SP nr 1 w Sokołowie Podlaskim - Historia Szkoły

Historia

 • Strona główna /
 • O szkole /
 • Historia

Historia szkoły

Rok 1956 – zakończenie roku szkolnego w SP1 (ze zbiorów absolwentów)

Lata ’90 te – przed wybudowaniem nowego skrzydła

Historia naszej szkoły zaczęła się blisko pół wieku temu, kiedy to decyzją Zarządu Miejskiego (referatu kwaterunkowego) w Sokołowie z dnia 4.08.1948 budynki Towarzystwa Salezjańskiego przy ul. Polnej zostały przydzielone szkolnictwu podstawowemu. 1 września 1948 rozpoczęła działalność Szkoła Podstawowa nr 2. W niedługim czasie numer szkoły zmieniono na 1.

Pierwszym dyrektorem szkoły był Romuald Stroiński, a po jego odejściu od roku 1950 do 1959 (tj. do chwili śmierci) szkołą kierował Franciszek Wolski. Nauczyciele pracujący w pierwszych latach istnienia szkoły to: Maria Wolańska (j. polski), Józefa Okulska (matematyka), Michalina Krasuska (historia), Kazimiera Wasilczuk (geografia), Aniela Wolska.

A oto nazwiska kolejnych dyrektorów – Henryk Sawicki, Antonina Krakowska, Józef Gregorczyk, Henryk Kalinowski, Kazimierz Wilczyński, Jan Cichowski, Antoni Czarnocki, Zofia Steć.

Szkoła rozpoczęła pracę w trudnych warunkach lokalowych. Zajmowała pomieszczenia na parterze i pierwszym piętrze (pozostałe zamieszkiwały siostry salezjanki). Izby lekcyjne spełniały wiele funkcji. Ponieważ nie było oddzielnej sali na świetlicę, w jednej z nich po zajęciach dydaktycznych uczniowie spożywali posiłki. Inna (największa na parterze) przeznaczona była na salę gimnastyczną i tę funkcję pełniła aż do roku 1980.

Do końca lat sześćdziesiątych budynek nie był skanalizowany, a do roku 1987 nie posiadał centralnego ogrzewania. Wszystkie pomieszczenia w szkole ogrzewały piece kaflowe. Bywały zimy, gdy temperatura w klasach nie przekraczała 10 0C.

Wymienione wyżej trudności nie były wykorzystywane jako pretekst do obniżania poziomu pracy nauczycieli i uczniów. Szkoła nr 1 była notowana w czołówce w konkursach organizowanych przez władze oświatowe na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.

Trudno odtworzyć te wszystkie osiągnięcia, ale na podstawie kronik trzeba wymienić tych uczniów, którzy zajmowali miejsca w pierwszej dziesiątce finałów wojewódzkich różnych konkursów przedmiotowych. Byli to: Katarzyna Góral, Adam Kiciak, Daria Maleszewska, Agnieszka Pogorzelska, Jacek Bieliński, Anna Trusiak, Agnieszka Jurzyk, Jacek Filipowicz, Sławomir Błoński, Marzena Ambroziak, Monika Rosochacka, Sławomir Jurczak, Andrzej Parzonko.

Absolwenci naszej szkoły bez kłopotów dostawali się do szkół średnich, które kończyli jako wyróżniający się uczniowie. Wielu z nich kontynuowało naukę w szkołach wyższych i powrócili do naszego miasta jako lekarze, nauczyciele i inżynierowie.

Warto też wspomnieć o sukcesach naukowych naszych wychowanków odkąd szkoła podstawowa jest sześcioklasowa. W 2011/2012 Emilia Bolesta została finalistką konkursu polonistycznego organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Natomiast w 2012/2013 laureatem konkusu przyrodniczego Mazowieckiego Kuratora Oświaty został Dawid Ruciński. Jako pierwszy w historii szkoły nie pisze sprawdzianu szóstoklasisty. Liwia Karakula- wielokrotna laureatka i finalistka wielu konkursów przedmiotowych.

