardzo nam się podobało w jego gabinecie, szczególnie zapamiętamy moment, kiedy gospodarz pozwolił nam zasiąść w burmistrzowym fotelu. Z uwagą i zainteresowaniem słuchaliśmy informacji na temat funkcjonowania Urzędu Miasta, Rady Miasta, co zostało wynagrodzone słodyczami. Zadaliśmy też własne pytania dotyczące planu dnia i obowiązków pana burmistrza oraz wspomnień ze szkolnych lat związanych z naszą szkołą. Nie bez powodu celem naszej wycieczki stał się urząd miejski. W tym roku szkoła realizuje projekt, przybliżający uczniom sylwetki absolwentów naszej szkoły, a właśnie jednym z nich jest Pan Bogusław Karakula.

Wycieczka Gdynia, Gdańsk,Sopot KLASA IIIE

Dnia 26 maja 2010 r., pod opieką wychowawców pani M. Malinowskiej, pani J. Lisieckiej oraz rodziców wyruszyliśmy na trzydniową wycieczkę trasą Gdańsk, Sopot, Gdynia.

Naszą wędrówkę po mieście rozpoczęliśmy od zwiedzania Muzeum Oceanograficznego  i Akwarium Morskiego w Gdyni. Była to niezwykła wyprawa w głąb pięknego i bogatego świata morskiej przyrody oraz różnokolorowych ryb tropikalnych. Kolorowe rybki, ogromne ukwiały i prawdziwe, metrowe rekiny zrobiły na nas największe wrażenie. Po zwiedzeniu Oceanarium udaliśmy się na spacer wzdłuż Skweru Kościuszki, po drodze oczywiście kupując pamiątki. Obserwowaliśmy statki zacumowane w porcie, mieliśmy również okazję wejść na Okręt - Muzeum „Błyskawica". Oprócz uzbrojenia widocznego na pokładzie, mogliśmy poznać w jej wnętrzu tradycje polskiej marynarki wojennej.

Z Gdyni udaliśmy się na Sopockie Molo, jedno z najpopularniejszych polskich obiektów rekreacyjno-imprezowych. Składa się ono z dwóch części: spacerowej o długości 511,5 (najdłuższy drewniany pomost w Europie) oraz usytuowanego na lądzie placu o powierzchni 20 tys. m.kw.

Ciekawą lekcję przeżyliśmy drugiego dnia w Szymbarku. Zwiedzaliśmy między innymi: Dom Sybiraka, Syberyjskie Łagry, rekonstrukcję bunkra tajnej organizacji wojskowej Gryf Pomorski, gdzie wąskimi korytarzami przedostaliśmy się do sali dydaktycznej, w której (po zgaszeniu świateł) mogliśmy usłyszeć i poczuć odgłosy wojenne takie jak: nalotów lotniczych, bombardowania i strzałów. Dwuminutowy podziemny seans zrobił na nas niesamowite wrażenie.

Widzieliśmy również najdłuższą deskę świata (o długości 36.83 m.), która została wpisana do Księgi Rekordów Guinnesa w dniu 12 czerwca 2002 roku.

Kaszubska deska - parametry:
daglezja - gatunek drzewa (drzewo sprowadzone do Polski w 1833 roku)
120 lat - wiek drzewa
51,2 m - wysokość drzewa
15 ton - waga drzewa z koroną
37 m - długość kłody
9 ton - waga kłody
36,83 m - długość deski
1100 kg - waga deski
7,5 m3 - objętość deski
34 - tyle osób przenosiło deskę

Tego dnia mogliśmy również chodzić po suficie w domu do góry nogami. Drewniany dom naturalnych rozmiarów został wybudowany do góry nogami. Wchodzi się do niego przez duże okno i stąpa po suficie. Dom jest lekko pochylony w dwóch płaszczyznach w ten sposób, że wejście do środka powoduje niezwykłe doznania - bardzo trudno utrzymać równowagę. Warto było przeżyć te "efekty specjalne" - śmiechu co niemiara J.

Następnym punktem wycieczki były zajęcia z zakresu podstaw alpinizmu, tj. zjazd ukośny i pionowy, ścianka wspinaczkowa oraz budowa konstrukcji wysokościowej.

Wieczorny spacer po Gdańskiej Starówce zakończył drugi dzień naszej wycieczki.

Następnego dnia wspaniały pan przewodnik oprowadził nas po terenie byłej Wojskowej Składnicy Tranzytowej - Westerplatte. Na tymże przylądku, w miejscu, gdzie rozpoczęła się II wojna światowa, znajduje się cmentarz poległych w 1939 r. żołnierzy polskich, ocalała Wartownia nr 1, ruiny koszar i Wartowni nr 3, czołg oraz stojący na usypanym po wojnie kopcu pomnik.

Następnie pozwoliliśmy sobie wrócić na Starówkę Gdańską, gdzie mogliśmy zobaczyć "Panienkę z okienka", która jest najpopularniejszą książką związaną z Gdańskiem, „Żurawia", który jest symbolem Gdańska i portowego charakteru miasta. Jego masywna sylwetka, lekko wychylona nad Motławę, wyraźnie dominuje nad całą zabudową Długiego Pobrzeża. Przy Fontannie Neptuna uczniowie mogli się nieco ochłodzić oraz zrobić zdjęcie z figurą boga mórz   i oceanów.

Wycieczka ta miała na celu odkrywanie walorów i piękna polskich zakątków, jak również kształtowanie umiejętności obserwacji.

