Uroczyste rozpoczęcie roku 2017/18

dyr4 września 2017 r., uroczyście przywitaliśmy kolejny już rok szkolny. Ten rozpoczął się pod hasłem zmian. Nasza szkoła stała się ponownie szkołą ośmioklasową, dodatkowo z oddziałami dwujęzycznymi. Przywitaliśmy wśród nas nowych członków naszej społeczności: uczniów klas I oraz po raz pierwszy od wielu lat- uczniów klas VII, a także nowych nauczycieli. Pożegnaliśmy pana Sławomira Wróblewskiego- pełniącego do niedawna funkcję wicedyrektora szkoły. W obecnym roku szkolnym będzie ją pełniła pani Joanna Hawryluk. Uczniowie klas VII będą pogłębiali i poszerzali swoją dotychczasową wiedzę na powracających do naszej szkoły lekcjach: chemii, fizyki, geografii, biologii czy nowych- doradztwa zawodowego.

Powitał nas jak zawsze pierwszy dzwonek!
Uroczystość rozpoczęliśmy tradycyjnie- od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu narodowego. Następnie głos zabrała pani dyrektor- Zofia Steć, która powitała wszystkich zgromadzonych Uczniów, Rodziców, Nauczycieli i Pracowników szkoły. Przedstawiła kierunki i zadania dla szkoły wyznaczone do realizacji w bieżącym roku szkolnym przez MEN. Przekazała także najważniejsze informacje dotyczące spraw uczniów oraz ważne daty z kalendarza szkolnego.  Następnie życzenia całej szkolnej społeczności złożył przewodniczący Rady Rodziców- pan Tomasz Maliszewski.
Uroczystość urozmaiciły występy przygotowane przez naszych drugoklasistów, pod kierunkiem wychowawców: A. Deoniziak, M. Malinowskiej i I. Dębskiej. Była to też okazja do zaprezentowania talentów recytatorskich, wokalnych i tanecznych naszych uczniów.

2017-09-04 09-01-36

2017-09-04 09-01-48

2017-09-04 09-02-30

2017-09-04 09-11-41

2017-09-04 09-12-292017-09-04 09-15-56


2017-09-04 09-13-32


Kolejnym ważnym punktem uroczystości, był moment utworzenia klas I, po którym nasi dzielni pierwszoklasiści wraz z wychowawcami i rodzicami udali się do przypisanych im sal lekcyjnych. Za nimi podążyli także uczniowie pozostałych oddziałów.klasy 1
Życzymy wszystkim uczniom wielu radosnych chwil w nowym roku szkolnym! Motywacji i chęci do zdobywania wiedzy oraz kreatywnego rozwijania swoich zainteresowań! Nie zrażania się ewentualnymi porażkami i przekuwania ich w sukcesy!

Fotogaleria Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018