Warto też wspomnieć o sukcesach naukowych naszych wychowanków odkąd szkoła podstawowa jest sześcioklasowa. W 2011/2012 Emilia Bolesta została finalistką konkursu polonistycznego organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Natomiast w 2012/2013 laureatem konkusu przyrodniczego Mazowieckiego Kuratora Oświaty został Dawid Ruciński. Jako pierwszy w historii szkoły nie pisze sprawdzianu szóstoklasisty. Liwia Karakula- wielokrotna laureatka i finalistka wielu konkursów przedmiotowych 2016/17, 2017/18, 2018/19 (z ​matematyki, historii, biologii, chemii, języka polskiego i  języka angielskiego oraz MiniLOGII).

2020/21- Anna Zawadzka- finalista etapu wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego MKO.

Poza osiągnięciami dydaktycznymi szkoła wyróżniała się działalnością harcerską, artystyczną, spółdzielczo – uczniowską oraz sportową.

Ważną rolę wychowawczą i opiekuńczą spełniało w naszej szkole harcerstwo. Działalność harcerska skupiała wielu nowych nauczycieli i obejmowała prawie wszystkich uczniów. Podczas każdych wakacji organizowane były biwaki harcerskie, obozy stałe i wędrowne oraz kolonie zuchowe. Wszystkie chętne dzieci, niezależnie od sytuacji finansowej rodziców mogły uczestniczyć w wybranej przez siebie formie wypoczynku.

Najbardziej barwną postacią wśród instruktorów naszej “Jedynki” była druhna Maria Łada. Pracując zawodowo, przez cały czas wzorowo organizowała pracę harcerską. Potrafiła zainteresować młodzież i skupić grono instruktorów. Absolwenci tej szkoły, kontynuując naukę w szkołach średnich i wyższych, nadal prowadzili działalność harcerską wśród naszych uczniów już jako instruktorzy młodzieżowi.

Nasza szkoła należała do najbardziej rozśpiewanych w powiecie. W szkole istniał zespół muzyczny i chór, który uświetniał wszystkie uroczystości. Nauczycielem prowadzącym muzykę i działalność artystyczną był Ryszard Piszczyk. Z absolwentów naszej szkoły wyrośli znani nauczyciele muzyki: Krystyna Kowalewska, Włodzimierz Krasnodębski, Kazimierz Soszka.

Od roku 1955 na terenie szkoły prowadziła działalność Spółdzielnia Uczniowska pod nazwą “Szarotka”. Pierwszą jej opiekunką była p. Zofia Kowalewska, następnie Elżbieta Kozak, a od 1961r. kolejno Jadwiga Wojtkowska, Halina Fałdowska i Ewa Świtalska. Zadaniem spółdzielni było wyrabianie u młodzieży umiejętności rozsądnego i celowego gospodarowania pieniędzmi własnymi i społecznymi. Spółdzielnia prowadziła sklepik, akcję “szklanka mleka”, organizowała kursy racjonalnego żywienia oraz kursy księgowości.

Działalność sportowa szkoły rozpoczęła się równocześnie z jej działalnością dydaktyczno – wychowawczą. Początkowo lekcje wychowania fizycznego prowadzone były przez wychowawców klas lub nauczycieli innych przedmiotów.

Pierwszym nauczycielem wychowania fizycznego był pracujący wiele lat Mieczysław Biernacki. Po nim bardzo krótko uczyli tego przedmiotu: Zdzisław Błoński i Tadeusz Zarzycki.

Od 1968 roku z chwilą przyjścia do pracy Jana Cichowskiego powstało Szkolne Koło Sportowe, które skupiało na zajęciach pozalekcyjnych najbardziej sprawną młodzież. Dzięki temu, że w szkole podjął pracę drugi nauczyciel wychowania fizycznego – Jan Kowalewski, Rada Pedagogiczna na ich wniosek podjęła decyzję o powołaniu Szkolnego Klubu Sportowego, któremu nadano nazwę “Ptyś”.

Szkoła nasza należy do najlepszych pod względem usportowienia młodzieży. Uczniowie zdobyli (i nadal zdobywają) ogromne ilości pucharów i medali, zarówno w sportach indywidualnych, jak i zespołowych.