Uczniowie Klasy IIIE Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sokołowie Podlaskim serdecznie dziękują organizatorce wycieczki pani Małgorzacie Malinowskiej, rodzicom: pani K. Bednarczyk; pani Z. Gałązka; pani M. Głozak; pani M. Lachowskiej; pani J. Lisieckiej; pani A. Soszyńskiej; panu J. Szymańskiemu oraz firmie AGROLOK Sp. z o.o. za ofiarowaną pomoc.

Konferencja podsumowująca projekt "Wirtualna Społeczność Szkolna"

Strona Internetowa Szkoły (SIS) to najnowsze żródło komunikacji między uczniami, nauczycielami, rodzicami, dyrekcją, a także absolwentami i tymi, którzy w jakikolwiek sposób chcą zaistnieć w naszej społeczności szkolnej. To także wynik projektu „Wirtualna Społeczność Szkolna Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokołowie Podlaskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
- Projekt rozpoczęto pół roku temu, a już do tej pory stronę odwiedzono ponad 15 000 razy, zalogowało się na niej 196 uczestników, założono 31 grup tematycznych, napisano 29 blogów, wpisano 27 artykułów, opisano 33 wydarzenia, zamieszczono 9 ankiet, 10 ogłoszeń - takim rezultatani chwalił się pan Marek Wierzbicki koordynator projektu. Wraz z nim pracowali nad tym przedsięwzięciem: pani Aneta Jabłońska, pani Agnieszka Rejowska oraz pani Marlena Środa. Podsumowanie projektu odbyło się w sali dyskotekowej naszej szkoły 2 czerwca 2010 r. Zaproszono na nie wiele gości. Zaproszenie przyjęła pani Hanna Bolesta starszy wizytator Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Delegatury w Siedlcach, pan Mieczysław Sobieszczak naczelnik wydziału Oświaty i Spraw Społecznych przy Urzędzie Miasta Sokołów Podlaski, a także rodzice, nauczyciele i uczniowie szkoły.
Gości powitała i cele spotkania przedstawiła pani dyrektor Zofia Steć. Nastepnie oddała głos koordynatorowi projektu, który wyjaśniał cechy i zalety Wirtualnej Społeczności Szkolnej. Przypomniał wszystkim, że szkolenia dla zainteresowanych tym projektem przeprowadzili pani Halina Wyzujak oraz pan Piotr Zaręba, z firmy OSI CompuTrain S.A. Brało w nim udział 5 nauczycieli, 14 rodziców, 12 uczniów. Potem pan Marek przedstawił rezultaty SIS oraz wręczył nagrody uczniom szkoły za najlepszy blog uczniowski. I miejsce w tym konkursie otrzymała Ola Mróz z klasy V d, II - Sebastian Kosieradzki z klasy VI b oraz Marta Rybak z VI b i III miejsce Kacper Fabijański z V f i IV miejsce Natalia Krasowska z klasy - VI b. Uczniowie otrzymali atrakcyjne nagrody - akcesorja komputerowe, które mogli sobie wybrać spośród wielu przedmiotów.

Spotkanie zakończyło się podziękowaniami od pani dyrektor złożonymi na ręce wykonawców projektu oraz wspólnym pamiątkowym zdjęciem.

VIII Krajowy Kongres Misyjny Dzieci

Po szczegółowy opis - zapraszamy do grupy KOŁO MISYJNE.

Mówiąc krótko: w Częstochowie odebraliśmy dwie drugie nagrody w IX Ogólnopolskim Konkursie Misyjnym: "Mój szkolny kolega z misji". W kategorii scenariusz lekcyjny nagroda dla p. Joanny Hawryluk oraz w kategorii szkoły klasy IV-VI!

Gratulujemy i dziękujemy WSZYSTKIM, ktorzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego sukcesu.

Warsztaty fotograficzne z Arturem Taborem.

W dniu 26 maja 2010 roku, do naszej szkoły przyjechał wielki pasjonata i  znawca przyrody, a także wirtuoz fotografii, autor wielu pięknych książek, albumów i filmów o tamatyce przyrodniczej- pan Artur Tabor.
Poprowadził on zajęcia dla uczniów klas: V b, V a i V e oraz członków kół: przyrodniczego i ekologicznego.

W trakcie spotkania przybliżył nam piękno i uroki znanych oraz nieznanych zakątków Polski, a także opowiedział  wiele ciekawostek o gatunkach zwierząt, żyjących w naszym kraju. Dowiedzieliśmy się także wielu informacji o bliskim nam regionie nadbużańskim, który jest jednym z ulubionych miejsc naszego gościa,  prawie niezmienionym i dzikim od wieków, stwarzającym wrażenie, że czas się tam dawno zatrzymał.

Pan Artur  podzielił się z nami  informacjami o ciekawej i wymagającej wielu poświęceń oraz kreatywności pracy fotografika przyrody, a także o wielu zabawnych i czasem przerażających sytuacjach związanych z obserwacją dzikich zwierząt. Pokazał nam jak powinien wyglądać i zachowywać się dobry obserwator przyrody oraz jak musi być przygotowany, aby zdobyć czasami, to jedno jedyne, wymarzone i niepowtarzalne zdjęcie. Młodzież z wielkim zainteresowaniem obejrzała sprzęt, którego do pracy używa fotografik przyrody, a także strój-kamuflaż i inne potrzebne gadżety.

Myślę, że dla wielu z nas, zajęcia stanowiły zachętę do samodzielnego poznawania i obserwowania przyrody oraz jej mieszkańców, a także zapisywania tego obrazu poprzez fotografię. Być może ktoś z uczestniczącej w warsztatach młodzieży, będzie kontynuował pracę i podzielał wielką pasję pana Artura, zachowując dla następnych pokoleń tę cząstkę niepowtarzalnego piękna polskiej przyrody.

