N@J

Nauczycielska Akademia Internetowa wspiera szkoły we wprowadzanej przez MEN reformie oświaty. Obowiązująca od 1 września 2009 roku nowa podstawa programowa stawia przed szkołami ambitne zadania uczenia myślenia naukowego, umiejętności samodzielnej nauki, pracy zespołowej, wykorzystywania nowej wiedzy w praktyce. Nauczycielska Akademia Internetowa pomaga te zadania zrealizować.

 

Nauczycielska Akademia Internetowa to największe tego rodzaju przedsięwzięcie w Polsce. Szkoli nauczycieli wszystkich przedmiotów ze wszystkich typów i poziomów szkół. Wyjątek stanowią nauczyciele pracujący w przedszkolach - mogą oni skorzystać tylko z części kursów (dokładne informacje w opisach kursów).

Sprostanie wyzwaniom wymaga zmian w metodach nauczania i oceniania uczniów, a także w pracy zespołu nauczycieli. Formuła kursów N@I polegająca na wykorzystaniu e-learningu oraz coachingu przez Internet, przygotowuje też nauczycieli do wykorzystywania nowoczesnych technik informacyjnych w pracy z uczniami.

W rocznym programie Nauczycielskiej Akademii Internetowej może wziąć udział minimum czterech nauczycieli z jednej szkoły. Dyrektor lub wicedyrektor szkoły N@I bierze udział w dwudniowym spotkaniu szkoleniowym.

  Do wyboru jest siedem kursów, nasi nauczyciele doskonalili swoją pracę na czterech kursach:
 • Jak motywować uczniów do nauki?
 • Ocenianie kształtujące
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy nauczyciela
 • Jak wykorzystywać wyniki egzaminów w pracy szkoły?

Uzupełnieniem formuły szkoleń wirtualnych w II edycji n@i (2010/ 2011) są wewnętrzne spotkania kursantów w ramach szkolnych zespołów N@I oraz spotkania z innymi nauczycielami z rady pedagogicznej.

Szkolenia te są prowadzone: Indywidualnie, interakcyjnie, internetowo.

Nauczycielska Akademia Internetowa wyrasta z realizowanego przez CEO oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności programu Szkoła ucząca się, w ramach którego od 2002 roku prowadzimy doskonalenie nauczycieli z wykorzystaniem Internetu.

  Nasze kursy charakteryzują się tym, że:
 • Uczestnicy w trakcie kursu wypróbowują poznawane metody we własnej pracy w szkole.
 • Każdy z uczestników pozostaje pod indywidualną opieką mentora, który komentuje jego sprawozdania, odpowiada na pytania, służy swoją radą i doświadczeniem.
 • Uczestnicy na bieżąco dzielą się opiniami i doświadczeniami z innymi uczestnikami kursu i inspirują się wzajemnie.
 • Kursy prowadzone są na specjalnie przygotowanej platformie internetowej, łatwej w obsłudze i przyjaznej dla użytkowników. Żeby uczestniczyć w kursie, wystarczy mieć - w domu lub w szkole - dostęp do Internetu.

Po zakończeniu programu szkoła otrzymuje dyplom ukończenia Nauczycielskiej Akademii Internetowej, zaś jej uczestnicy - zaświadczenia o ukończeniu N@I. Bardzo dobre opinie uczestników i dyrektorów szkół upewniają nas, że jest to efektywna i dogodna dla nauczycieli forma doskonalenia. Opracowano na podstawie informacji ze strony www.ceo.org.pl