Informacja dla rodziców uczniów korzystających ze świetlicy.

Kierownik świetlicy prosi rodziców uczniów korzystających z opieki świetlicy, o jak najszybsze dostarczenie uzupełnionych KART ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY W ROKU 2018/19.
Są one do pobrania w zakładce ŚWIETLICA/ WAŻNE INFORMACJE- kliknij