Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/18

koniec roku22 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2017/18, podsumowując całoroczną pracę oraz wyniki i osiągnięcia naszych uczniów.

 

"Nastał więc szczególnie oczekiwany czas zakończenia roku szkolnego. Wypatrują go  uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły. Dzisiaj będzie o liczeniu i   skrzydłach.
Janusz Korczak pedagog, wychowawca powiedział - Dzieci rodzą się ze skrzydłami- nauczyciele pomagają im je rozwijać? W naszej szkole tak pracuje bardzo duża grupa nauczycieli. Tego dowodem są nasze osiągnięcia, a za chwile odbierane nagrody, wyróżnienia, puchary, dyplomy, stypendia.
Jakie z to skrzydła udało się rozwinąć i w jakich dziedzinach?
Obrazem niech  będą statuetki Januszek w klasach III , które za chwile wręczymy oraz wyniki sprawdzianu trzecioklasistów Omnibus powyżej średniej miejskiej, powiatowej, wojewódzkiej i krajowej.
Jest wśród nas multilaureatka Konkursów Mazowieckiego Kuratora Oświaty z matematyki , informatyki i historii. Rozwinęli skrzydła talentów matematycznych wyróżnieni w Międzynarodowym Konkursie Kangur uczniowie . Są wśród nas  reprezentanci szkoły na  XXX IV Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości dla dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej,  VII Ogólnopolskie biennale malarstwa- Niech żyje kolor” , Ogólnopolski Konkurs UNICEF – Kodeks oszczędzania wody czy Wojewódzkiego Konkurs -  Smak ekologicznej żywności...  Gdy myślę o rozwijaniu skrzydeł, to jestem dumna z każdego z Was. Z każdego, kto stara się z każdym dniem być coraz lepszy, coraz mądrzejszy, bardziej samodzielny, bo wie, że może liczyć na siebie. Pamiętajcie by czas wakacji służył też Waszemu rozwojowi oraz by był on dobrze wykorzystany i bezpieczny. Do zobaczenia 3 września..." tymi słowami pani dyrektor Zofia Steć powitała gości i uczestników obu części uroczystości.

 Laureaci różnych konkursów, uczniowie reprezentujący szkołę w wielu dziedzinach nauki, sztuki i sportu otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy.Otrzymali je również trzecioklasiści, którzy ukończyli pierwszy etap nauki. Podczas uroczystości pani Dyrektor Zofia Steć wręczyła  nagrody i świadectwa z wyróżnieniem, dla uczniów którzy uzyskali średnią co najmniej 4,75, listy gratulacyjne dla rodziców uczniów ze średnią 5,0 i powyżej oraz wzorowym zachowaniem, a także Puchary RR i Dyrektora Szkoły, nagrody specjalne Januszki oraz podziękowania dla Przyjaciół Szkoły- Instytucji i Sponsorów.

Nagrodę specjalną Januszka otrzymało dwoje uczniów z klas  III:  Wyszomierska  Olga III B i Trebnio Przemysław III  D

 Osiągnięcia naszych uczniów w województwie mazowieckim  i regionie siedleckim i powiecie sokołowskim:

 W konkursach przedmiotowych Mazowieckiego Kuratora Oświaty – multilaureatka-

  Liwia Karakula z kl VII  a - tytuł  finalisty Konkursu matematycznego 85% pkt, w Regionie siedleckim 95%; tytuł laureata przedmiotowego Konkursu informatycznego dla szkól podstawowych MINI Logia 16- 79% pkt,

 List pochwalny MKO p Aurelii Michałowskiej, Dyrektorów MSCDN w Warszawie i OEiizK w Warszawie,  list gratulacyjny dla rodziców od organizatorów Konkursów ,tytuł Laureata XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922.O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej ” – 82% oraz Wojewódzkiego Konkursu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  -  Smak ekologicznej żywności.

 Osiągnięcia naszych uczniów na szczeblu krajowym:

 Wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym  „Kangur”.

 XXX IV Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości dla dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej.

 VII Ogólnopolskie biennale malarstwa- Niech żyje kolor”- dyplom za udział w wystawie.

 Ogólnopolski Konkurs UNICEF – Kodeks oszczędzania wody.

 Osiągnięcia naszych uczniów w województwie mazowieckim  i regionie siedleckim i powiecie sokołowskim w sporcie:

W Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej – III miejsce drużynowo w pływaniu chłopców, VII m w pływaniu dziewcząt, czwórboju lekkoatletycznym chłopców

 W Regionalnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej – I miejsca w piłce ręcznej dziewcząt, I miejsca w piłce koszykowej dziewcząt,

 II miejsce w czwórboju lekkoatletycznym chłopców i dziewcząt, 

 Wyniki te dały reprezentacji szkoły: 1 miejsce w powiecie sokołowskim we współzawodnictwie sportowym szkół oraz  3  miejsce w regionie siedleckim.

