Integracja uczniów klas VII

2 integracja klas 7 246 września odbyło się popołudniowe klas VII, przygotowane przez wychowawców: Annę Adynowską, Marzenę Flazińską i Marka Wierzbickiego, panią pedagog- Annę Pijorek i pana psychologa Łukasza Wróblewskiego oraz nauczycieli wychowania fizycznego: Annę Dróżdż i Joannę Wasiluk. Głównym celem spotakania, było lepsze poznanie się i zintegrowanie nowo utworzonych zespołów klasowych, zapoznanie z wychowawcą, a przede wszystkim wspólna zabawa.
Pełna fotorelacja na stronie Facebook

 

2 integracja klas 7 30