Gość z Instytutu Geofizyki PAN

Dzisiaj  do naszej szkoły przyjechał pracownik i jednocześnie doktorant Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk- pan Bartłomiej Luks.

Pan Bartek spotkał się z naszymi szóstoklasistami i przeprowadził dla nich ciekawą prelekcję pt: "Susza, powódź, zanieczyszczenie środowiska, a może jest jeszcze nadzieja dla nas- wszystko zależy od Ciebie". 

W trakcie spotkania rozmawiał z uczniami na temat zmian zachodzących w środowisku naturalnym, klęsk żywiołowych nekających różne części świata, w tym powodzi, która ostatnio daje się we znaki także mieszkańcom wielu regionów Polski. Wspólnie z młodzieżą odpowiedział na wiele pytań dotyczących anomalii pogodowych, naturalnych czynników wpływających na owe zjawiska. Przekazał nam także wiele informacji o wpływie człowieka na zmiany zachodzące w przyrodzie  i sposobach zapobiegania ich skutkom.

Bardzo ciekawą częścią spotkania były opowieści naszego gościa, poparte interesującą prezentacją multimedialną, o jego podróżach i pracy naukowej w Arktyce (na wyspie Spitsbergen) i na Antarktyce (na polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego). Młodzież wysłuchała wielu ciekawostek o ciężkiej pracy naukowca, w bardzo trudnych warunkach, ale także o pięknie tych  niedostępnych i mało przyjaznych człowiekowi rejonów Ziemi.

Było to nowe doświadczenie dla naszych uczniów i jednocześnie bardzo pouczająca lekcja o życiu na naszej planecie.Smile

Joanna Hawryluk

Biegi przełajowe w Rogoźnicy

Dnia 19 maja 2010 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w IX biegach przełajowych im. Janusza Kusocińskiego w Rogoźnicy.

Cel tych zawodów to wdrażenie  dzieci do aktywnosci ruchowej a w szczególności propagowanie biegania oraz uczczenie pamięci patrona naszych szkół.

Zawodnicy startowali w 3 kategoriach wiekowych: klasy I - II; klasy III - IV; klasy V - VI.

Naszą szkołę reprezentowali: Weronika Koc, Natalia Pietrzak, Ciach Karolina, Maciej Kulesza, Wojciech Duch, Artur Wasilewski, Piotr Osial, Mateusz Wierzbicki, Gabriela Ołowska, Milena Obzejta, Olga Goś, Kamil Dzewulski, Małgorzata Czarnecka, Gabriela Zduniak, Paweł Piętka, Michał Żochowski, Tomasz Borysiuk, Krzysztof Duch, Kamila Barbachowska, Marcin Cichowski.

Na podium stanęli:

- Osial Piotr - I miejsce

- Weronika Koc - I miejsce

- Gabriela Ołowska - II miejsce

- Karolina Ciach - II miejsce

- Wojciech Duch - II miejsce

- Olga Goś - III miejsce

- Maciej Kulesza - III miejsce

Nasza drużyna zajeła  II miejsce, otrzymując nagrody rzeczowe oraz pamiątkowy dyplom.

Gratulujemy dzieciom i opiekunom  sukcesów. Opiekunami grupy byli Aldona Sobieska i Anna Dróżdż. Zobacz więcej

materiał opracowała Anna Dróżdż

Regionalne Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Regionalne Igrzyska Młodzieży szkolnej w piłce ręcznej chłopców

Złoty medal wywalczyli chłopcy z SP 1 Sokołów w rozgrywkach piłki ręcznej. W grupie ćwierćfinałowej rozegranej w Szkole Podstawowej nr 2 w Mińsku Maz. pokonali SP Zbuczyn 9:5 i SP 2 Mińsk Maz. 10:9.W półfinale na własnej Sali pokonali SP 9 Siedlce 20:7 i SP Sarnaki 15:9. Turniej finałowy rozegrano na hali w Sterdyni. W decydującym meczu SP 1 Sokołów zremisowała z SP 2 Mińsk Maz. 6:6 i po  zaliczeniu wyniku z meczu półfinałowego z SP 9 Siedlce 20:7 to chłopcy z „jedynki" zdobyli pierwsze miejsce. Skład drużyny SP 1 Sokołów: Przyborowski Maciej, Tyszko Maciej, Sidorzak Hubert, Czerkas Bartłomiej, Kaliski Hubert, Goś Piotr, Przybyszewski Karol, Sawicki Jakub, Sawicki  Jakub, Zawadzki Krzysztof, Regionalne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Unihokeju dziewcząt

Drużyna dziewcząt w unihokeju  po raz pierwszy w historii szkoły przystąpiła do rywalizacji w tej dyscyplinie sportu. W grupie półfinałowej dziewczęta pokonały drugi  zespól z SP Domanice 1:0 i przegrały z faworytkami z SP 9 Siedlce 0:4.dziewczęta zakończyły rywalizację w regionie siedleckim na 7 miejscu z czego jesteśmy bardzo zadowoleni.

Skład drużyny dziewcząt:

Trochimiuk Iza, Kostyra Sylwia, Floryszczyk Aleksandra, Baran Sylwia, Zieniewska Kinga, Szupiluk Maria,

Regionalne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Unihokeju chłopców

Podobnie jak dziewczęta tak i chłopcy po raz pierwszy wystąpili w rozgrywkach Unihokeja.