 Osiagnięcia w róznych dziedzinach sztuki:
Zespół muzyczny.

 Wyróżnienie w Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej;

 Wyróżnienie w Wojewódzkim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „Kolędowe Serce Mazowsza”;

 I miejsce w Powiatowym Festiwalu Pieśni Patriotycznej;

 I miejsce w Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „Sokołowska Kolęda”

  Osiągnięcia w powiecie sokołowskim.

 Konkurs teatralny Srebrna Maska, finał powiatowy i prawo reprezentowania powiatu w konkursie regionalnym w Siedlcach-  dla Teatru lalkowego- „Raz ,dwa, trzyk”

 Reprezentowanie szkoły na przeglądzie teatralnym Srebrna maska- Teatrzyk Jutrzenka.

  Osiągnięcia rangi miejskiej- puchar

   Kl VII B  II Miejsce w mistrzostwach Sokołowa Podlaskiego szkół podstawowych w wędkarstwie spławikowym.

 Nagrody indywidualne, czyli stypendia dyrektora szkoły za wyniki w nauce otrzymali: Liwia Karakula, Gabriela Oleszczuk, Czerkas Aleksandra, Weronika Rojek, Julia Jackowska, Jacek Cymborowski, Marcel Marcyniuk,  Magdalena Rogozińska, Alicja Suchożebrska, Kaja Moczulska, Piotr Smolik , a stypendia sportowe: Jenerałek Gabriela, Daria Borys, Aleksandra Krakowska, Wiktoria Kobylińska, Emilia Jurczak, Patryk Błoński. Gratulacje!

 Puchary przechodnie Rady Rodziców otrzymały klasy z najwyższą średnią ocen.

 - kategoria IV-VI – klas IVD 4,50; wych. I. Romanowska

 - kategoria  VII-VIII – klas VIIA  4,38 wych. R. Misiak

  Puchar przechodni  Dyrektora Szkoły, za największy postęp w kształtowaniu nowych umiejętności w porównaniu do semestru poprzedniego, w kategorii klas IV-VI – klas VIA  wych. M. Wierzbicki , w kategorii klas  VII-VIII – klasa VIIA wych. R. Misiak

Wręczono także 36 listów gratulacyjnych dla Rodziców uczniów ze średnią 5,0
i powyżej oraz wzorowym zachowaniem.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym uczniom sukcesów oraz życzymy kolejnych.

 Osiągnięcia uczniów-zestawienie szczegółowe

 Fotogaleria klasy I- III

Fotogaleria klasy IV- VII

Fotorelacja na Facebook'u

Wyniki klasyfikacji za rok szkolny 2017/18 przedstawiają się następująco:

W klasach I – III zapisanych było 198 uczniów, wszyscy klasyfikowani. 47 uczniów oceniono jako najlepszych.
Średnia frekwencja tej grupy wynosi: 93,33 % .

W klasach IV – VII zapisanych było 330 uczniów . Wszyscy klasyfikowani. Uczniów ze średnią powyżej 4,75  jest - 99,  Liczba uczniów, którzy otrzymali oceny celujące to 100 osób.
W sumie wystawiono  194 takie oceny (w klasach I- VII).

 Średnia ocen klas IV – VII wynosła: 4,20 .

Najwyższą średnią ocenę uzyskały klasy:

W grupie klas IV: IV D - 4,50 oraz  IV C - 4,45

W grupie klas V: V B - 4,40

W grupie klas VI:  VI B - 4,20

W grupie klas VII: VII A – 4,38

 Nie było średnich ocen poniżej 3,0 na poziomie klas IV- VII. 
Najwyższą średnią uzyskali uczniowie:

Karakula Liwia VII A – 5,71

Rojek Weronika VII C – 5,36
Oleszczuk Gabriela VII C- 5,36

Cymborowski Jacek , Marcyniuk Marcel VI A - 5,25

Rogozińska Magdalena V B  - 5,25

Smolik Piotr IV A, Moczulska Kaja IV D-5,27

Średnia frekwencja w klasach IV – VI wynosi 81,35 %.

Oceny z zachowania:  

wzorowe- 81;

   bardzo dobre- 146;

       dobre- 66;

      poprawne- 27; 

           nieodpowiednie - 11;