Zebrania śródokresowe.

SERDECZNIE ZAPRASZAM RODZICÓW UCZNIÓW NA SPOTKANIA Z NAUCZYCIELAMI
W RAMACH ZEBRAŃ Śródokresowych

              

18.10.2018- Kl. I

Ślubowanie klas I.

22. 10.2018

Kl. III godz. 17, sale własne

Kl. II godz. 17. sala dyskotekowa – Emocjonalno społeczny rozwój dziecka.

Kl. IV godz. 18 - sale własne

klasa VI b- godzinę poda wychowawca

 

23. 10.2018.  KL V-VIII

Kl.  VI  godz. 17,00- sala dyskotekowa- Jak ustrzec dziecko przed uzależnieniami?

Kl. VII, godz. 18, sala dyskotekowa –Wyzwania okresu dojrzewania.

Kl. V, godz. 17,– sale własne

Kl. VIII, godz. 17,30– sale własne.

 W czasie zebrań  klasowych będą też spotkania
z przedstawicielami Rady Rodziców.