 • Finał województwa warszawskiego w piłce ręcznej w Otwocku – 1972.
 • Powołanie w 1973 trójki naszych sportowców na mecz Mazowsze – Erfurt (Leny Dmowskiej, Marka Wierzbickiego i Krzysztofa Głowni).
 • Udział Sławomira Fajkowskiego w finale tenisa stołowego w 1976 o Puchar Trybuny Mazowieckiej. Start Marka Fajkowskiego w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w skoku wzwyż.
 • W latach 1987, 89, 90, 91, 92, 93 wyróżnienie przez Zarząd Główny SZS za konkurs sportowy “Sport dla każdego”. Młodzież reprezentowała województwo siedleckie na Ogólnopolskim Zlocie SKS w Podgrodziu k/ Szczecina.
 • W 1987 zajęliśmy V miejsce w piłce koszykowej dziewcząt w makroregionie rozegranym w Chełmie.
 • W 1991- II miejsce Anny Kowalczyk w wieloboju skocznościowym ze skokiem wzwyż na makroregionie w Kielcach.
 • W 1992 – IV miejsce w piłce ręcznej chłopców na Makroregionalnych Igrzyskach Młodzieży w Zamościu.
 • Rok szkolny 1999/2000

Rok szkolny 2004/2005

 • II miejsce w mini koszykówce dziewcząt na Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Ostrołęce.
 • II miejsce we współzawodnictwie sportowym szkół podstawowych regionu siedleckiego

Rok 2011/2012

 • II miejsce w mini koszykówce dziewcząt na Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej

W 1995 roku oddano do użytku salę sportową i od tego momentu nauka wychowania fizycznego odbywa się w warunkach, jakich mogą nam pozazdrościć inne placówki. Ukoronowaniem tego wydarzenia było nadanie szkole imienia – Janusza Kusocińskiego – znanego polskiego sportowca.

Rekordy szkoły w lekkoatletyce od 01.09.1999r.

Dziewczęta

 • 12.05.2005r. Sokołów Podlaski – Sandra Lemieszek – 8.78 – 60 m
 • 16.05. 2005r. Siedlce – Ewelina Przewoźnik – 1.55.71 – 600 m
 • 31.05.2005r. Sokołów Podlaski – Joanna Paczuska – 50.40 – rzut piłką palantową
 • 26.04.2002r. Sokołów Podlaski – Barbara Kuchta 435 – skok w dal
 • 15.05.2003r. Sokołów Podlaski – Marta Piwko – 140 – skok wzwyż

Chłopcy

 • 21.05.2004r. Siedlce – Jacek Hilaruk – 7.94 – 60m
 • 16.05.2007r. Siedlce – Rafał Świnarski – 3.17.94 – 100m
 • 15.05.2007r. Sokołów Podlaski – Pasik Michał – 60.30 – rzut piłką palantową
 • 22.05.2007r. Siedlce – Tomasz Domagała – 524 – skok w dal
 • 21.05.2004r. Siedlce – Paweł Szczeglacki – 150 – skok wzwyż

W 2000 roku w związku z wdrażaniem reformy strukturalnej w systemie oświaty szkołę opuścili ostatni absolwenci klas ósmych.

W 2003 roku szkoła zdobyła tytuł Szkoły z klasą w programie prowadzonym przez Gazetę Wyborczą i Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej. Więcej informacji w zakładce Szkoła z klasą.

W latach 2004-2007 decyzją Rady pedagogicznej przystąpiono do programu Szkoła Ucząca Się. Jest to program pracy nad jakością w szkole, prowadzony przez CEO i Polsko – Amerykańską Fundację Wolności. Prace poprzedzono badaniami i raportem o szkole, a następnie wdrażano cztery programy rozwojowe. Podsumowujący panel w obecności władz miasta, rodziców, nauczycieli, uczniów i partnerów z jednostek współpracujących w programie zakończył się przyznaniem szkole na lata 2007-2009 tytułu Szkoły Uczącej Się. Więcej informacji w zakładce Publikacje i Szkoła Ucząca Się.

Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowano sześć projektów. Są to dwa internetowe centra informacji, gdzie funkcję administratorów pełnią panie: Lidia Jankowska i Katarzyna Zalewska oraz dwie pracownie komputerowe, których administratorami są panowie: Marek Wierzbicki i Bogusław Stolarczuk. Ponadto w 2008 roku – Serwis Internetowy Szkoły (SIS), a w 2009 – E – belfer

Internetowe Centra Informacji Multimedialej, powstałe w 2005 i 2007 roku

Pracownia komputerowa w sali 210, utworzona w 2006 roku

Pracownia komputerowa zainstalowana w sali 208, powstała w 2006 roku

Laboratorium jezykowe s. 120

Laboratorium językowe s. 212

Nowoczesne laboratoria językowe.
Nowatorskie metody nauczania języków obcych.