Zawody odbyły się w Szkole Podstawowej nr 9 w Siedlcach. Drużyna po rozgrywkach półfinałowych awansowała do finału regionu Siedleckiego. W finale trafiliśmy na bardzo mocnych przeciwników i ulegliśmy kolejno SP 9 Siedlce i SP  Łochów. Ostatecznie drużyna SP 1 Sokołów zastała sklasyfikowana na 5-6 miejscu.

Zespół SP 1 Sokołów grał w składzie: Czerkas Bartłomiej, Tyszko Maciej, Sawicki Jakub, Goś Piotr, Jarosz Paweł, Zawadzki Krzysztof, Sidorzak Hubert, Przybyszewski Karol.

Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych

Zawody odbyły się w Ostrołęce na pięknej trasie wzdłuż rzeki Narew. Chłopcy z SP 1 Sokołów reprezentowali region siedlecki w sztafecie 10x 800 m. Jechaliśmy do Ostrołęki licząc na miejsce w pierwszej dziesiątce. Ostatecznie chłopcy pobiegli bardzo dobrze zajmując 7 miejsce.

Skład sztafety: Tyszko Maciej, Zawadzki Krzysztof, Sidorzak Hubert, Czerkas Bartłomiej, Kaliski Hubert, Klimczuk Kacper, Wicenciak Jakub, Duch Wojciech, Kulesza Maciej, Nowak Hubert

Regionalne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłkarskich „piątkach" chłopców.

Zespół z naszej szkoły zdobył srebrny medal. W pierwszej rundzie pokonaliśmy SP Huszlew 4:0 i grając w osłabionym składzie przegraliśmy niespodziewanie z SP 12 Siedlce 2:3

W grupie półfinałowej Pokonaliśmy SP 2 Mińsk Maz. 4:2 i minimalnie ulegliśmy SP Miedzna 2:3

W turnieju finałowym rozegranym w Siedlcach Zwyciężyliśmy SP 9 Siedlce 4:2 i SP 12 Siedlce 9:2.O drugiej lokacie zdecydowała przegrana w meczu półfinałowym z SP Miedzna.

Skład drużyny SP 1 Sokołów: Zawistowski Michał, Czerkas Bartłomiej, Sidorzak Hubert, Gos Piotr, Przybyszewski Karol,Demiańczuk Bartek,kaliski Hubert, Pasek Michał ,Bardecki Maciej

Znają twórczość podlaskich poetów

"Uczniowie poznają twórczość podlaskich poetów - wiersze Bożeny Mrozowskiej" to tematyka konkursu recytatorskiego zorganizowanego przez polonistów i pracowników biblioteki szkolnej. W konkursie uczestniczyło 15 uczniów z klas I-IV. Jury pracowało w składzie: p. Wiesława Kwiek - przewodnicząca, p. Katarzyna Adamczuk, p. Lidia Jankowska, przyznając następujące miejsca:

I miejsce- Natalia Przewoźnik kl. IVe, II miejsce - Patrycja Jenerałek kl. Ic, III miejsce - Izabela Adynowska kl. IVc, Zuzanna Florczuk kl. Id.

Laureaci i uczestnicy konkursu odbiorą nagrody podczas spotkania z panią Bożeną Mrozowską, które odbędzie sie pod koniec maja 2010 r.

WYNIKI KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Dnia 8 maja br. w Szkole Podstawowej nr 7 w Siedlcach odbył się finał VII Regionalnego Konkursu Języka Niemieckiego. Naszą szkołę reprezentowały 3 uczennice z klas VI. Kasia Wasilczuk z kl. VIE, Kinga Przyborowska z kl. VIC i Marta Rybak z kl. VIB.

Konkurs obejmował 5 sprawności: słuchanie, czytanie, gramatykę, pisanie i mówienie. Zmagania trwały 4 godziny a na wyniki czekaliśmy ok. 2 tygodnie.

Co roku uczniowie naszej szkoły plasują się na najwyższych pozycjach tegoż konkursu. W tym roku również jedno z miejsc na podium jest "nasze". Sukces odniosła Kasia Wasilczuk. Pokonując 17 uczestników z róznych szkół byłego województwa siedleckiego zajęła II miejsce w VII Regionalnym Konkursie Języka Niemieckiego! Wręczenie nagród nastąpi w połowie czerwca w SP 7 w Siedlcach.

Laureatce gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Książka moim przyjacielem

Pięknym czytaniem mogą poszczycić się pierwszoklasiści, a zwłaszcza ci wyróżnieni w konkursie "Książka moim przyjacielem", który odbył się w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom".

W konkursie, który odbył się 13 maja 2010 r. w świetlicy szkolnej wzięło udział 12 uczniów klas pierwszych. Konkurs miał na celu sprawdzenie umiejętności czytania i rozumienia tekstu. Jury w składzie: p. Teresa Piwko - przewodnicząca, p. Lidia Jankowska, p. Wiesława Kwiek przyznało następujące miejsca:

I miejsce - Izabela Brzozowska kl. Ib, II miejsce Kacper Chomka kl. Ia, Wojciech Wała kl. Id, III miejsce - Urszula Hanusz kl. Ib, Kamil Laskowski kl. Ic.

Nagrody książkowe laureatom zostaną wręczone 24 czerwca, a na pamiątkę uczniowie otrzymali długopisy.

Turniej piłki ręcznej chłopców

Dnia 14 maja 2010 roku w sali sportowej w Sterdyni, w ramach Sokołowskiej Olimpiady Dzieci, został rozegrany turniej piłki ręcznej chłopców. Do zawodów przystąpiły drużyny ze szkół podstawowych z Sokołowa Podlaskiego oraz szkoła z Wyroząb, Rozbitego Kamienia i Sterdyni.

