Klasa I b w Ogniku

Poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią – to główny cel programu „Bezpieczna+”, w którym my także bierzemy udział. Celem głównym programu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez działania prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa, sprzyjające kształtowaniu postaw i nawyków bezpiecznego zachowania. W ramach programu „Bezpieczna+” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim działa sala edukacyjna „Ognik”. Zajęcia na sali  skierowane są do klas I-III szkół podstawowych.

http://www.straz-sokolow.pl/?edukacja-dla-bezpieczenstwa-ognik-,246

18 stycznia do sali edukacyjnej udała się w tym celu klasa I c wraz z wychowawczynią - p. B. Paplińską.