Od 2007 roku w placówce obowiązuje jednolity strój uczniowski, czyli granatowa kamizelka z logo szkoły. W dni powszednie jest uzupełnieniem stroju codziennego, natomiast w ważne święta państwowe i szkolne, mundurek zakładany jest na białą bluzkę lub koszulę, dół stroju stanowią ciemne spodnie, bądź spódniczka. Więcej informacji w zakładce Dokumenty.

Od października 2008 roku w szkole wprowadzaliśmy nowe rozwiązanie metodyczne. Wybrani nauczyciele, po odpowiednim przygotowaniu, wprowadzali na swoich lekcjach elementy oceniania kształtującego. Więcej informacji w zakładce Nasza szkoła jest OK!

W 2009 roku odbyła się wizytacja.

W 2010 roku w placówce zorganizowano Biesiadę Jesienną, której celem była integracja środowiska szkolnego. Wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni z organizacji i przebiegu imprezy. Na długo pozostała w naszej pamięci. Postanowiono, że będzie kontynuowana. Przedsięwzięcie szerko opisywano na łamach lokalnych gazet.

W 2012 roku nasza szkoła przystąpiła do II Panelu, w związku z czym otrzymała tytuł „Szkoły uczącej się” na lata 2012/2015. w tym samym roku w ramach programu „Praca z klasą” zatrudniono asystenta pedagoga – panią Monikę Kincel.

W  latach 2007 -2017 wprowadzała strategie Oceniania Kształtującego opierając się na programie Szkoła Ucząca Się realizowanym przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko- Amerykańską Fundację Wolności oraz propagowała ocenianie kształtujące wśród innych szkół.

W kwietniu 2017 roku szkołę odwiedzili nauczyciele z Białorusi, którzy  obserwowali nową formę zajęć – Czas w Kręgu.  Zajęcia CwK  praktykujemy od grudnia 2015 r. Zainteresował nas nimi: ekspert z Fundacji CEO prof. Jan Potworowski i prof. Małgorzata Żytko z Wydziału Pedagogiki UW.  Nauczyciele z SP1 uczestniczyli w warsztatach tematycznych, sami tworzyli scenariusze zajęć i podejmowali pierwsze próby pracy tą metodą.W Polsce zajęcia CwK dopiero wchodzą w kręgi edukacyjne, w ich wykorzystaniu szkoła współpracuje w Programie SUS ze Szkołą Podstawową nr 3 w Malborku.

Od 2015r. działania naszej szkoły skoncentrowały się także na realizacji dwóch postulatów związanych z uczeniem się i nauczaniem. Uczenie się jako proces społeczny realizowany w parach, grupach, projektach. Uczeniu się towarzyszy dialog uczniów pomiędzy sobą i uczniów z nauczycielem.

29 maja 2017r. odbył się Panel Koleżeński, którego celem było podsumowanie pracy i prezentacja efektów działań szkoły w programie Szkoła Ucząca Się (SUS).  W trakcie panelu goście obserwowali nowatorskie zajęcia Czas w kręgu prowadzone w klasach 0-IV, wzięli udział w warsztatowej dyskusji World Cafe. Kulminacyjnym punktem wydarzenia było uhonorowanie szkoły Tytułem Lidera Szkół Uczących Się, który potwierdza wieloletnie zaangażowanie i rozwój szkoły, efektywną pracę z uczniami nad poprawą jakości nauczania, budowanie relacji w grupie m.in. poprzez wdrażanie Strategii Oceniania Kształtującego.

Największe zmiany w wyglądzie placówki nastąpiły w czasie, kiedy jej dyrektorem był Antoni Czarnocki. Wtedy m. in. zmieniono w szkole ogrzewanie piecowe na centralne, dobudowano salę gimnastyczną i nowe skrzydło.
W roku 2014 do dyspozycji oddano nowy plac zabaw dla dzieci- w ramach programu Radosna Szkoła.  Niestety wciąż brakuje nowego boiska.

Sala i boisko

Strefa wypoczynku uczniowskiego.
Zmodernizowana sala 202.
Zmodernizowane sale dla uczniów klas 1-3.
Pracownia biologiczna.

Upiększona szkoła

Kącik gier i języków obcych.

Pracownia geograficzna.

Pracownia chemiczno-fizyczna.
Pracownia biologiczna.
Przyjazna świetlica.
Sala oddziału przedszkolnego.