Skład reprezentacji chłopców: Jakub Staręga, Karol Prętczyński, Marcin Zieliński, Karol Trzciński, Mateusz Kowalczyk, Piotr Onisko, Łukasz Iwański, Mateusz Pasik, Jan Popowski, Piotr Jastrzębski

Reprezentanci naszej szkoły zajęli pierwsze miejsce w swojej grupie, pokonując z łatwością, podobnie jak dziewczęta, drużynę ze Szkoły Podstawowej nr 4 i Wyroząb, awansując do finału. Ostateczna rozgrywka ze szkołą w Sterdyni, mimo zaciętej i wyrównanej walki, zakończyła się nieznaczną przewagą drużyny przeciwnej. Tym samym nasi chłopcy zajęli drugie miejsce w turnieju piłki ręcznej.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Opiekun Anna Dróżdż

Turniej piłki ręcznej dziewcząt

Dnia 12 maja 2010 roku w sali sportowej w Sterdyni, w ramach Sokołowskiej Olimpiady Dzieci, został rozegrany turniej piłki ręcznej dziewcząt. Do zawodów przystąpiły drużyny ze szkół podstawowych z Sokołowa Podlaskiego oraz szkoła z Wyroząb, Rozbitego Kamienia i Sterdyni.

Skład reprezentacji dziewcząt: Karolina Ciach, Emilia Bolesta, Barbara Zieniewska, Karolina Zieniewska, Eliza Księżopolska, Karolina Pytlak, Natalia Pietrzak, Weronika Koc, Kamila Jurczak

Dziewczęta z naszej szkoły pokonały kolejno drużynę ze Szkoły Podstawowej nr 4 i Wyroząb, uzyskując nad nimi dużą przewagę punktową. Rozgrywka finałowa ze szkołą z Rozbitego Kamienia odbyła się na dość wyrównanym poziomie, jednak nasze dziewczyny okazały się najlepszymi zawodniczkami turnieju. Za zwycięstwo otrzymały puchar i pamiątkowy dyplom.

Gratulujemy zwycięstwa i aby tak dalej!!!


opiekun drużyny Anna Dróżdż

Sukces Koła Misyjnego

"Dzieci głodne miłości" to haslo IX Ogólnopolskiego Konkursu Misyjnego, w którym uczestniczyło nasze szkolne Koło Misyjne. Zajęło w tym roku drugie miejsce, plasując się tuż za szkołą z Lublina. Członkowie wraz z opiekunami koła -panią Iwoną Mergo-Golatowską i siostrą Małgorzatą Kowalczyk pracowali na ten sukces intensywnie i wytrwale. Opłacało się, nasza szkoła została dostrzeżona spośród wielu uczestników konkursu.

My natomiast miło wspominamy przedsięwzięcia koła, jak festyn misyjny, świąteczna sprzedaż pierniczków, przedstawienia kościelne. Koło Misyjne zebrało dużą sumę pieniędzy, bo aż 5 tys. zł. Zaangażowanie i trud zostaną nagrodzone 29 maja na Kongresie Misyjnym w Częstochowie, dokąd udadzą się uczniowie wraz z opiekunami. Gratulacje!

Wycieczka na Roztocze '10

W dniach 18-21 maja 2010 odbyła się wycieczka na Roztocze.Wzięło w niej udział ok.40 uczniów klas 5 i 6 oraz 3 panie nauczycielki: Wiesława Kwiek,Joanna Wasiluk i Iwona Romanowska.Wycieczkę należy zaliczyć do udanych, ponieważ dużo czasu spędzaliśmy na świeżym powietrzu mieliśmy bardzo miłych i sympatycznych przewodników, mieliśmy dobrze zaplanowany czas wycieczki -nie nudziliśmy się i pojechały bardzo fajne osoby 

KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO

VII REGIONALNY KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO
(etap szkolny)

Dnia 25 marca 2010r. odbył się w naszej szkole etap szkolny VII Regionalnego Konkursu Języka Niemieckiego. Wzięło w nim udział 11 uczniów z klas VI. Konkurs obejmował 5 sprawności: słuchanie, czytanie ze zrozumieniem, gramatykę, pisanie oraz mówienie. Za każdą sprawność można było uzyskać maksymalnie 20 punktów- czyli razem 100.

Najlepsze wyniki osiągnęły:

I miejsce - Katarzyna Wasilczuk, kl. 6e (74 pkt./100 pkt.)
II miejsce - Kinga Przyborowska, kl. 6c (67 pkt./100 pkt.)
III miejsce - Marta Rybak, kl. 6b (63 pkt./100 pkt.)

Uczennice zakwalifikowały się do Finału Konkursu Rejonowego, który to odbył się 8 maja 2010 r. (sobota) w Szkole Podstawowej nr 7 w Siedlcach.

Gratulujemy i z niecierpliwością czekamy na wyniki zmagań finałowych!

Wycieczka do Białowieży klas I

Aby poznawać swój kraj, a w nim ciekawe miejsca, dzieci z klasy Ib i Ic wybrały się 12 maja na wycieczkę do Białowieży.

Z dużym zaciekawieniem zwiedzały tajemniczo zapowiadające się- Muzem Przyrodnicze i Rezerwat Żubrów, w którym mogły obserwować gatunki zwierząt, występujące w Polsce . Chętnie spacerowały Szlakiem Dębów Królewskich.

Dużym przeżyciem dla dzieci było spotkanie z maleńkim zaskrońcem.

A kiedy wszyscy byli już zmęczeni, odpoczęli przy ognisku, posilając się pieczonymi kiełbaskami i słuchając odgłosu starej puszczy.

