SP nr 1 w Sokołowie Podlaskim - Dwujęzyczność

Dwujęzyczność

  • Strona główna /
  • Dwujęzyczność

Dwujęzyczność w naszej szkole została wprowadzona  w roku szkolnym 2017/2018. Do oddziałów dwujęzycznych mogą kandydować uczniowie, którzy ukończyli klasę szóstą. Nauczanie dwujęzyczne odbywa się w klasach 7 i 8.

Współpraca z innymi szkołami.

Od 2021 roku współpracujemy z innymi szkołami Dwujęzycznymi w Polsce, wymieniając się doświadczeniami, umożliwiając naszym uczniom kontakt z rówieśnikami z klas dwujęzycznych.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego w Łukowie

Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach (edupage.org)

Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

Zespół Szkół Społecznych nr 2 Społeczna Szkoła Podstawowa im. Małego Księcia w Tarnobrzegu

Dwujęzyczność w naszej szkole.

Co to jest dwujęzyczność? 

Nauczanie dwujęzyczne polega na nauczaniu poszczególnych przedmiotów zarówno w języku polskim i w języku obcym nowożytnym, w naszym przypadku w języku angielskim. Nauczanie dwujęzyczne ( inaczej: bilingwalne)  lub CLIL (Content and Language Integrated Learning) jest nowoczesną i innowacyjną formą nauczania języka obcego, która oznacza zintegrowane nauczanie przedmiotowo – językowe. CLIL dąży do posługiwania się przez uczniów swobodnie w mowie i piśmie dwoma językami: językiem ojczystym i językiem obcym na takim samym poziomie. Do niewątpliwych zalet dwujęzyczności należy zwiększenie czasu przeznaczonego na naukę języków obcych. Kolejną jest  przygotowanie uczniów do użycia języka obcego jako narzędzia służącego do rozwiązywania problemów oraz motywującego do rozwoju autonomii ucznia. 

Dlaczego warto wybrać naukę w klasie dwujęzycznej ?

  • Oferujemy naukę języka angielskiego 5 h w tygodniu
  • Nauka przedmiotów ogólnokształcących tj.: historii, matematyki, biologii, informatyki – odbywa się raz w tygodniu w systemie dwujęzycznym
  • Realizujemy projekty w języku angielskim 
  • Przygotowujemy przedstawienia w języku angielskim
  • Organizujemy corocznie koncert kolęd i pastorałek w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim
  • Bierzemy udział  w międzynarodowym projekcie  eTwinning – korespondujemy z uczniami z zagranicznych szkół
  • Jesteśmy uczestnikami programu International Education –  gościmy w naszej szkole wolontariuszy anglojęzycznych z całego świata
  • Korzystamy z oferty EuroWeek  – wycieczek połączonych z intensywną nauką języka angielskiego