“Jedynka” jest najładniejszą szkołą w mieście. To między innymi zachęca rodziców z innych obwodów, by do niej zapisać własne dzieci. Przyciągają ich wspaniałe warunki lokalowe oraz bezpieczna droga do szkoły.

W szkole do dyspozycji dzieci jest świetlica i biblioteka z czytelnią oraz ICIM. Od kilku lat działają pracownie komputerowe, dwa laboratoria językowe, a z każdym rokiem przybywa też komputerów w salach lekcyjnych. W szkole wykorzystuje się nowoczesne technologie, w wielu salach znajdują się tablice interaktywne i inne narzędzia TIK. Od II semestru 2016/17 działa e-dziennik Librus. W prawie wszystkich pracowniach jest dostęp do Internetu. Szkolna kuchnia serwuje smaczne dwudaniowe obiady.

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w różnych dziedzinach, poznając nawet sztukę oraz kulturę polską i innych narodów, poprzez uczestnictwo w szerokiej gamie zajęć pozalekcyjnych, jak: koło matematyczne, informatyczne, językowe, polonistyczne, teatralne, recytatorskie, muzyczne, misyjne, plastyczne, historyczne i oczywiście przyrodnicze. Prowadzone są zajęcia z pierwszej pomocy przedlekarskiej. Dla młodzieży z trudnościami w nauce propnujemy zajęcia dodatkowe z języka polskiego, języków obcych i matematyki, a dla dzieci z wadami postawy-  gimnastykę korekcyjną. Nauczyciele pomagają też uczniom w odrabianiu lekcji z różnych przedmiotów.  Uczniowie mogą także uczestniczyć w zajęciach reedukacji, terapii pedagogicznej czy logopedii.  Zachęcamy naszych wychowanków do korzystania z tych ponadprogramowych zajęć, które są odpowiedzią na istniejące wśród nich zapotrzebowanie.

Od roku 2015/ 16 uczniowie pracują w programie e-Twinning, który oferuje internetową platformę współpracy dla szkół z krajów europejskich, komunikujących się, współpracujących, realizujących projekty, dzielących się doświadczeniami,  przez co mówiąc krótko, czują się i są częścią najbardziej ekscytującej społeczności edukacyjnej w Europie. Projekty są realizowane w dwóch językach: jęz. niemieckim (przez panią Marzenę Jenerałek) i jęz. angielskim ( przez panią Annę Nowotniak). 
Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły z powodzeniem bierze  udział także w projekcie KidSpeak organizowanym przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie (współtworzącą AISEC- międzynarodową organizację studentów). Program ma na celu rozbudzanie w dzieciach ciekawości, chęci poznawania świata oraz języków, a w szczególności języka angielskiego, poprzez spotkania z gośćmi pochodzącymi z różnych zakątków świata. Uczy  także tolerancji wobec obcych kultur.

Szkoła oferuje bogatą gamę zajęć sportowych zarówno dla uczniów klas młodszych, jak i starszych, a od kilku lat z powodzeniem bierze udział w programie WF- z klasą. Potwierdzeniem tego, są liczne sukcesy i wysokie lokaty naszych podopiecznych oraz absolwentów w wielu dyscyplinach sportowych, na szczeblu miejskim , powiatowym, regionalnym, wojewódzkim, a także ogólnopolskim.

Od 2017 roku uczniowie mają także do dyspozycji Kącik Gier i Zabaw, z których mogą korzystać podczas przerw śródlekcyjnych. Powstał on z  inicjatywy Samorządu Uczniowskiego i pani Dyrektor- Zofii Steć.

W 2019 r z inicjatywy SU na korytarzach szkolnych zorganizowane zostały Strefy Uczniowskiego Wypoczynku.

Uczniowie  i rodzice mogą skorzystać także z porad, opieki i zajęć prowadzonych przez pedagoga- panią Annę Pijorek i psychologa szkolnego- pana Łukasza Wróblewskiego.

Od roku szkolnego 2016/ 17 oprócz gabinetu pielęgniarki w szkole mieści się również gabinet stomatologiczny.