Pierwszaki przywiozły z wycieczki wiele pamiątek, które długo będą im przypominały przeżyte mile chwile.

Lekcja przyrody w Nadleśnictwie

W dniu 14 maja uczniowie klas IV wraz z opiekunami, udali się do Nadleśnictwa Sokołów, gdzie pod okiem leśników panów: Jerzego Tomczuka oraz Pawła Tomasiaka, uczestniczyli w zajęciach o lesie, jego funkcji w środowisku, znaczeniu dla człowieka, o gospodarce leśnej. Panowie leśnicy opowiedzieli dzieciom, także o ciężkiej pracy leśnika- na czym polega i dlaczego jest tak ważna.

Podczas spotkania usłyszeliśmy odpowiedzi na liczne pytania naszych uczniów oraz wiele ciekawych historyjek związanych z mieszkańcami lasu. Wysłuchaliśmy mnóstwa informacji o warstwach lasu i ich mieszkańcach , o gatunkach rzadkich i objętych ochroną prawną, a także o szkodnikach lasów i chorobach nękających drzewa oraz sposobach ich zwalczania. Dzieci chętnie oglądały eksponaty przygotowane przez naszych gospodarzy- poroże łosia, jelenia, daniela i kozła sarny, gniazdo remiza oraz pułapki na szkodniki drzew.

Na podsumowanie zajęć czwartoklasiści obejrzeli piękny film o tajemniczych i niedostępnych terenach Polski oraz ich mieszkańcach "Moczary i uroczyska".

Była to bardzo ciekawa wycieczka, a zarazem lekcja przyrody.

Obrady jury konkursu

Dnia 13 maja 2010 roku obradowało jury konkursu powiatowego "Tajemnice podlaskiej przyrody" w składzie: pani Zofia Błońska (Starostwo Powiatowe), pani Joanna Błońska (artysta-plastyk, pracownik SOK), pani Wanda Wierzchowska (przewodnicząca STSK), pani Barbara Bocheńska (emerytowany nauczyciel języka polskiego), pan Andrzej Kublik (artysta-plastyk), pan Paweł Tomasiak (Nadleśnictwo Sokołów), pan Michał Janik (Miasto Sokołów), pani Bożena Mrozowska (pracownik Bibiloteki Miejskiej oraz autorka wielu książek dla dzieci).

Do tegorocznej edycji konkursu przyrodniczo-plastyczno-literackiego przystąpiło 275 uczniów z 25 placówek oświatowych: w tym - 3 przedszkoli, 16 szkół podstawowych i 6 gimnazjów, z terenu powiatu sokołowskiego. W sumie na konkurs napłynęło: 172 prace plastyczne, 46 albumów fotograficznych i 36 wierszy. Jury po długich i burzliwych obradach wytypowało zwycięzców w pięciu kategoriach: praca plastyczna, album fotograficzny - szkoła podstawowa, wiersz -szkoła podstawowa, album fotograficzny- gimnazjum, wiersz- gimnazjum.

Wszystkie prace były na bardzo wysokim poziomie i cieszyły oko nie tylko jury, ale także organizatorów konkursu. Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom dziękujemy za ogromne zaangażowanie i wkład pracy w tworzeniu, tak pięknych i wartościowych prac.

Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i uroczyste podsumowanie konkursu powiatowego odbędzie się pod koniec czerwca bieżącego roku.

Współczesny kowal

„Ja nie jestem artystą, tylko kowalem" powiedział o sobie Roman Smolik, odpowiadając na jedno z moich pytań, kiedy 10 maja razem ze swoimi wychowankami, czyli klasą 6b, odwiedziłam Jego warsztat (kuźnię) przy ulicy Ogrodowej. Jest kowalem, to prawda, i umiałby podkuć konia, bo na naszych oczach przygotował prawdziwą podkowę, którą zabraliśmy ze sobą do szkoły na pamiątkę i ... szczęście. Jest też niewątpliwie artystą, bo potrafi z kawałków blachy i drutu „wyczarować" prawdziwe cudeńka. Spod Jego rąk wychodzą klucze, zamki, ozdobne okucia do drzwi (zawiasy, klamki), ale przede wszystkim niezwykle efektowne ogrodzenia (bramy i płoty). Jedna z prac to ozdobna krata w kościele księży salezjanów, oddzielająca kaplicę od wnętrza świątyni. Uczniowie z zainteresowaniem przyglądali się pracy kowala i słuchali Jego opowieści. Może któryś z nich wróci tu jako czeladnik lub klient?

Wiesława Kwiek

Konkurs Recytatorski im. Kornela Makuszyńskiego

W szkolnych eliminacjach Konkursu Recytatorskiego im. Kornela Makuszyńskiego wzięło udział 8 uczniów z klas 1-6. Jury w składzie Wiesława Kwiek i Lidia Jankowska postanowiło, że naszą szkołę podczas eliminacji miejskich reprezentować będą:

Klasy 1-3: Kamil Laskowski kl. Ic, Michał Stolarczuk kl. 2b, Jan Abramczuk kl. 3e

Klasy 4-6: Aleksandra Sobieska kl. 5c, Krystyna Sobieska kl. 5c.

Rajd rowerowy

Z inicjatywy Sokołowskiego Towarzystwa Cyklistów został zoorganizowany rajd rowerowy dla wszystkich sympatyków turystyki rowerowej. 2 maja o godzinie 09.00 spod Szkoły Podstawowej Nr 4 wyruszyliśmy na trasę Sokołów - Wymysły przez Sabnie i Hołowienki. Przed startem każdy z uczestników otrzymał kask rowerowy i kamizelkę odblaskową.

