Opłaty

Jednorazowe opłaty roczne:

Ubezpieczenie - zł

Rada Rodziców -  zł:  zł/ semestr

Basen -  zł/ semestr

Opłaty za obiady przyjmuje kierownik świetlicy Katarzyna Bindas, do 10 dnia każdego miesiąca.

Comiesięczne regulowanie należności w wyznaczonym terminie - szansą na wygranie darmowych obiadów.

Przypominamy Państwu o konkursie organizowanym przez szkołę.
Po dokładne informacje odsyłamy do wychowawców klas i kierownika świetlicy.