W roku 2017/ 18 w szkole rozpoczęły działalność oddziały dwujęzyczne, w których uczniowie uczą się języka angielskiego w wymiarze tygodniowym 3+2, a zajęć edukacyjnych w wymiarze +1+1 z przeznaczeniem na opanowywanie słownictwa z zakresu przedmiotu.
Mają zatem 3 godz. j. angielskiego, jak w innych oddziałach i dodatkowo 4 godziny języka angielskiego ze względu na wybór klasy dwujęzycznej, bez żadnych dodatkowych opłat i w planie zajęć. Nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz w języku angielskim. Przy czym w języku angielskim prowadzone są przynajmniej dwa zajęcia edukacyjne, z matematyki, informatyki, historii i biologii. W związku z tym nastąpiła także zmiana nazwy szkoły, do której wróciły ponownie wraz z wdrażaniem nowej reformy oświatowej – klasy VII i VIII.

Kadra pedagogiczna jest młoda i dobrze wykształcona. Nauczyciele nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, podejmując studia podyplomowe i uczestnicząc w różnego rodzaju kursach doskonalących. Wielu z nich posiada stopień nauczyciela dyplomowanego.

Od roku szkolnego 2019/20 nauczyciele i uczniowie korzystają z nowoczesnych narzędzi oraz aplikacji pakietu Office 365.

Nasza szkoła nosi imię Janusza Kusocińskiego.

Kusociński ps. Kolos był jednym z najlepszych sportowców w dziejach polskiej lekkoatletyki. Urodził się 15 stycznia 1907 roku  w Warszawie. Dzieciństwo spędził w Ołtarzewie, gdzie jego ojciec, urzędnik kolejowy, objął małe gospodarstwo rolne.

Edukację szkolną znany olimpijczyk rozpoczął w szkole powszechnej, kontynuował w Liceum im. K. Nawrockiego w Warszawie, a zakończył ją w Państwowej Średniej Szkole Ogrodniczej w Warszawie, zdobywając dyplom ogrodnika.

Nie miał dobrych warunków fizycznych, gdyż mierzył zaledwie 165 cm. Z wyglądu był więc niepozorny. Jednak dzięki wytrwałości, uporowi i pracowitości osiągał lepsze wyniki niż jego koledzy i zyskał podziw na całym świecie. Pierwszy poważny sukces przyszedł w 1928 roku, kiedy Janusz Kusociński został mistrzem Polski w biegu na 5 km. Od tej pory do wybuchu wojny 10-krotnie zdobył mistrzostwo kraju w biegach na dystansach od 1,5 do 10 km.

22 razy ustanowił rekordy Polski, 16 razy reprezentował kraj w meczach międzynarodowych, 2 razy był rekordzistą świata na 3 i 4 mile. Największym sukcesem Kusocińskiego okazał się jednak występ na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 1932 roku, gdzie zdobył złoty medal w biegu na 10 km. W dziejach olimpiad był to pierwszy złoty medal dla Polski wywalczony w konkurencjach męskich. Naszemu zawodnikowi udało się też przełamać hegemonię Finów – najszybszych długodystansowców świata.

Po sukcesie w Los Angeles Janusz Kusociński powoli wycofał się z życia sportowego z powodu rozwijającej się choroby nóg. W 1935r. podjął pracę w redakcji “Gazety Polskiej” i został zagranicznym sprawozdawcą tego pisma. W dwa lata później rozpoczął studia w Centralnym Instytucie Wychowania Fizycznego w Warszawie (dziś AWF).

Karykatura znanego sportowca

W żołnierskim mundurze

Ostatnim sukcesem zamykającym karierę sportową Kusocińskiego było zwycięstwo na mistrzostwach Polski w biegu na 10 km zorganizowanym 9 lipca 1939 roku w Poznaniu.

W sportowym stroju

Laureat wielu nagród w lekkoatletyce

Z wybuchem II wojny światowej Janusz Kusociński, jak wielu polskich sportowców, “wystartował” do walki z hitlerowskim najeźdźcą. Jako ochotnik brał udział w obronie Warszawy i otrzymał za to Krzyż Walecznych. Podczas okupacji angażował się w działalność konspiracyjną. Należał do podziemnej organizacji oficerów lotnictwa “Wilki” i otrzymał stopień kapitana.

Aresztowany przez gestapo 26 marca 1940 roku został umieszczony w więzieniu na Mokotowie, a następnie przewieziony na Pawiak. Bity i katowany nie zdradził nikogo. 21 czerwca 1940 roku wraz z transportem więźniów przewieziono go do Palmir koło Warszawy i tam rozstrzelano.