O godzinie 11.00 rozpoczęła się niecodzienna lekcja historii. Nauczyciel historii Jacek Odziemczyk przy pomniku w Wymysłach opowiedział historię grupy patriotów walczących o niepodległą Polskę. Wśród poległych partyzantów był brat Józefa Oleksiaka „Wichury" Henryk. W drodze powrotnej padał mały deszcz, ale nie popsuł nam nastrojów. Wracaliśmy inną drogą przez Hilarów i Skibniew. W lesie Przeździeckim zrobiliśmy krótki postój. Przy eskorcie policji przejechaliśmy do skweru Adama Mickiewicza - aby obejrzeć wystawę „Żołnierze Wyklęci".

Około godziny 14.00 wróciliśmy na boisko Szkoły Podstawowej Nr 4 - tu odbyły się zawody rowerowe na specjalnym torze przeszkód. Najlepsi w swoich kategoriach odebrali atrakcyjne nagrody. Imprezę zakończyło ognisko na którym nie brakowało smacznych kiełbasek. Już teraz pytamy się pana kiedy pojedziemy na następny taki fajny rajd.

Wycieczka rowerowa :-))))

4 maja 2010 r. V d wybrała się na pierwszą wycieczkę rowerową w tym roku. Cała nasza klasa zebrała się przed szkołą w pełnym ekwipunku turystycznym. Wyruszyliśmy drogą na Bartos. Leśnymi i polnymi dróźkami dotarliśmy do Przywóżk. Na działce Państwa Tomaszewskich rozegraliśmy mecz piłki nożnej, mini rugby :-)) , graliśmy na gitarze, słuchaliśmy muzyki, objadaliśmy się kiełbaskami i chlebem z solą z grilla. Panowie Tomaszewscy opowiadali nam o miejscu, w którym byliśmy i historie z dziejów okolicy. Jak co roku, pan Sławek pokazywał nam przedmioty, które zgromadził, a których już się nie spotyka w użytku codziennym. Z rozpoznaniem, nazwaniem i określeniem przeznaczenia niektórych, nie poradzilibyśmy sobie samodzielnie. Niestety czas mija nieubłaganie i musieliśmy wracać do domu.

Bardzo dziękujemy Państwu Tomaszewskim za gościnę, ks. Mariuszowi za pomoc i pełną poświęcenia grę.

Warsztaty ekologiczne dla uczniów

Już po raz kolejny nasi uczniowie wzięli udział w bardzo interesujących i pouczających warsztatach, prowadzonych przez panie: Mirę Płocką i Helenę Romańską. W trakcie ich trwania, dzieci mogły się przekonać jak ważne jest segregowanie odpadów i recykling.
Spotkanie warsztatowe odbyło się dnia 6 maja, a wzięli w nich udział uczniowie klasy III b, wraz z wychowawczynią, panią Aldona Sobieską.
Podczas zajęć młodzież dowiedziała się bardzo wielu informacji o opakowaniach, odpadach, segregowaniu i recyklingu, a także o tym jak zmniejszyć ilość wytwarzanych przez nas odpadów w szkole i naszych domostwach.
Dzieci usłyszały wiele ciekawostek na temat naturalnych opakowań oraz jak Matka Natura radzi sobie z tym, co sama stworzyła oraz do czego jej dary mogą być wykorzystywane przez człowieka. Bardzo pouczające dla dorastającej młodzieży były informacje o historii opakowań tworzonych przez człowieka oraz o ilości czasu potrzebnego Matce Naturze na ich unicestwienie. Z zainteresowaniem słuchali informacji o kompoście, po co się go produkuje i do czego jest wykorzystywany oraz samodzielnie stworzyli tzw. kolumnę kompostową. Na zakończenie warsztatów panie przekazały nam wiele upominków, które pomogą przełożyc naszą wiedzę o odpadach na praktyczne działania. Wśród nich znalazły sie min: pojemniki do segregowania odpadów, zgniatarka do butelek oraz gadżety, które sprawiły wiele radości naszym uczniom. Jak zawsze warsztaty były okazją do nauki, poprzez wspaniałą zabawę, obserwcję i eksperyment.

W kwietniu również uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w warsztatcah odpadowych w naszej szkole oraz terenowych w Zakładzie Utylizacji i Segregowania Odpadów w Woli Suchożebrskiej.

Spotkanie z absolwentem naszej szkoły, pasjonatem- hodowcą afrykańskich pielęgnic, panem Jarosławem

Dnia 6 maja 2010 roku członkowie Koła Przyrodniczego gościli w domu pana Jarosława Zębackiego, hodowcy ryb- chodzącej encyklopedii i skarbnicy wiedzy o akwarystyce.
Pan Zębacki interesuje się hodowlą ryb akwariowych już od dzieciństwa i jak nam powiedział, w jego akwariach pływały różne ryby- począwszy od gupików przez skalary po piranie, a obecnie pielęgnice.
W ostatnich latach zajmuje się hodowlą gatunków żyjących w afrykańskich jeziorach Tanganika i Malawi. Jest także jednym z niewielu ludzi, którym udaje się rozmnażać żyjące tam gatunki, w sztucznie stworzonych warunkach.
Dzięki temu spotkaniu, członkowie koła dowiedzieli się wielu ciekawostek o rybach, ich wyglądzie, zachowaniu i zwyczajach, opiece nad młodymi, pożywieniu i chorobach.
Nasz rozmówca przekazał nam także wiele szczegółów dotyczących utrzymania samego akwarium.
Więcej informacji o wielkiej pasji pana Jarosława- akwarystyce i jego hodowlach znajdziecie na stronie- www.tropheus.webpages.pl

Wspomnienia z ziemi łowickiej

Łowicz leży na Nizinie Mazowieckiej, dzielą nas zaledwie cztery godziny jazdy. To piękne miasteczko mieliśmy okazję zwiedzić 28 kwietnia. W wycieczce uczestniczyły klasy: 2a, 2d i 3a. Pani przewodnik pokazała nam rynek w Łowiczu, ratusz miejski i Bazylikę Katedralną, w której pochowani są prymasowie polscy. Bazylikę w 1999 r. nawiedził papież Jan Paweł II, toteż na jej placu stoi pomnik ku jego czci.

Kolejnym punktem naszej wycieczki było Muzeum Regionalne w Łowiczu. Nasz wzrok skupił się na barwnych pająkach i strojach regionalnych. Zainteresowały nas także inne eksponaty znajdujące się w muzeum: narzędzia garnarskie, kołowrotki, ręcznie malowane skrzynie, sprzęt rolniczy, wyroby wikliniarskie i słynne wycinanki. Dopiero tutaj dzieci zrozumiały, jak bardzo odległy wydaje się świat bez telewizora, komputerów i jak wiele trudu musieli sobie zadać ludzie, by osiągnąć to, co obecnie możemy nabyć w sklepie.

Następnie pojechaliśmy do Skansenu Wsi Łowckiej w Maurzycach. Zobaczyliśmy dawną szkołę, remizę wraz ze sprzętem strażackim, karczmę, młyn, piec do chleba i wiejskie chaty. Ostatnim punktem wycieczki był pałac Radziwiłłów w Nieborowie i ogród francuski. Wycieczkę zakończyły wraszaty pracy twórczowej. Samodzielnie wykonaliśmy barwne bukiety, które zabraliśmy na pamiątkę.

Odwiedziliśmy pana burmistrza

16 kwietnia klasa Id z panią Katarzyną Pietrzak wybrała się na interesującą wycieczkę. Dzieci zwiedziły Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim. Grupę wycieczkową oprawadzała sekretarz miasta, pani Maria Truszkowska i burmistrz, pan Bogusław Karakula, który opowiedział dzieciom na czym polega jego praca. Dzieci z zainteresowaniem oglądały gabinet, w którym pracuje pan burmistrz. Przez moment mogły poczuć się jak on, siedząc w burmistrzowskim fotelu. Wizyta osłodzona została miłym upominkiem.

Jak smok zbója zwerbował

Uczniowie klasy VI e przygotowali inscenizację pt. „Jak Smok Zbója zwerbował". To adaptacja fragmentu powieści Stanisława Pagaczewskiego. Scenariusz przedstawienia można znaleźć w zbiorze pani Wiesławy Kwiek „Od września do czerwca", a sama autorka występowała tu w roli reżysera.

Przedstawienie miało premierę 20 kwietnia podczas zebrania śródsemestralnego. Młodzi aktorzy: Kasia Wasilczuk, Mateusz Gajowniczek, Iza Trusiak, Natalia Stelęgowska, Diana Truszkowska i Paweł Jarosz zebrali brawa od swoich rodziców. Ta sama inscenizacja została także pokazana uczniom innych klas. Bardzo się podobała, bo występujący stworzyli ciekawe i niezapomniane kreacje.

Co prawda, telewizja co jakiś czas przypomina nam bajkę pt. „Porwanie Baltazara Gąbki", ale do książek Stanisława Pagaczewskiego niewielu teraz zagląda. Wiesława Kwiek chciała tą krótką scenką przypomnieć trochę już zapomnianą twórczość tego pisarza i zareklamować ją dzieciom. Chyba jej się to udało, bo część „widzów" bezpośrednio po przedstawieniu ruszyła do szkolnej biblioteki.

Sprawdzian klas III

14 kwietnia o godzinie 9.00 trzecioklasiści z calej Polski pisali sprawdzian kompetencji podsumowujący trzyletnią edukację dzieci oraz umiejętności niezbędne do kontynuowania nauki na dalszym etapie jak: czytanie, liczenie, rozumowanie, redagowanie dłuższej wypowiedzi pisemnej. Sprawdzian zorganizowało Wydawnictwo Pedagogiczne Operon.

W naszej szkole sprawdzian pisało 5 klas. Trwał on 90 minut i składał się z 20 pytań zamkniętych i 5 otwartych. Uczniowie udzielali odpowiedzi na podstawie przeczytanego tekstu, dokonywali obliczeń kalendarzowych, porównywań różnicowych, wskazywali zdrowe produkty żywnościowe. W pracy pisemnej w formie opowiadania, zawierającej od 5 do 10 zdań, dzieci przedstawiły wybraną przez siebie wycieczkę. Uczniowie zostaną zapoznani z wynikami na początku maja.

Sprawdzian szóstoklasisty

8 kwietnia o godzinie 9.00 wszyscy szóstoklasiści z całej Polski pisali sprawdzian kompetencji. W naszej szkole pisało go 95 uczniów.

W tym roku tematem przewodnim był sport. Uczniowie bazowali na tekście „Wspomnienia Kazimierza Górskiego" oraz wierszu Tadeusza Kubiaka pt. „Łyżwiarka". Ponadto musieli obliczyć powierzchnię prostokątnego boiska, długość nart zawodnika i trasę wyścigową. Dłuższa wypowiedź pisemna dotyczyła wybranej osoby, która odniosła sukces w dowolnej dziedzinie.

Nie pozostało nam nic innego, jak cierpliwie czekać na wyniki.